Minkälaisen mahdollisuuden haluat omille lapsillesi talouden hallintaan antaa? 

Taloustaitojen oppiminen on tärkeää, jotta lapsemme tulevaisuudessa pärjäisivät omien raha-asioidensa kanssa. Asenteen rahan käyttöön ja säästämiseen saamme kotona, ja siten meidän vanhempien rooli on merkittävä. Lapsen ei tarvitse kantaa vanhempien talouden taakkaa, mutta heidän on hyvä oppia, mitä velka tarkoittaa. Selitä lapselle, että raha on tärkeää ja tarvitsemme sitä elämiseen, mutta sitä pitää käyttää harkiten.

Aloita keskustelu rahasta jo varhaisessa vaiheessa

Anna lapselle omat tilinkäyttövälineet, joilla hänen on mahdollista seurata omaa rahankäyttöään. Tämä tarkoittaa omaa tiliä, pankkikorttia ja verkkopankkitunnuksia. Lapsi oppii rahankäyttöä parhaiten käytännön kokemusten kautta, joten käykää yhdessä esimerkiksi kaupassa. Vanhemman kannattaa myös selittää, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja miettiä yhdessä, mitkä ostokset ovat tärkeitä. Säästäkää yhdessä rahaa ja asettakaa tavoitteita. Voitte esimerkiksi sopia, että säästätte tietyn summan joka kuukausi, ja kun olette säästäneet tarpeeksi, voitte ostaa yhdessä jotain kivaa.

Kulje nuoren rinnalla ja käykää asioita yhdessä läpi

Itsenäistyville nuorille on tärkeää hallinnan tunne omasta elämästä. Se tarkoittaa oman rahan hallintaa ja säästämistä, ja siten valinnanvapautta. Nuoren on hyvä saada kokemus siitä, että voi luottaa, ja pystyy itse vaikuttamaan omaan talouteen. Tämä ei poista tärkeää vanhemman tai muun läheisen tukea. Kulje nuoren rinnalla, kannusta nuorta hakemaan kesätyöpaikkaa. Käykää yhdessä läpi kesätyösopimus ja tulkitkaa palkkatodistus, mistä se koostuu. Harjoitelkaa nuoren kanssa yhdessä jatkuvaa säästämistä. Mikä osa palkasta on hyvä laittaa säästöön, mitkä ovat pakollisia menoja ja mikä huvitukseen menevää. Näin nuori on valmiimpi tullessaan täysi-ikäiseksi.

Aina ei hyvästä tahdosta huolimatta kaikki suju suunnitellusti. Olen työssäni kohdannut nuoria aikuisia, joilla on maksuhäiriömerkintöjä. Tulevaisuus ja oma talous tuntuu isolta mustalta aukolta. Yksin ei tarvitse jäädä. Me neuvomme ja opastamme.

Vastuu omasta taloudesta on meillä jokaisella. Keskustellaan rahasta avoimesti – näin me kaikki opimme parempaa talouden hallintaa.

OP Keski-Suomen nuorten ja opiskelijoiden palvelut -yhteystiedot 

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle