Vastuullisuuden on aina nivouduttava liiketoiminnan ytimeen. Sen on edistettävä yrityksen ja asiakkaidensa menestystä pitkäjänteisesti. Liiketoiminnan vastuullisuutta ei voi ostaa esimerkiksi hyväntekeväisyydellä.

OP Keski-Suomelle ja muille paikallisesta markkina-alueesta ja sen kehityksestä riippuvaisille toimijoille vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea paikallisen aluetalouden edistämistä. Ilman kasvavaa aluetaloutta toiminta ennen pitkää kutistuu. Alueen menestyksen muodostavat menestyvä elinkeinoelämä, joka luo vaurautta ympärilleen, ja alueen vetovoima ihmisille. Vetovoimaan vaikuttavat nykykulttuurissa mm. urbaani kaupunkikeskusta monipuolisine mahdollisuuksineen, mutta myös työ- ja asumismahdollisuudet. Väistämättä siten keskeisin vastuullisuuselementti OP Keski-Suomessa on alueen elinvoiman edistäminen, jolloin vaikutetaan myös asuntojen arvon säilymiseen ja nousuun. Tämä osuu hyvin yhteen OP-ryhmän arvojen - ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen - kanssa.

Pankin rooli vastuullisena toimijana on moninainen. Jos yhteiskunnan arvot ovat isäntä, on rahan liike renki. Pankin rooli osana yhteiskuntaa on muuttua ajan mukana ja olla muutosta käytäntöön paneva voima. Se on rengille ja isännälle alisteinen työjuhta. Se rahoittaa hankkeita, joihin se uskoo, ja joissa kestävän rahoituksen edellytykset täyttyvät. Hankkeet vaikuttavat meidän tulevaisuuteemme moninaisilla ja inhimillisesti koskettavillakin tavoilla. Tapa voi ajaa oman kylän autioitumiseen, jos pankilla ei olekaan uskoa rahoittaa alueen koteja nuorten perheiden velan tarvetta vastaavasti. Tapa voi olla myös kulutuskäyttäytymisen muutos, kun uusia palveluita syntyy pankkien rahoittamana.

Pankin vastuullisuutta on myös taloustaitojen opettaminen, riskeihin varautuminen ja vaurastumisen tukeminen. Asiakkaille tämä tarkoittaa taloudellisia neuvoja ja konkreettisesti myös esimerkiksi sitä, että omistaja-asiakkaat saavat arvo-osuustilin veloituksetta. Tällöin myös pienemmillä summilla osakesäästäminen on järkevää. Alaikäisille tili ja kortti ovat ilmaiset, jolloin ne ovat mahdollisia kaikille. Samalla pankki edistää sosiaalista tasa-arvoa omalta osaltaan.

Pankin vastuullisuus voi olla myös kannustavaa: yrittäjille voidaan lainarahan lisäksi antaa arvokkaita neuvoja ja parhaimmillaan tukea kasvun sparrauskumppanina. Joskus on vastuullista olla myös jarrutteleva kumppani.

Millaista ihmisen kokoista vastuullisuutta sinä toivot? OP Keski-Suomessa on käynnissä edustajiston vaalit, joissa äänestämällä voit vaikuttaa pankin tulevaisuuden suuntaan. Me ihmiset ratkaisemme, miten vaikutamme yhdessä ja yksilöinä.

OP Keski-Suomen edustajiston vaalit 4.-17.11. 

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle