Ihmisläheinen pankki on mukana asiakkaiden arjessa ja juhlassa

Koko OP Ryhmän kivijalka on yhteisesti sovituissa arvoissa. Arvot eivät ole juurikaan muuttuneet vuosien saatossa. Arvot kumpuavat osuuskunnallisen yhteisön perustehtävästä. Osuustoiminnassa erilaiset ihmiset ja ajattelutavat koetaan vahvuutena. Ihminen kohdataan ihmisenä jokaisessa asiointikanavassa. Ihmisläheinen pankki on mukana asiakkaidensa arjessa ja juhlassa vauvasta vaariin saakka.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea tekemistä

Arvot eivät ole vain sanoja paperilla. Arvot ovat periaatteita, joiden pitää näkyä jokapäiväisessä toiminnassa. Arvot määrittelevät myös pankkimme hallituksen toimintakulttuuria. Vastuullisuus on eletty monta kertaa todeksi tänäkin vuonna. Vastuullisuus ja osuustoiminnan tavoitteet ohjaavat hallituksen päätöksentekoa erityisesti vaikeissa hetkissä. Niitä hetkiä tulee eteen. Osuuskunnan tavoite eli omistaja-asiakkaiden palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti ja kilpailukykyisesti vaatii johdolta vankkaa vastuun kantoa. Vakavaraisuudesta huolehtiminen on vastuullisuutta ja se on asiakkaan etu.

Vastuullisuuden merkitystä pankkitoiminnassa ei voi tänä päivänä korostaa liikaa. Riskit ovat hallittava ja sääntelystä on selvittävä kunnialla.  Uskottavuus asiakkaiden silmissä on lunastettava joka päivä.  OP Ryhmä on luonut laajan vastuullisohjelman. Pankkitoiminnassa edistetään monin tavoin kestävää kehitystä, vahvistetaan asiakkaiden taloustaitoja ja käytetään kertynyttä tietoa vastuullisesti. OP Keski-Suomi tukee nuorten kesätyöllistymistä, kohentaa luontokohteita, tukee urheiluseuroja ja järjestää hyväntekeväisyyskampanjoita vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen. Pankkimme myöntää jälleen joulukuussa 2022 Teemme yhdessä hyvää – rahalahjoituksia useammalle toimijalle.

 Yhdessä menestyen yli kaikkien aikojen

Yhdessä menestyminen toteutuu pankin toiminnassa vahvasti. Yhdessä menestyminen on asiakkaiden kuuntelemista ja työntekijöidemme kunnioittamista. Yhdessä menestyminen on elinvoiman luomista rahoittamalla, yhteisöverojen maksamista maakuntaamme ja yhteistyön tekemistä laajalla rintamalla. Kun asiakas menestyy ja työntekijämme voivat hyvin, niin pankkikin menestyy. Pankki ja sen työntekijät elävät yhdessä asiakkaidensa rinnalla yli kaikkien aikojen.  

Tapahtuipa ympärillämme mitä muutoksia tahansa, niin voimme luottaa perusarvoihimme. OP Keski-Suomessa elämme sopusoinnussa näiden arvojen kanssa vuoden jokaisena päivänä.

OP Keski-Suomen op.fi-etusivu 

OP Keski-Suomi - yhteisöllisyys ja vastuullisuus


OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset OP Mediassa