OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -rahasto oli ensimmäisen kerran avoinna kesäkuun lopulla ja nopeimmat ehtivät jo silloin merkitsemään kyseistä rahastoa.

OP Keski-Pohjanmaan sijoitusjohtaja Joni Huhtala uskoo, että rahasto kiinnostaa laajalti muun muassa siitä syystä, että pohjoismaiset mikroyhtiöt ovat viime vuosina tuottaneet selvästi pienyhtiöitä ja laajaa markkinaa paremmin.
Alkuvuoden aikana suurinta kasvua on ollut OP-Suomi Mikroyhtiöt -rahastolla, ja tähän verrattuna uudessa rahastossa sijoitusmahdollisuudet laajenevat Pohjoismaihin, hän kertoo.

Kun rahaston osakkeiksi on tarjolla kaikkien Pohjoismaiden pörssien osakkeita, tarjolla on pelkästään kotimaan tarjontaa huomattavasti enemmän esimerkiksi uusiutuvan energian, terveysteknologian ja informaatioteknologian yhtiöitä.

Pohjoismainen osakemarkkina tarjoaa selvästi kotimaista markkinaa laajemman yhtiö- ja toimialavalikoiman. Erityisesti Ruotsin ja Norjan listautumismarkkina on viime vuosina ollut hyvin aktiivinen, ja uusia, kasvuhakuisia yhtiöitä on listautunut selvästi Suomea enemmän, kertoo salkunhoitaja Antti Karessuo.

Salkkuun haetaan yrityksiä, joilla on pitkällä aikavälillä esimerkiksi innovaatioon tai hyvään kilpailukykyyn perustuen edellytykset kasvaa selvästi suuremmaksi ja arvokkaammaksi yhtiöksi ja joissa tätä potentiaalia ei vielä hinnoitella. Yhtiöiden markkina-arvo on sijoitushetkellä tyypillisesti alle 500 miljoonaa euroa, mutta maksimissaan miljardi euroa. Rahasto sijoittaa noin 30 - 50 yhtiöön.

Monia yksityissijoittajia kiinnostaa varmasti myös tieto rahaston mahdollisuudesta sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin. Maksimissaan 20 prosenttia varoista rahasto voi sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, mitkä eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Usein tällaisissa yhtiöissä arvo voi nousta selvästikin esimerkiksi julkisen listautumisen yhteydessä.

Sijoitusinto kasvanut selvästi

Into varallisuuden kasvattamiseen erilaisilla sijoitustuotteilla on kasvanut selvästi osuuspankkien asiakkaiden keskuudessa. Huhtala kertoo, että viimeisen vuoden aikana koko maassa uusia rahastojen osuudenomistajia on tullut noin 170 000.
 Suhteessa kaikkein eniten ovat kiinnostaneet OP Ilmasto-, OP Kiina -rahastot sekä Pohjoismaihin sijoittava indeksirahasto.

Varainhoitaja Heli Kankaan mukaan OP:n tarjoama maksuton säilytys omistaja-asiakkaille on otettu ilolla vastaan, ja se on näkynyt uusien sijoitusasiakkaiden määrässäkin.
Verkossa sijoittaminen on kasvanut, mutta asiantuntijuudellemme on edelleen selvästi tarvetta. Käymme aina läpi kunkin asiakkaan henkilökohtaisen taloustilanteen sekä riskiprofiilin ja mietimme sijoitusvaihtoehtoja sen perusteella, Kangas sanoo.

Joni Huhtalan kokemusten perusteella viime aikoina sijoituskeskusteluissa on ymmärrettävästi tuottojen ohella keskusteltu mahdollisista kurssilaskuista. Hän muistuttaa kuitenkin sijoittamisen pitkäjänteisyydestä. Esimerkiksi OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -rahaston sijoitushorisontti on seitsemän vuotta.

Rahastoon voi sijoittaa käytännössä neljännesvuosittain. Seuraavan kerran rahasto on avoinna syyskuun ajan ja merkintöjä voi tehdä osuuspankkien konttoreissa ja op.fi-palvelussa.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.

Artikkelia on päivitetty 29.7.2021 ja se on julkaistu ensimmäisen kerran 25.6.2021 osoitteessa keskipohjanmaa.fi.