Ägarkunder får automatiskt OP-bonus enligt sina månatliga ärenden i banken. Med bonus kvittar man exempelvis bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Ju fler tjänster kunden koncentrerar till OP, desto mer bonus uppkommer. Med bonusräknaren kan man beräkna ungefär hur mycket förmåner man själv har av att vara ägarkund.

Pengar som finns på konton, inköp som betalats med OP-Visa och OP-Mastercards Credit-egenskap, betalda försäkringspremier, lån samt besparingar och placeringar ger ägarkunderna bonus.

Därtill får ägarkunder rabatter på OP:s tjänster och samarbetspartnernas tjänster. Enbart genom att utnyttja dessa rabatter kan besparingarna bli hundratals euro varje år.

Vi beräknade med hjälp av fyra exempel hur mycket värdefull bonus som bankärenden kan ge i olika situationer.

1. Dagliga penningaffärer och försäkringar:

Exempel: fyrapersonersfamiljen Sandell, föräldrar och barn på 10 och 15 år.

Alla familjemedlemmar är med i familjehelheten och därför ger vars och ens kundrelation bonus. Till familjen som en helhet kan man förutom föräldrarna foga alla barn oavsett ålder och ägarkunderna får till exempel 0,1 procents ränta på brukskonton i stället för 0. Att ge någon möjlighet att bli ägarkund är också ett bra presenttips till exempel för barn i släkten – medlemsinsatsen är ett utmärkt första placeringsobjekt för barnet, då det belopp som placerats i insatsen ligger kvar som besparing.

Föräldrarna har gemensamt bolån på sammanlagt 280 000 euro och besparingar i fonder på 5 000 och 7 000 euro. För båda barnen sparar man i fonder och de har nu tillsammans 8 000 euro i fondandelar. Familjen har hem- och bilförsäkringar och barnen hälsoförsäkringar. Familjen betalar sammanlagt 2 000 euro i försäkringspremier varje år. På familjens konton finns det i medeltal 5 000 euro varje månad. Föräldrarna betalar inköp med OP-Visa för ca 500 euro i månaden.

Familjens bankärenden ger OP-bonus på ca 785 euro per år. Bonus kan användas till exempel för att betala serviceavgifter och försäkringspremier.

Därtill får familjen rabatt till exempel på dagliga tjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering. Med hjälp av dessa rabatter sparar familjen uppskattningsvis 200 euro per år.

Dessutom drar familjen fördel av sin egen andelsbanks förmåner, som rabatter på tjänster och evenemang som tillhandahålls av OP:s samarbetspartner.

På det hela taget sparar familjen således ca 850–1 000 euro per år jämfört med om de inte vore ägarkunder.

2. Nytt hem

Exempel: Paret Jenny och Mikael, 24 respektive 25 år, håller på att köpa sin första bostad.

De har en gemensam hund och båda har sparat på BSP-konton. För första bostaden fick de 145 000 euro i BSP-lån, eftersom de hade samlat ihop behövliga 16 000 euro i BSP-besparingar. Dessutom har de en hemförsäkring som kostar ca 250 euro per år samt hund- och livförsäkringar, som kostar sammanlagt ca 500 euro per år. Mikael sparar 30 euro varje månad i en fond och han har redan sparat 3 000 i fondandelar. Jenny har aktier som inte ger bonus men där handelskostnaderna är lägre för ägarkunder. Paret gör inköp för ca 600 euro i månaden med OP Visa Credit.

Jenny och Mikael får ca 401 euro i OP-bonus varje år.

Därtill får de rabatt till exempel på dagliga tjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering. Med hjälp av dessa rabatter sparar de uppskattningsvis 150 euro per år.

Dessutom drar paret fördel av sin egen andelsbanks förmåner, som rabatter på tjänster och evenemang som tillhandahålls av OP:s samarbetspartner.

På det hela taget sparar Jenny och Mikael således ca 500–650 euro per år jämfört med om de inte vore ägarkunder.

3. Placering

Exempel: 36-årige Martin är singel och har bestämt sig för att börja spara och placera mer målmedvetet.

Han har en egen bostad och bolånet har han hunnit amortera på så mycket att bara 50 000 euro är kvar av det. Han drömmer om en större bostad och kan också tänka sig att hålla kvar sin nuvarande bostad som placeringsbostad. När han funderar på placeringsbeslut har han stor hjälp av sin kontaktperson i banken som fungerar som hans egen placeringspartner. Tillsammans med kontaktpersonen beräknar han olika alternativ och får rekommendationer som hjälper honom börja placera.

Martin väljer att köpa en ny bostad och för den tar han ett lån på 180 000 euro. Den gamla bostaden blir hans placeringsbostad. Hyresintäkterna uppgår till 400 euro i månaden. Den summan placerar han i aktier och dessutom sparar han 200 euro i månaden av sin lön i fonder. Dessa fondandelar kan han teckna, byta och lösa in avgiftsfritt.

För försäkringar betalar han ca 150 euro per år och med OP Visa Credit-kortet betalar han alla sina inköp, ca 1 000 euro varje månad, och amorterar på krediten i slutet av varje månad. På sina konton har han ungefär 3 000 euro varje månad.

Martin får ca 620 euro i OP-bonus varje år.

Därtill får han rabatt till exempel på dagliga tjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering. De sistnämnda anlitar han särskilt nu när han börjat placera. Med hjälp av dessa rabatter sparar han uppskattningsvis 150 euro per år.

Dessutom drar han fördel av sin egen andelsbanks förmåner, som rabatter på tjänster och evenemang som tillhandahålls av OP:s samarbetspartner.

På det hela taget sparar Martin således ca 700–900 euro per år jämfört med om han inte vore ägarkund.

4. Fritid

Exempel: 50-åriga Marianne är en ägarkund som flitigt använder de förmåner som tillhandahålls av OP:s samarbetspartner.

Hon har sport- och underhållningspaketet C More Total, som hon i egenskap av ägarkund får till förmånspris: första månaden gratis och de följande 11 månaderna till priset 20,95 euro/mån (normalt 29,90 euro/mån).

Därtill har hon skyddat sin dator med informationssäkerhetspaketet F-Secure TOTAL, som hon får gratis i ett halvt år. Därefter betalar hon 49,90 euro/år (normalt 79,90 euro/år).

Marianne har ingen bil, men som ägarkund har hon registrerat sig avgiftsfritt som användare av DriveNow-tjänsten (normalt 30 euro) och får körtid till ett värde av 15 euro när hon kör första gången. Marianne håller också aktivt på med hemmayoga och där har hon hjälp av sitt medlemskap i webbtjänsten Yogaia. I medlemsavgift betalar Marianne bara 10 euro/månad (normalt 19,99 euro).

Enbart dessa förmåner ger Marianne besparingar på 238 euro om året. Därtill drar hon nytta av sin egen andelsbanks rabatter för ägarkunder, till exempel när hon deltar i lokala evenemang, vilket ger henne ytterligare några tiotals euro i besparingar.

Marianne sparar sammanlagt över 300 euro per år enbart genom att utnyttja samarbetspartnernas förmåner.

Läs mer om hur det är att vara ägarkund i Andelsbanken och hur man blir ägarkund.