Sijoituspäätöksissä ei pidä hätiköidä. Osuuspankin varallisuudenhoidon asiantuntijat ovat laatineet viisi peruspilaria piensijoittajille, jotka kannattaa pitää mielessä sijoitusmarkkinoiden myllerryksessäkin:

1. Pysy rauhallisena ja pidä kiinni sijoitussuunnitelmastasi

Jos sijoitusaika on useita vuosia, on hyvä muistaa, että lyhyellä aikajänteellä markkinoiden luonteeseen kuuluvat nousut ja laskut. Jos tavoitteenasi on kasvattaa pitkäjänteisesti salkkuasi esimerkiksi viiden vuoden tähtäimellä, eivät tällaiset epävakaudet ole kovin isossa roolissa.

2. Riskiä sietävälle sijoittajalle voimakkaat kurssivaihtelut voivat näyttäytyä myös mahdollisuutena ostaa lisää osakkeita tai rahastoja

3. Jos koet, että oma riskinsietokykysi on matala, kannattaa miettiä onko oma sijoittajaprofiili ja sijoitussuunnitelma ajan tasalla vai olisiko syytä hajauttaa sijoituksia varovaisempiin kohteisiin

– Osuuspankilla on tarjolla myös reaaliomaisuuteen sidottuja rahastoja, joiden kurssimuutokset eivät suoraan korreloi osakekurssien kanssa. Tällaisia ovat muun muassa vuokratuotto-, palvelukiinteistöt- sekä metsärahastot. Näiden tuotto-odotukset ovat 4-4,5 prosentin luokkaa vuodessa. Viime vuonna nämä tuottivat 4,36-7,74 prosenttia, kertoo varainhoitaja Joni Huhtala OP Keski-Pohjanmaasta (kuvassa oikealla).

Näihin tuotteisiin otetaan uusia sijoituksia aina neljännesvuosittain, nytkin maaliskuun lopussa.

4. Huomioi, että jos lähdet pidemmäksi aikaa pois markkinoilta, voit helposti jäädä uudesta kurssinoususta paitsi

– Moni sijoittaja toimii sijoita ja unohda -periaatteella eikä seuraa aktiivisesti markkinatapahtumia. Tällöin käy usein niin, että kurssit ehtivät nousta selvästikin ennen kuin ehtii reagoimaan muutokseen. Tämän vuoksi on perusteltua pitäytyä sijoitussuunnitelmassa silloinkin kun markkinat elävät voimakkaasti, toteaa varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja Jarmo Somero.

5. Muista, että aika on sijoittajan puolella

– Jokainen päivä on hyvä aika aloittaa sijoittaminen. Kun sijoittamissuunnitelman tekee vaikka kuukausittaiseksi, niin hankintoja tulee automaattisesti tehdyksi myös kurssien ollessa edullisia, Somero muistuttaa.

Sijoitusmarkkinoiden myllerrys kertoo millainen sijoittaja olet

Parin viime viikon myllerrys sijoitusmarkkinoilla on aktivoinut myös OP:n sijoitusasiakkaita. Joni Huhtalan mukaan asiakkaat ovat olleet viime aikoina aktiivisesti yhteydessä, mutta minkäänlaisia paniikkireaktioita ei ole ollut.

– Sijoittajien reaktioihin on varmasti vaikuttanut se, että meillä on alla vahva sijoitusvuosi 2019 ja sekä myös positiivinen vuodenalku 2020, eli ennen parin viime viikon voimakasta laskua elettiin pitkään mukavassa nousussa, Huhtala sanoo.

Osuuspankin sijoitusasiakkaat saavat normaalissa markkinatilanteessa muutaman kerran vuodessa pankin asiantuntijoiden sijoituskatsauksen sähköpostilla. Katsaus lähetetään asiakkaille myös, jos markkinoilla tapahtuu voimakkaita liikkeitä. Nyt tämän viikon maanantaina asiakkaat saivat poikkeukselliseen markkinatilanteeseen liittyvän sähköpostiviestin, missä kerrottiin muun muassa kurssilaskun syistä.

– Parin viime viikon kaltainen tilanne markkinoilla kertoo konkreettisesti millainen sijoittaja olet. Jos olet riskinsietokykyinen, et tee minkäänlaisia hätiköityjä päätöksiä. Jos et ole menettänyt yöunia, valitsemassasi sijoitussuunnitelmassa kannattaa pysyä, Jarmo Somero vinkkaa vuosien kokemuksiin perustuen.

J_armo Someron ja Joni Huhtalan haastattelu on toteutettu yhteistyössä KPK Median kanssa._