Ehdokkaaksi kannattaa lähteä, jos on kiinnostunut talousasioista ja osuustoiminnasta. Edustajiston jäsenet päättävät mm. pankin toimialueesta, vahvistavat pankin tilinpäätöksen ja valitsevat jäseniä pankin seuraavaan hallintoportaaseen, hallintoneuvostoon. Kolmas hallintoporras on hallitus, joka toimiikin jo hyvin syvällä pankin ytimessä.

Osuuspankit ovat jäseninä oman alueensa OP-liitoissa. Meillä Keski-Suomessa se on Sisä-Suomen OP-liitto. Liiton kokouksissa valitaan jäsenet OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon, jossa yhteisesti päätetään koko OP Ryhmän asioista. Yleensä vaikuttamisen ”kasvu-ura” näihin eri hallintoelimiin alkaa oman pankin edustajistosta.

Osuuspankit toimivat yhteisvastuullisesti siten, että jokaisen pankin on täytettävä tietyt vaatimukset OP Ryhmässä. Tämän vuoksi tiivis alueellinen yhteistoiminta liittojen kautta ja eri pankkien välillä on tärkeää. Osuustoiminnallisuuden ja yhteisvastuun ymmärtäminen on tärkeää myös hallinnossa oleville henkilöille ja siihen ryhmämme tarjoaa hyvin koulutusta heti edustajiston jäsenyydestä alkaen.

Mikään hallintomalli ei kuitenkaan toimi, ellei mukana ole aktiivisia ihmisiä. Miksi sitten itse olen mukana erilaisissa hallinto- ja luottamustehtävissä?

Kun lähdin mukaan maataloustuottajayhdistyksen toimintaan, minulla oli halu ja kiinnostus vaikuttaa oman ammattini tulevaisuuteen. Myöhemmin sain vastuuta MTK:ssa myös muilla tasoilla, ja samoin on käynyt OP Ryhmässä. Joskus asiat, joita tulee käsiteltäväksi eivät ole helppoja, mutta selvittämällä ja keskustelemalla niihin löydetään sopivat ratkaisut.

Hallintotehtävät ovat siis joukkuepeliä. Jokaisella pelaajalla on oma mielipide käsiteltäviin asioihin, mutta yhdessä asioita pohtien tehdään päätökset, joiden ”takana seistään”. Mielenkiintoisten asioiden lisäksi olen saanut myös suuren määrän uusia ystäviä, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia ja keskustella, miten he ovat jonkin asian ratkaisseet.

Olen toiminut erilaisissa hallintotehtävissä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Maailma ja asiat ovat muuttuneet tuona aikana tosi paljon, ja ne ovat innostaneet minua pysymään mukana. Mutta edelleen alkuperäinen ajatus, tulevaisuuteen vaikuttaminen, on koko asian ydin. Ja omistaja-asiakkaina meillä kaikilla on siihen mahdollisuus.

Lue lisää ja asetu ehdolle OP Keski-Suomen edustajiston vaaleissa

Lue lisää ja asetu ehdolle OP Jämsän edustajiston vaaleissa

Osuuspankkien edustajiston vaalit