Pankeilla on tärkeä yhteiskunnallinen vastuu auttaa torjumaan asiakkaiden ylivelkaantumista. Osuuspankit pyrkivät tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa asiakkaan maksukyvyssä tapahtuvia muutoksia, jolloin voidaan ennaltaehkäistä henkilön ajautumista taloudellisiin ongelmiin. Osuuspankit tekevät myös ennaltaehkäisevää työtä suomalaisten taloustaitojen parantamiseksi. Tulevaisuudessa myös tekoäly tuo erinomaisia apuvälineitä oman talouden tasapainon ylläpitämiseen.

Pankin tehtävänä on tunnistaa varhaiset riskit

Tehokkain tapa estää ylivelkaantumista on toimia vastuullisesti mahdollisen luoton myöntövaiheessa. Henkilön hakiessa luottoa elämänsä hankintoihin pankki arvioi asiakkaan maksukykyä huolellisesti. Myönnettävä luotto tulee mitoittaa siten, että luotonottajalla jää pelivaraa esimerkiksi korkotason nousulle tai vaikeasti ennakoitaville pienille muutoksille henkilön menoissa tai tuloissa. Usein se saattaa harmittaa, jos luottopäätös on kielteinen, mutta on pankilta vastuullista toimintaa katkaista ylivelkaantumisen kierre.

Myös luotonmyöntämisen jälkeen pankkia sitovat säädökset edellyttävät asiakkaan tilanteen jatkuvaa arvioimista. Pankki seuraa aktiivisesti signaaleja, jotka voivat kieliä ylivelkaantumisen riskistä. Ongelmiin voivat viitata esimerkiksi nykyisten luottojen rästit tai ulkoiset maksuhäiriömerkinnät. Lisäksi muutosten hakeminen olemassa olevien luottojen maksuohjelmiin voi kertoa kasvaneesta riskistä. On myös tärkeää tarkastella, ettei asiakas pyri korjaamaan taloudellisia ongelmiaan ottamalla uutta luottoa.

Ylivelkaantumisessakin toimii tutut luonnonlait: mitä aiemmin ongelma tunnistetaan, sitä paremmin pystytään puuttumaan.

Elämä voi yllättää – toimenpiteisiin on ryhdyttävä ripeästi

Huolellisista luotonmyöntökäytännöistä huolimatta henkilön velanhoidossa saattaa ilmetä ongelmia, jos asiakkaan elämäntilanne tai olosuhteet muuttuvat yllättävästi. Pankki auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ongelmat mahdollisimman ajoissa ja neuvoo ryhtymään toimenpiteisiin, ennen kuin ongelma syvenee.

Pankin ja asiakkaan välillä tarvitaan vastuullista ja avointa keskustelua asiakkaan tilanteesta kokonaisuudessaan ja ongelmien tasosta. Keskustelun pohjalta pyritään löytämään tilannetta korjaava tavoitteellinen ratkaisu. Kannattaa matalalla kynnyksellä kääntyä oman osuuspankin puoleen, mikäli herää huoli omasta taloudesta ja mahdollisista maksuvaikeuksista.

Raha-asiat haltuun jo nuorena – OP panostaa koululaisten taloustaitojen vahvistamiseen

Taloustaidot ovat tärkeä osa jokaisen ihmisen kansalaistaitoja. Nuorena opittu osaaminen heijastuu elämään myös aikuisiällä. Siksi yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteemme on lasten ja nuorten taloustaitojen vahvistaminen aktiivisesti.

Teemme taloustaitotyötä osuuspankkien kanssa koulu- ja oppilaitoskäynneillä sekä koululaisten osuuspankkivierailuilla ympäri Suomen. Olemme kehittäneet oman taloustaito-opetuksen materiaalin, joka sisältää myös pelillisiä elementtejä. Tavoitteena on opettaa taloustaitojen lisäksi työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Tapasimme näissä kohtaamisissa yli 46 000 lasta ja nuorta valtakunnallisesti vuonna 2019.

Tekoäly auttaa ymmärtämään omaa taloutta ja pitämään sitä balanssissa

Oman talouden hallintaa voidaan helpottaa myös digitaalisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi OP-mobiiliin kehitetyt ominaisuudet, kuten Talouden tasapaino auttavat hahmottamaan omia raha-asioita. Kännykän kautta voi kätevästi seurata omia menoja sekä tuloja ja analytiikka auttaa tarvittaessa muuttamaan omia kulutustottumuksia haluttuun suuntaan.

Tekoäly tuskin korvaa henkilökohtaista asiantuntija-apua, jota tarvitaan etenkin oman elämän suurissa käännekohdissa. Esimerkiksi asunnon ostaminen ja isommat sijoituspäätökset ovat usein sellaisia tapahtumia, että ihminen kaipaa niihin asiantuntijan apua ja neuvoja. Tekoälyä voidaan kuitenkin jo nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää merkittävästi oman kokonaistalouden hahmottamiseen, talouden hoitamiseen ja riskien ennaltaehkäisemiseen. Se tukee ja täydentää pankin asiantuntijoiden tarjoamaa apua oman talouden hallintaan.

*Lähde: TEM https://tem.fi/koronaviruksen-vaikutukset-tyollisyystilanteeseen