Direktiivin hyväksyminen on tärkeä askel etenkin tuleville sukupolville, jotta kaikki yritykset sitoutuvat parempaan huomiseen luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen. Alkuun direktiivi koskee suurimpia yrityksiä ja tulee vaiheittain voimaan myös pienemmille yrityksille.

Pääasia olisi aloittaa jostakin

Pienemmät yritykset voivat varautua tulevaan pohtimalla, mihin vastuullisuusteemaan niillä on eniten vaikutusta. Työvoimavaltaisella yrityksellä sosiaalinen vastuu on luonnollisestikin ensisijainen, kun taas tuotannollisella yrityksellä pääpaino voi olla energian käytön ja päästöjen vähentämisessä. Tärkeitä teemoja voi olla monia, mutta pääasia on aloittaa jostakin. Jatkossa hyvät aikeet tai yksittäiset teot eivät kuitenkaan enää riitä, sillä direktiivin tavoitteena on tehdä vastuullisasioista toiminnan lähtökohta, joka vuosien kuluessa muodostuu standardiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että viherpesua eli katteettomia ja harhaanjohtavia ympäristöväitteitä pyritään kitkemään entistä tarkemmin.

Pankit tukevat yrityksiä matkalla kohti kestävämpää toimintaa

Vastuullisuuden merkitys myös rahoitusalalla tulee kasvamaan tulevina vuosina. Valvovat viranomaiset, sidosryhmät sekä asiakkaat odottavat luonnon monimuotoisuuden huomioonottamista jokapäiväisessä tekemisessä. OP Keski-Suomen toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että vähennämme rahavirtoja luonnolle haitalliseen toimintaan, vahvistamme rahoitusratkaisuja luontokadon pysäyttämiseen ja osallistumme pienentämään rahoituskuilua tarvittavien luontotoimien kiihdyttämiseksi.

Pankeilla on niin ikään merkittävä rooli tukea asiakkaitaan kohti hiilineutraalia taloutta. Pystymme omalla tekemisellämme auttamaan ja ohjaamaan asiakkaita kestävämpään ja päästöttömämpään toimintaan jokapäiväisessä elämässä. Kuluttajille tämä näkyy avoimuutena ja läpinäkyvyytenä, joka edesauttaa parempiin ja tietoisempiin ostopäätöksiin. Yrityksille lain noudattaminen edistää asiakkaiden luottamusta, sitouttaa työntekijöitä, parantaa rahoituksen saatavuutta sekä houkuttelee mukaan myös sijoittajia ja muita osaajia.

Omalla toiminnallaan voi kirittää myös muita hyviin päätöksiin. Uudet käytännöt ja pelisäännöt ovat tulleet jäädäkseen – halusimmepa niitä tai emme. Näinä aikoina onkin erityisen tärkeää puhaltaa yhteen hiileen ja päästää irti historian rasitteista.

Tutustu yrittäjän talousvalmennukseen ja sisältöihin 

Tee yrityksen vastuullisuustesti

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle