Datan määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi ja organisaatioiden on tärkeää miettiä erilaisia tapoja hallita datan määrää, ja miten tätä dataa voitaisiin hyödyntää omassa liiketoiminnassa. Finanssialalla tekoälyä käytetään esimerkiksi asiakaspalvelussa, riskienhallinnassa ja petosten torjunnassa. Monet asiakkaat ovatkin jo asioineet chatbottien kanssa, joka osaa neuvoa asiakkaita oikeaan suuntaan.

Tekoälyn käyttöönotto tulee muuttamaan pankkialalla olevien tuotteiden ja palveluiden laatua. Teknologian avulla voidaan parantaa datan käsittelyä ja asiakaskokemusta sekä yksinkertaistaa ja nopeuttaa perinteisiä prosesseja ja tehostaa niitä.

Tekoälyn ja ihmisen yhteistyö OP:ssa

Meillä pankissa tekoälyä hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi erilaisten aineistojen koostamisessa ja yhteenvetojen luomisessa. Omassa työssäni käytän tekoälyä kysymällä siltä apua erilaisiin työarjessani kokemiin haasteisiin. Esimerkiksi neuvottelun aikana, jos asiakas kysyy lisätietoja OP:n tuotteista ja palveluista. Tällöin voin pyytää apua OP:n omaan käyttöön kehitetyltä tekoälysovellukselta, mitä erilaisia tilien käyttöoikeuksia on olemassa tai mitä tarkoittaa asuntolainan luottotakaus. OP:n tavoitteena on jatkuvasti kehittää tekoälyn käyttöä finanssialalla, jotta voimme tarjota entistä parempia palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Rakentava vuoropuhelu ja yhteistyö ihmisten sekä tekoälyn välillä on tärkeä osa finanssialan tulevaisuutta. On tärkeää muistaa, että tekoäly ei voi korvata ihmistä, vaan tekoälyä tulee käyttää työparina tai kollegana, joka mahdollistaa ihmisen kyvykkyyksien laajentamisen. Asiakkaille se taas näkyy entistä parempana yksilöllisenä palveluna.

Tulevaisuuden taloudellisen hyvinvoinnin valmentaja?

Tehtävämme paremman taloudellisen hyvinvoinnin valmentajana tarkoittaa, että voimme auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin omaa taloudellista tilannettaan sekä antaa heille henkilökohtaisia suosituksia ja neuvoja omien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä voimme hyödyntää tekoälyä, sillä se pystyy käsittelemään suuria määriä tietoa ja antamaan yksilöllisiä suosituksia ja neuvoja asiakkaalle hänen taloudelliseen tilanteeseensa perustuen. Tulevaisuudessa tekoäly voi tarjota henkilökohtaisia sijoitusvinkkejä ja muita taloudellisia suosituksia.

Kaiken kaikkiaan, tekoäly tarjoaa finanssialalle valtavan potentiaalin, mutta sen käyttöön liittyy myös vastuullisuus ja ihmiskeskeisyys. Jään mielenkiinnolla odottamaan, miltä tekoäly näyttää viiden vuoden kuluttua ja miten sitä silloin finanssialalla ja pankeissa hyödynnetään.

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa 

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle