Me ihmiset olemme aiempaa kiinnostuneempia hyvinvoinnistamme ja sen mittaaminen erilaisin digitaalisin laittein on suosittua. Hyvinvointia etsitään monin tavoin. Yksi löytää sen urheilusta, toinen luonnossa samoilusta, kolmas kulttuurin parista. Usein kuitenkin unohtuu yksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ulottuvuuksista eli taloudellinen hyvinvointi.

Taloudelliseen hyvinvointiin sisältyy monia asioita, mutta se on ennen kaikkea tunne varojen riittävyydestä ja oman talouden hallinnasta. Vakaa talous mahdollistaa reagoinnin yllättäviin tilanteisiin ja antaa mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa unelmia. Rahahuolet sen sijaan aiheuttavat stressiä. Kyselytutkimuksissa suomalaiset nostavat raha-asiat yhdeksi yleisimmäksi stressin aiheuttajaksi. Tutkitusti pitkään jatkunut taloudellinen stressi huonontaa fyysistä terveyttä ja vaikuttaa myös mielenterveyteen.

Taloudellinen hyvinvointi on laaja kokonaisuus, jossa ei varmasti koskaan tule valmiiksi, mutta jossa voi kehittyä ja kokea onnistumisia kuten muillakin hyvinvoinnin osa-alueilla. Sen saavuttamisessa on usein kysymys melko pienistä asioista. Keskeisintä on hahmottaa, miten voi vaikuttaa omaan talouteen ja selvittää, mihin rahat kuluvat. Tavoitteet ovat saavutettavissa helpoiten, kun aloittaa pienin, mutta pitkäjänteisin askelin.
Hyvä tapa kerätä puskuria ja varautua tulevaisuuteen on säännöllinen säästäminen. Jo pienikin vararahasto tuo elämään joustoa ja turvaa. Säästäminen on helppo aloittaa esimerkiksi digitaalisen sijoitusneuvojapalvelun avulla, joka antaa valmiin sijoitussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Raha-asiat ja henkilökohtainen taloustilanne kytkeytyvät hyvinvointiin ja siksi raha-asioista, lainoista ja säästämisestä, kannattaa puhua. Joskus oman taloudellisen tilanteen hahmottaminen ja oikeiden ratkaisujen löytäminen voi tuntua haastavalta. Kannattaa rohkeasti kääntyä asiantuntijan puoleen. Jo pienillä muutoksilla voi vaikuttaa merkittävästi talouden suuntaan.

Lue lisää digitaalisesta sijoitusneuvojasta - OP Sijoituskumppanista

Työkaluja oman talouden hallintaan 

Säästölipas - helppo ja hauska tapa säästää

Kuuntele myös Rahapuhetta -podcast 

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle