Palovahinkojen lisääntymiseen kesäkuukausina vaikuttaa monet eri tekijät. Kuumana kesäpäivänä jo auringonpaiste nostaa konehuoneen lämpötilan yli 50 C asteeseen. Kun moottoria rasitetaan, konehuoneen lämpötilat nousevat helposti yli 100 C asteen. Eri osien pintalämpötilat ovat tässä vaiheessa jo huomattavasti korkeammat, jopa yli 400 C astetta.

Tilastoista ei löydy yhtä yksittäistä syytä, miksi työkone palaa. Urakoidessa voidaan käyttää vanhempia varakoneita, sekä tilapäistyövoimaa. Erilaiset tekniset viat ja kiire näkyvät myös tilastoissa. Kiireessä rutiinit voivat jäädä suorittamatta.

Pohjola Vakuutuksen riskipäällikkö Kristian Lindströmin mukaan tekniset viat ovat yleensä seurausta huollon ja tarkastusten puutteesta. Tutkimukset osoittavat myös, että tekninen vika yhdessä ylimääräisen palokuorman kanssa johtaa usein isompiin paloihin, joita on vaikea sammuttaa normaalilla alkusammutuskalustolla.

Miten ennaltaehkäistään palovahinkoja?

  • Pidä konehuone puhtaana palokuormista.
  • Huolla kone säännöllisesti ja varmista, ettei koneessa ole öljy- tai polttoainevuotoja.
  • Selvitä koneen käyttöohjekirjasta, miten käyttämäsi kone regeneroi.
  • Keskustele muiden yrittäjien kanssa siitä, miten koneita tarkastetaan ja pidetään kunnossa.
  • Järjestä puhdistuspaikkoja ja suunnittele työpäivä niin, että konehuone ja muut kuumat pinnat puhdistetaan joka päivä.
  • Metsäkoneissa koneiden rakenteet keräävät sahanpurua, haketta, neulasia ja muuta herkästi syttyvää materiaalia. Puhdista koneet päivittäin palokuormasta.
  • Järjestä työmaalle alkusammutuskalusto, vesipiste sekä varmista, että työntekijät tietävät niiden sijainnin.
  • Suunnittele etukäteen, miten edetään, jos palo tai muu vahinko sattuu: kuka sammuttaa, kuka auttaa, kuka soittaa hätänumeroon.

Yksinkertaisilla keinoilla vahinkojen ennaltaehkäisy on mahdollista, jolloin yritys voi keskittyä olennaiseen. Lisätietoa työkoneiden paloturvallisuudesta löydät Pohjola Vakuutuksen työkoneiden paloturvallisuusohjeesta.