Pohdittaessa yritysten merkityksellisyyttä yksityiskohtaisemmin, tunnistamme helposti maakuntamme suuret vientiyritykset sekä nousevat teknotähdet. Näiden arvo on huomattava. Lisäksi niiden ympärille on muodostunut suuri yhteistyökumppaneiden verkosto, joille ne tuottavat mahdollisuuden menestyä. Vähemmälle huomiolle jäävät ne lukuisat pienemmät yrityksemme, joista kuitenkin yhteenlaskettuna muodostuu suurin osa kokonaisuudesta.

Tärkeän joukon muodostavat myös ne alueemme yritykset, joiden tuottamista tuotteista tai palveluista merkittävä osa kulutetaan maakuntamme ulkopuolella. Kutsun niitä itse kansallisiksi vientiyrityksiksi. Keski-Suomen näkökulmasta kaupankäynti maakunnan ulkopuolelle hyödyttää yhtä pal-jon riippumatta siitä, viedäänkö täällä tehty tuote Saksaan vai Savonlinnaan. Saadut myyntitulot kertyvät ja tuovat vaurautta tänne.

Kilpailu kovenee

Kilpailu yrityksistä ja sekä niiden tarvitsemista osaajista kasvaa koko ajan. Maakunnat, kaupungit ja kunnat markkinoivat erilaisilla yrittäjyysteemoilla varsin näkyvästi.

Meillä on kilpailuetu, koska Jyväskylä on maamme vilkkaimpia opiskelijakaupunkeja. Koulutusalatarjonta on monipuolista ammattiopistosta yliopistoon, unohtamatta ammattikorkeakoulua. Vaihtoehtoja täydentää oivasti tänä syksynä yliopistolla käynnistynyt tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-koulutus. Eri puolilta maata saapuva suuri määrä opiskelijoita tarkoittaa suurta määrää tulevaisuuden potentiaalia; työvoimaa, innovaatioita ja yrittäjiä tulevaisuuden yrityksiin.

Kilpailuetu on mahdollisuus, se pitää hyödyntää. Tähän tarvitaan jatkuvaa ja laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kesken. Maakunnastamme pitää löytyä riittävästi innovatiivisuutta ja mielenkiintoisia uravaihtoehtoja, jotka vetävät puoleensa. Avoimesta ilmapiiristä täytyy huolehtia ja kehittää alati toimintaympäristöämme, jotta yhä useampi valmistuva opiskelija pystyy ja haluaa jäädä tänne rakentamaan omaa ja perheensä tulevaisuutta.

Meillä jokaisella on mahdollisuus olla rakentamassa tulevaisuuden menestystä. Suuri määrä pieniä tekoja on enemmän kuin muutama suuri. Ohjeet ovat yksinkertaiset ja helpot. Kannustetaan ja rohkaistaan yrityksiä omassa lähipiirissämme menestykseen ja ostetaan mahdollisuuksien mukaan läheltä, oman maakuntamme tuotteita. Maakunnassa kaikki hyvin!

OP Keski-Suomi etusivulle

TietoAkseli Group -etusivulle

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa