Pankki kysyy erilaisia henkilö- ja asiakastietoja, koska pankkien pitää lain mukaan tuntea asiakkaansa: asiakkaan henkilöllisyys täytyy varmentaa luotettavasta lähteestä, ja lisäksi pankilla tulee olla tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa on myös selvitettävä varojen ja varallisuuden alkuperä. Kysymällä tietoja pankki pystyy ymmärtämään, mikä on asiakkaalle tavanomaista toimintaa, sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan.

Poikkeava toiminta on tärkeää huomata rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella on laajoja kielteisiä vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan, ja pankin tehtävä on varmistaa, ettei pankkia hyödynnetä rikoksella hankittujen varojen ja niiden alkuperän häivyttämisessä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävällä toiminnalla turvataan myös asiakasta huijauksilta ja tilien väärinkäyttöyrityksiltä.

Lisäksi kun pankki tuntee asiakkaan hyvin, se osaa tarjota elämän eri tilanteisiin sopivimmat ratkaisut ja voi varmistaa, että nykyiset palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita. Tietojen on tärkeää olla ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan.

Mitä tietoja kysytään?

Tietojen tarpeellisuus riippuu asiakassuhteen kestosta, laadusta ja laajuudesta. Asiakkaalta voidaan siis esimerkiksi kysyä, mitä palveluita hän käyttää, arvioimaan tulonsa ja menonsa sekä tallettaako tai nostaako hän käteistä.

Asiakkaan tuntemiseen kuuluvat myös perustiedot kuten tieto ajan tasalla olevasta nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta. Joskus pankki voi kysyä tarkemmin esimerkiksi poikkeuksellisen suuresta tilitapahtumasta kuten nostosta tai talletuksesta varmistaakseen toiminnan lainmukaisuuden.

Missä tilanteissa pankki kysyy tietoja?

Pankki voi kysellä tietoja kaikissa asiakaskohtaamisissa, eli esimerkiksi, kun asiakas on avaamassa tiliä, hakemassa asuntolainaa tai sijoittamassa rahaa. Omat tiedot voi päivittää op.fi:ssä tai OP-mobiilissa, ja niitä voidaan kysyä myös, kun soitat asiakaspalveluun tai asioit pankissa. Tällöin asiantuntija voi keskustelun yhteydessä päivittää tiedot.

Miten omat tiedot voi päivittää?

Omat asiakastiedot voi tarkistaa ja päivittää op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Kirjaudu ensin op.fi-palveluun ja tarkista Oma profiili -kohdasta tietosi.

Vastaavasti OP-mobiilissa voi osioista Muut siirtyä Omaan profiiliin ja sieltä päivittää tiedot.

Omien tietojen päivittäminen onnistuu myös konttorissa käydessä tai soittamalla OP:n asiakaspalveluun.

Mitä pankki ei koskaan kysy?

OP ei koskaan pyydä asiakkaan salasanaa tai henkilö- tai verkkopankkitunnuksiasi muissa tilanteissa, kuin kirjauduttaessa verkkopankkiin tai soitaessa asiakaspalveluun. Myöskään pankki- tai luottokortin numeroa pankki ei tiedustele.

OP ei koskaan kysy sinulta henkilö- tai verkkopankkitunnuksia, korttien tietoja tai salasanoja sähköpostilla tai puhelimitse. Älä luovuta tunnuksiasi kenellekään, älä edes perheenjäsenille.

Jos epäilet huijausyritystä, ota yhteyttä OP:n asiakaspalveluun numeroon 0100 0500.

Miten tietoja käsitellään?

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukaisesti. Se tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelylle on oltava laissa säädetty oikeusperuste. Lisäksi henkilöstöä sitoo asiakkaiden tietojen salassapitovelvollisuus.

Asiantuntijat: OP:n pankkitoiminnan henkilöstöasiakkaista vastaava johtaja Aki Gynther ja sääntelynmukaisuudesta vastaava johtaja Rami Kinnala.

Artikkelia on päivitetty 11.9.2023.