Hajauta ja hallitse.

Siinä OP:n seniorilakimies Helka-Maaria Solan jämäkkä periaate perintöveron pienentämiseen.

– Hajauttamisella tarkoitan useampaa eri asiaa: ajallista hajauttamista, perinnön jakamista useammalle perilliselle ja hallinta- ja omistusoikeuksien hallintaa, Sola sanoo.

Tärkeintä on ymmärtää, että perintövero on progressiivinen: veroprosentti kasvaa sitä suuremmaksi mitä suurempi perinnön arvo on.

– Mitä isompi potti, sitä isompi vero. Siksi perintöä kannattaa maksaa etukäteen, jos mahdollista.

Lisäksi veroprosenttiin vaikuttaa sukulaissuhde: lähiomaiset (esimerkiksi lapset, lapsenlapset ja aviopuoliso) kuuluvat ensimmäiseen luokkaan ja sisarukset ja kaikki siitä kaukaisemmat toiseen veroluokkaan.

1. Lahjoita etukäteen

Perintöä voi jakaa etukäteen lahjan muodossa. Alle 5 000 euron lahja on veroton, mutta muista, että lahjoitetut summat kumuloituvat kolmen vuoden ajalta. Jos siis lahjoittaa kolmen vuoden sisällä yli 5 000 euroa samalle henkilölle, verokarhu kolkuttaa.

– Jos omaisuutta on enemmän, voi olla järkevää tehdä kerralla reilumpi lahjoitus lahjaveroa maksaen. Tällöin lahjavero ja perintövero ovat yleensä yhteensä vähemmän kuin perintövero koko summasta olisi.

2. Anna osa lapsenlapsille

Perintöä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hajauttaa myös perillisten kesken, sillä perintövero on perijäkohtainen. Prosentti pienenee, kun perinnöllä on enemmän jakajia.

– Moni haluaa muistaa esimerkiksi lapsenlapsiaan ja voi testamentata heille osuuden suoraan. Silloin säästetään samalla yhden sukupolven perintövero.

Perinnönsaajan keskimääräinen ikä on Suomessa noin 60 vuotta. Rahantarve ei välttämättä ole enää tuossa iässä niin suuri, että tarvitsisi koko perinnön omaan käyttöönsä.

Solan mukaan tällaisissa tilanteissa olisi hyvä harkita dynaamista testamenttia.

Perinnöstä luopuessa omaisuus menee sille, jolle se olisi mennyt, jos luopuja olisi kuollut – yleensä siis omille lapsille. Testamentilla voidaan kuitenkin määrätä perintö myös jollekulle muulle, Sola sanoo.

Aikoinaan on saattanut olla tarve turvata puolisoa, mutta nyt ehkä halutaan miettiä sitä, miten omaisuus siirtyy mahdollisimman pienin veroseuraamuksin jälkipolville.

Solan mukaan dynaaminen testamentti kannattaa aina suunnitella huolellisesti lakimiehen kanssa.

– On myös hyvä muistaa, että perinnöstä ei voi luopua verotehokkaasti osittain, tarvitaan siis oikein laadittu testamentti.

3. Harkitse hallintaoikeutta

On tavallista, että puolisot tekevät keskenään testamentin, jolla määrätään leskelle hallintaoikeus ensin kuolleen omaisuuteen tai osaan siitä. Yhteiseen kotiin leski saa hallintaoikeuden jo suoraan lain nojalla. Hallintaoikeus tarkoittaa sitä, että vaikka omistus siirtyy lakimääräiselle perilliselle, hallintaoikeuden haltija voi jatkaa kiinteistössä asumista.

– Hallintaoikeudesta on verotuksellista hyötyä. Hallintaoikeusvähennys vähentää omaisuuden perintöverotusarvoa, jolloin perintövero pienenee.

Hallintaoikeus voidaan määrätä myös muuhun omaisuuteen kuin kiinteistöihin tai asuntoihin, esimerkiksi sijoituksiin tai rahavaroihin.

Solan mukaan pitäisi ensin miettiä, kenen on tarkoitus käyttää rahavarat. Jos lesken pitää saada rahavaroja käyttöön, hallintaoikeus ei ole välttämättä järkevä ratkaisu, sillä se tuo leskelle oikeuden käyttää ainoastaan rahavaroista saatavan korkotuoton, ei pääomia. Sola kehottaakin harkitsevaisuuteen hallintaoikeuden suhteen.

– Hallintaoikeuden haltija ei saa myydä omaisuutta. Hän on oikeutettu ainoastaan omaisuuden tuottoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa vuokratuloja, osakkeiden osinkoja, metsän kasvusta saatavia tuloja tai omaisuudesta kertyviä korkoja.

4. Suunnittele ajoissa

Tärkeintä on se, että perintöasioita aletaan miettiä tarpeeksi ajoissa. Asiat täytyy käydä läpi konkreettisella tasolla: kuka tarvitsee omaisuutta käyttöönsä ja millä tavalla. Sitä kautta voidaan alkaa suunnitella asioita myös veron kannalta.

– Suosittelen menemään aina lakimiehen puheille. Ammattilaisen apu säästää yleensä pitkän pennin perintöveroasioissa.

Näin pienennät perintöveroa

  1. Hajauta ajallisesti: anna perintöä lahjana jo etukäteen
  2. Hajauta perillisten kesken: anna perintöä suoraan esimerkiksi lapsenlapsille
  3. Harkitse dynaamista testamenttia: lakimääräinen perillinen voi päättää joustavasti, kuinka suuren osan perinnöstä hän tarvitsee itselleen
  4. Harkitse hallintaoikeutta: mieti ensin, kuka tarvitsee varat käyttöönsä