Heinäkuun alusta alkaen voimaan astuu uusi matkapalveluyhdistelmälaki, joka korvaa aiemmin voimassa olleen valmismatkalain. Lakimuutoksen taustalla on muun muassa toimintaympäristön muutos.

– Aiempi laki oli säädetty aikaan, jolloin matkatoimistot myivät perinteisiä pakettimatkoja. Nyt paketeiksi määriteltäviä palvelukokonaisuuksia myyvät huomattavasti useammat tahot: esimerkiksi lentoyhtiöt voivat lentojen yhteydessä myydä myös majoituksia tai vaikka autonvuokrausta, kertoo Suomen Matkatoimistoalan Liitto SMAL:n apulaisjohtaja Päivi Laatikainen-Mattsson.

Myös moni majoituspaikka on perinteisesti välittänyt asiakkailleen muita palveluja, kuten retkiä ja kuljetuspalveluja. Tällainen toiminta on monelle hotellille osa normaalia asiakaspalvelua, mutta uuden lain myötä se voi tehdä majoituspaikasta jopa matkapaketin myyjän tai yhdistetyn matkajärjestelyjen myyjän.

Jatkossa, kun matkustaja tilaa samalle matkalle useamman matkapalvelun, kyseessä voi olla matkapaketti tai yhdistetty matkajärjestely.

Matkapaketista on kyse silloin, kun matkustaja varaa samaa matkaa tai lomaa varten yhteishintaan vähintään kaksi erityyppistä matkapalvelua ja tekee niistä yhden sopimuksen. Tällöin matkan järjestävä taho vastaa kaikista pakettiin kuuluvista palveluista.

Yhdistetty matkajärjestely on taas kyseessä silloin, kun matkustaja varaa samaa matkaa tai lomaa varten matkailupalveluja eri palveluntarjoajilta yhden kerrallaan ja eri sopimuksilla. Silloin jokainen palveluntarjoaja vastaa vain omasta osuudestaan, mutta palvelujen varaamista edesauttava taho voi joutua vakuusvelvoitteen piiriin.

Vakuudet kuormittavat etenkin pieniä yrityksiä

Suurin vaikutus muutoksella on yrityksille, jotka määritellään uuden lain mukaan yhdistettyjen matkajärjestelyjen myyjiksi. Heille tulee, uudenlaisia vastuita, joiden myötä yritysten on muun muassa asetettava vakuus konkurssin varalta.

– Käytännössä kaikki, mitä asiakas on maksanut ennen matkaa, pitää turvata, ja joskus ylikin. Pienelle matkailualan yritykselle tällaisen vakuuden asettaminen voi olla taloudellisesti hyvin haastavaa, toteaa Laatikainen-Mattsson

Laatikainen-Mattsson arvioikin, että tarpeeseen vastaavat vakuutusyhtiöt, jotka tulevat tarjoamaan lain vaatimia vakuuksia matkailualan yritykselle.

Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa kuluttajan etua turvaamalla tämän oikeuksia muuttuneessa matkailualan toiminta- ja kaupankäyntiympäristössä.

– Nähtäväksi jää, miten tämä heijastuu sitten hintoihin, Laatikainen-Mattsson pohtii.

Suurille matkanjärjestäjille lakimuutos tuo uusia velvoitteita, mutta eniten muutoksilla on vaikutusta esimerkiksi lentoyhtiöiden, hotellien ja pienten matkailupalveluyritysten toimintaan.

Matkavakuutuksen merkitys kasvaa

Vaikka lakiuudistuksen taustalla on kuluttajan aseman parantaminen, tulee matkailupalveluja ostavan kuluttajankin kontolle uutta huolehdittavaa.

– Tärkeä muutos, joka kuluttajan tulee huomioida, liittyy matkapaketin peruutuskuluihin. Tähän saakka on ollut mahdollista peruuttaa matka esimerkiksi sairastapauksen vuoksi hyvinkin lähellä sen alkamista jopa pelkillä toimistokuluilla. Jatkossa matkanjärjestäjällä on oikeus periä samansuuruinen peruutusmaksu kaikissa tilanteissa eli myös silloin, kun peruutus johtuu sairastumisesta, Laatikainen-Mattsson sanoo.

Tästä syystä matkavakuutuksen merkitys kasvaa entisestään, sillä se on jatkossa ainoa tapa saada kaikki matkustajan ennen matkaa maksamat rahat takaisin matkan peruuntuessa sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi.

Jokaisen matkaa ostavan kannattaa siis tarkistaa hyvissä ajoin, mitä kaikkea oma matkavakuutus kattaa ja huolehtia, että siitä saa turvan peruuntumisen varalle myös vastaisuudessa.

Se, missä määrin vakuutus korvaa peruuntumisesta aiheutuneita kuluja esimerkiksi sairastumisen vuoksi, vaihtelee. Oman vakuutuksen peruutusturva onkin syytä tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa sitä.

Matkan peruuntumisturva omien matkustustottumusten mukaan

OPn matkavakuutuksista vastaava vakuutuspäällikkö Leena Ettilä kertoo, että OP vastaa lakimuutoksen tuomaan tarpeeseen kuluttajan näkökulmasta tarjoamalla kattavan peruutusturvan, jonka enimmäiskorvauksen asiakas voi valita tarpeidensa mukaan.

Jatkuvana vakuutuksena myytävän Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen ehtomuutokset lakimuutoksen myötä ovat vähäisiä: lähinnä termejä päivitetään vastaamaan uutta lakia.

– Jos asiakas kokee, että Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen matkan peruuntumisturvan nykyinen enimmäiskorvaus on liian pieni, sitä voi halutessaan korottaa, hän kertoo.

Määräaikaiseen matkustajavakuutukseen on niin ikään tuotu matkapaketin määritelmä ja lisäksi korotettu ehdoissa mainitun matkan peruuntumiskorvauksen enimmäismäärä 3 000 euroon, kun se oli aiemmin 2 000 euroa.

Jos on vasta ottamassa jatkuvaa matkustajavakuutusta, kannattaa Ettilän mukaan miettiä, mikä on sopiva enimmäiskorvaus matkan peruuntumisturvassa.

Kannattaa miettiä, kuinka usein matkustaa ja kuinka kalliita matkat keskimäärin ovat. Myyntisuositus on 3 000 euron enimmäiskorvaus, mutta asiakkaan matkustustottumukset saattavat vaatia suuremman enimmäiskorvauksen, esimerkiksi 10 000 euroa.

Lue lisää OPn matkavakuutuksista.