Vaikka vahinkoja matkoilla sattuu, Finanssiala ry:n syyskuussa 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan, joka kahdeksas matkustaa yhä ilman matkavakuutusta.

Matkalla sattuneista sairauksista yleisimpiä ovat hengitystieinfektiot ja vatsataudit. Hyvästä käsi- ja ruokahygieniasta huolehtiminen auttaa välttämään tauteja, joskin matkaillessa paikallinen virus tai bakteeri voi selättää varovaisimmankin matkailijan.

Mihin matkustajavakuutusta tarvitaan?

Matkustajavakuutus korvaa matkan aikana alkavan sairauden ja matkan aikana tapahtuvan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Näitä kuluja ovat esimerkiksi sairaanhoitajan tai lääkärin tutkimukset ja hoidot, leikkaukset, lääkkeet ja haavasidokset, kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin sekä matkan pitkittymisestä aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Sairastumisen ja loukkaantumisen hoidon kustannusten suuruus riippuu paljon siitä, missä maassa hoitoa tarvitsee. Esimerkiksi USA:ssa hoitokustannukset ovat korkeammat kuin monessa muussa maassa. Länsimaista tasoa vastaavan hoidon kulut voivat kuitenkin yllättää monissa muutoin edullisiksi mielletyissä matkakohteissa, kuten esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa.

Matkustajavakuutuksen merkitys korostuukin usein tilanteissa, joissa vakuutusyhtiön matkahätäkumppani ohjaa asiakkaan luotettavaksi tiedettyyn hoitolaitokseen ja varmistaa hoitavan lääkärin kanssa vakuutetun tilanteeseen nähden riittävän ja turvallisen hoidon tason.

Matkustajavakuutuksen sisältämä peruuntumisturva korvaa myös silloin, jos matka peruuntuu sairauden tai loukkaantumisen takia.

EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä matkustettaessa kannattaa mukana olla myös Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka takaa hoitoon pääsyn, jos sairastuu äkillisesti tai sattuu tapaturma.

Ambulanssilennon kustannukset

Finanssiala ry:n teettämän tutkimuksen mukaan runsas kolmannes kyselyyn vastaajista uskoi virheellisesti Suomen valtion järjestävän tarvittaessa kotiinkuljetuksen vakavan matkasairauden tai -tapaturman sattuessa.

Ambulanssilennon kulut voivat matkakohteesta ja potilaan tilanteesta riippuen nousta huomattaviksi. Kotiutus ambulanssilennolla Euroopasta maksaa kymmeniä tuhansia euroja. Pidemmältä ja huonossa kunnossa kotiutettaessa ambulanssilennon kustannukset voivat olla 100 000 – 150 000 euron luokkaa. Suomen valtio ei kustanna tästä mitään osaa.

Matkustajavakuutus koskee vain ennalta arvaamattomia sairauksia ja tapaturmia. Jos vakava, tiedossa oleva sairaus aiheuttaa ongelmia matkan aikana, siitä aiheutuvia kuluja ei korvata.

Muista vakuuttaa myös matkatavarat. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan matkoilla tapahtuvista korvattavista matkatavaravahingoista suurin osa on kännyköiden katoamisia tai silmälasien hajoamisia.

op.fi/matka