Jos työpaikan kahvihuoneessa kompastuu ja murtaa nilkkansa, työnantajan ottama työtapaturmavakuutus auttaa. Mutta entä jos sama kompastuminen tapahtuu kodin keittiössä, kun olet etätöissä?

Etätyövakuutus on erilainen kuin työpaikan kattava työtapaturmavakuutus, Pohjola Vakuutuksen asiantuntija Mika Kämäräinen vahvistaa.

– Työtapaturma- ja ammattitautilaki määrittelevät työtapaturmavakuutuksen reunaehtoja. Laissa on määritelty, että työntekopaikan alueella eli suomeksi sanottuna työpaikalla, joko töitä tehdessä tai työnteon ulkopuolella olevassa tilanteessa loukkaat itsesi, silloin olet työtapaturmalain piirissä. Työpaikalla tai tilassa, jossa töitä tehdään, on olemassa niin sanottu aluesuoja.

Aluesuoja myös kahvitauolla

Jos tehtaan linjastolla töitä tekevä miekkonen loukkaantuu tipahtaessaan linjastolle, hän on siis työtapaturmavakuutuksen piirissä.

Mutta sitten tullaan kiinnostavaan kohtaan: sama kaveri voi myös kompastua henkilöstöruokalassa, kaataa työpaikan kahvipöydässä kuumaa kahvia syliinsä tai iskeä päänsä naulakkoon mennessään vessaan, ja työtapaturmavakuutus kattaa nämä onnettomuudet.

– Työpaikan aluesuoja takaa, että sellaisetkin toiminnot, jotka eivät suoranaisesti kuulu työntekoon, lasketaan työtapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvaksi. Jos esimerkiksi horjahtaa ja nilkka nyrjähtää työnantajan tarjoaman taukojumpan aikana, silloinkin työntekijä on työtapaturmavakuutuksen piirissä.

Aluesuoja ulottuu perustelluissa tapauksissa myös toimiston ulkopuolelle: lähikahvilaan, josta haetaan kahvia ja henkilöstöruokalaan, jossa syödään lounasta.

Ja nimenomaan aluesuoja on erilainen, kun töitä tehdään etänä kotoa käsin.

Erilainen aluesuoja

Kun töitä tehdään kotona tai muissa tiloissa, jotka eivät ole työnantajan määrittelemiä, aluesuojaa ei ole. Ja siksi etätöissä vakuutusturva on erilainen.

– Etätyövakuutukset ovat vapaaehtoisia ja vakuutusehtoihin perustuvia, kullakin yhtiöllä on vapaaehtoisissa vakuutuksissa omat sääntönsä, Kämäräinen muistuttaa.

Kun korona tuli, etätöihin siirtyi yhä enemmän ihmisiä.

– Kantapään kauttakin on huomattu, että etänä työskentelevän työntekijän osalta vakuutussuoja ei ole yhtä laaja kuin työtapaturmasuoja työpaikalla. Mutta olemassa on vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka kattavat eri tilanteet etätyön aikana.

Suppeimmillaan työnantaja voi investoida etätyövakuutukseen.

– Tämä antaa aluesuojaa vastaavan turvan etätöihin. Jos etätyövakuutusta ei ole, esimerkiksi lounaan lämmittäminen kesken työpäivän ei ole katettu vakuutuksessa. Etätyövakuutus vakuuttaa juuri näitä tilanteita.

Etätöissä tyypillisimmät onnettomuudet ovat kompastumisia ja kaatumisia. Työajan puitteissa sattuessaan ne kuuluvat etätyövakuutuksen piiriin. Silloin vapaaehtoinen etätyövakuutus toimii kuten lähityön työtapaturmavakuutus. 

– Työnantaja voi myös ottaa vakuutuksen, joka korvaa työntekijän vapaa-ajan tapaturmia. Se ei ole pakollista, mutta voi monessa tilanteessa lyhentää sairaspoissaoloja. Lisäksi hyvä vakuutusetu voi sitouttaa työntekijöitä, Kämäräinen muistuttaa.

Etätyövakuutus on aina työnantajan vastuulla.

– Etätyöntekijän on kuitenkin hyvä tiedostaa, mitä kaikkia asioita etänä töitä tehdessä kuuluu työtapaturmavakuutuksen piiriin. Etätöiden pitkittyessä kannattaa myös kysyä työnantajalta, onko vakuutusta tai pitäisikö sellainen olla!

Lue myös:

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

Loukkasin itseni työssä tai työmatkalla – mitä teen?

Tutustu työntekijöiden etätyövakuutukseen