Asiointi voi estyä monesta syystä. Joskus ei itse pääse paikalle esimerkiksi kulkuyhteyden puuttuessa tai äkillisen sairastumisen vuoksi. Joskus pankki on kiinni, vaikkapa arkipyhän vuoksi. Näissä tilanteissa pankkiasiointi ja esimerkiksi tilin käyttö estyy, jos käytössä ei ole muita asiointitapoja. Usein tilin käyttöä ja käyttöoikeuksia aletaan pohtia vasta sitten, kun jotakin poikkeavaa on jo tapahtunut. Valitettavasti silloin muutoksia on useimmiten vaikea tai jopa mahdotonta tehdä.

Rohkea puheeksi ottaminen kannattaa

Jos ainoa tuttu tapa asioida pankissa on kassapalvelut, voi kortin käyttö tai asiointi verkossa tai mobiilissa tuntua vieraalta ja pelottavalta. Joskus uusien toimintatapojen käyttäminen ei ole mahdollista ilman tukea, ja pankissa asioiminenkin, esimerkiksi terveyden heikentyessä, voi olla haastavaa. Myös avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Ei haluta vaivata muutenkin kiireisiä läheisiä ja voi olla huoli, että jos avuksi tulee joku toinen, ei itse enää pysy kärryillä oman tilin tapahtumista. Läheiset puolestaan kunnioittavat itsenäistä asioiden hoitoa, eivätkä halua sekaantua tai vaikuttaa siltä, että ovat jo perintöä odottelemassa. Avun tarpeeseen ja avun antamiseen liittyy monia tunteita ja huolia, eikä asioiden puheeksi ottaminen ole aina mutkatonta.

Silti tätäkään asiaa ei voi hoitaa pää pensaassa - rohkeus kannattaa. Mieti, mitä asioita pitäisi järjestellä ja miten toivoisit asioiden hoituvan ja avaa keskustelu läheisen ja pankin kanssa. Saat ”poissa mielestä” ajatusten sijaan mielenrauhaa.

Paras aika varautua on ennen tarvetta

Jokaisen meistä on hyvä varautua yllättäviin tilanteisiin myös pankkiasioissa. Oikea aika varautua on silloin, kun siihen ei ole vielä tarvetta. On tärkeää, että pankkiasioita pystyy hoitamaan mahdollisimman monipuolisesti, kuten nostamaan rahaa ja maksamaan ostoja kortilla sekä asioimaan digitunnuksilla. Omaa korttia tai digitunnuksia ei saa koskaan luovuttaa toiselle, mutta haluamalleen henkilölle voi antaa käyttöoikeuden ja hankkia käyttöoikeutetulle kortin ja digitunnukset. Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi suunnitella pankkiasioiden lisäksi myös muuta asioiden hoitoa. On helppo olla luottavaisella mielellä, kun tietää, että raha- ja muutkin asiat hoituvat, silloinkin, kun niitä ei itse pysty hoitamaan.

Miten sinun pankkiasiasi hoituvat, jos sinä et niitä voi hoitaa? Entä läheistesi pankkiasiat? Onko perheessäsi seniori, joka ehkä tarvitsisi tukea omien pankkiasioidensa hoitamiseen tai asiointinsa suunnitteluun ja varautumiseen? Me autamme!

Varaa aika tapaamiseen asioiden hoitamiseksi tai poikkea ilman ajanvarausta neuvonnassa. Me opastamme, miten pääset alkuun. Huolehditaan asiat kuntoon nyt, jotta niistä ei ole huolta myöhemmin.

Palvelut senioreille - vinkkejä pankkiasiointiin

Vinkkejä ja oppaita talousasioihin

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle