1 Asunnon tai omakotitalon vuokraaminen pitkäaikaisesti – lisäturvaa vuokranantajan vakuutuksesta

Vuokranantajan on syytä huolehtia siitä, että vuokralainen ottaa itselleen kotivakuutuksen, johon sisältyy vastuuvakuutus. Vuokralaisen oma vakuutus kattaa irtaimiston, mutta sen antama turva huoneiston osille vaihtelee vakuutusyhtiöstä riippuen. Tämän vuoksi vuokranantajan kannattaa lisäksi ottaa kohteeseen vuokranantajan vakuutus eli kotivakuutus, joka kattaa huoneiston osia, kuten pintamateriaaleja ja kiintokalusteita.

Taloyhtiöillä on omat kiinteistövakuutuksensa, mutta ne eivät korvaa osakkaan huoneistoonsa tekemiä tai teettämiä perustasoa nostavia muutos- ja parannustöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi pinnoitteiden tai keittiön kiinteiden rakenteiden vaihtaminen parempiin. Muutos- ja parannustöiden arvo kannattaakin huomioida vuokranantajan vakuutuksessa.

Jos vuokrattava kohde on omakotitalo, omistajan vastuulla ovat kiinteistöön kuuluvat rakennukset apurakennuksineen sekä ulkona sijaitsevat kiinteät rakenteet. Jos asunto tai omakotitalo annetaan vuokralle kalustettuna, vuokranantajalla kannattaa olla irtaimiston kattava kotivakuutus kyseisessä kohteessa.

2 Asunnon, omakotitalon tai kesämökin vuokraaminen lyhytaikaisesti – kotivakuutus riittää

Jos omaa asuntoa tai omakotitaloa vuokraa vain väliaikaisesti, kotivakuutuksen lisäksi ei tarvita muita vakuutuksia. Esimerkiksi Airbnb-vuokraaminen katsotaan väliaikaiseksi vuokraamiseksi, kunhan asunto on yli puolet vuodesta omassa käytössä. Jos oma asunto on vuokralla yli puolet vuodesta, sen tulkitaan olevan vuokrakäytössä. Tällöin vakuutusyhtiölle tulee tehdä ilmoitus asunnon käyttötarkoituksen muuttumisesta. Samat säännöt pätevät myös kesämökkien väliaikaiseen vuokraamiseen.

3 Ajoneuvo vuokralle? – riskit kannattaa tiedostaa

Oman ajoneuvon, kuten henkilöauton tai matkailuauton vuokraamisesta on mahdollista saada lisätuloja, mutta asiaa kannattaa pohtia myös vakuutusten näkökulmasta. Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuutuksiin sisältyy aina pakollinen liikennevakuutus ja niihin voidaan liittää myös vapaaehtoinen kaskovakuutus. Ajoneuvon vuokralle antajalle ei ole kuitenkaan olemassa lisävakuutusturvaa: Jos ajoneuvon vuokranneelle sattuu vahinko, se korvataan ajoneuvon liikennevakuutuksesta ja tällöin vaikutus ulottuu myös vakuutuksen bonuksiin. Vakuutuksenottaja eli ajoneuvon omistaja joutuu näin välillisesti itse vastaamaan seurauksista. Ajoneuvon vuokralle antajan kannattaa tiedostaa nämä riskit ja huomioida ne vuokrahinnoissa.

Jos ajoneuvo on yli puolet vuodesta vuokrattavana, vakuutusyhtiö tulkitsee sen olevan vuokrakäytössä oleva ajoneuvo ja se täytyy rekisteröidä vuokrakäyttöön. Tällöin vakuutusmaksut nousevat. Ajoneuvoa vuokrattaessa täytyy tarvittaessa selvittää, onko vakuutus voimassa ulkomailla ja missä maissa se on voimassa. Jos ajoneuvo on rahoitusyhtiön omistama, sitä ei saa viedä ulkomaille ilman rahoitusyhtiön lupaa.

4 Lisätuloja kodin irtaimiston vuokraamisesta – entä vakuutukset?

Kotitalouskäyttöön luokiteltava irtaimisto kuuluu kotivakuutuksen piiriin. Pohjola Kotivakuutus korvaa irtaimistoa pääsääntöisesti 5 000 euroon saakka, kun irtaimisto on tilapäisesti kodin ulkopuolella Suomessa tai Pohjoismaissa. Esimerkiksi videokameran tai ikkunapesurin vuokraamista varten ei tarvita erillistä vakuutusta, ellei niitä viedä Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Kotivakuutukseen ei kuitenkaan sisälly sellainen irtaimisto, jonka ei katsota kuuluvan kotitalouskäyttöön. Lisäksi joitakin omaisuuseriä, kuten soutuveneitä, perämoottoreita, sähköisiä liikkumisvälineitä ja puutarhatraktoreita koskevat vakuutusehdoissa erikseen mainitut rajoitukset. Irtaimistoa vuokrattaessa kannattaa varmistaa vakuutusyhtiöstä oman vakuutusturvan kattavuus.

Artikkelia varten on haastateltu Pohjola Vakuutuksen Product Specialist Petri Linnaa ja Product Specialist Hannu Partasta.

Tutustu Pohjola Vakuutuksen vakuutuksiin