Yrittäjien ikääntyminen luo varjon yritysten määrän kasvulle

Tilastokeskuksen mukaan yrittäjien ja yritysten määrä Suomessa on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana noin 15 prosenttia. Kehitys Keski-Suomessa on ollut ilahduttavan samansuuntainen. Varjon yrittäjyyden määrän kasvun ylle heittää yrittäjäkuntamme ikääntyminen. Pk-barometrin mukaan yli 54-vuotiaita yrittäjiä on noin 65 000 ja heillä on lähitulevaisuudessa edessä omistajanvaihdos tai yritystoiminnan alasajo. Keski-Suomessa 15 prosenttia pk-yrityksistä on ilmoittanut lopettavansa seuraavan kahden vuoden aikana ja 30 prosenttia seuraavan 3-5 vuoden aikana. Mikäli yritystoiminnalle ei ole jatkumoa omistajanvaihdosten ja yrityskauppojen muodossa, voivat vaikutukset yhteiskuntaan olla ikäviä. Esimerkiksi metallialan yrityksen lopettaminen maaseutukunnassa laukaisee negatiivisen kehityskierteen, jossa työpaikkojen ja verotulojen vähenemisen negatiiviset vaikutukset näkyvät myös alueen muiden elinkeinojen heikkenemisenä.

Hankkeesta vipuvoimaa omistajavaihdoksiin

Keski-Suomen Yrittäjät ovat reagoineet asiaan. Heillä on käynnissä OmistajaKS – omistajanvaihdoksista elinvoimaa (ESR) hanke, jonka tarkoituksena on konkreettisesti lisätä omistajavaihdoksia maakunnassamme. Hankkeen kohderyhmänä ovat luopuvat yrittäjät ja yritystoiminnan aloittamista tai laajentamista harkitsevat tahot. Lyhyenä aikana hankkeen myötä on osallistunut yli 200 teeman ympärillä olevaa yrittäjää, joista tarkempia kartoituksia on tehty 130 yrittäjälle. Asialla on siis voimakas sosiaalinen tilaus.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja asiantuntijaverkosto, mikä edistäisi omistajan vaihdoksia myös pitkällä tähtäimellä. Tällä hetkellä hankkeen yrittäjäkontaktit ovat painottuneet luopuviin yrittäjiin. Yritystoimintaa harkitseville viesti on selvä: kannattaa pohtia yritystoiminnan aloittamista yrityskaupan avulla. Yrityskaupan myötä tulee yleensä valmis asiakaskanta valmiina, eikä toimintaa tarvitse aloittaa aivan alusta. Onneksi moni nuori on kiinnostunut yrittäjyydestä ja yritystoiminnan aloittamisesta. Nuoria kaivataankin tähän yhteiskunnallisesti merkittävään ”talkooseen” mukaan.

Pankki yrittäjän tukena

Yritys ja yrittäjä tarvitsevat pankki- ja vakuutuspalveluita. Kun ajatus yritystoiminnan aloittamisesta on hahmottanut konkreettiseksi suunnitelmaksi asti, me OP Keski-Suomen yrityspalveluissa autamme mielellämme löytämään ratkaisut yrityksille ja yrittäjille sopiviin pankki- ja vakuutuspalveluihin.

Tänään vietetään Keski-Suomen Yrittäjäjuhlaa. Toivotan oikein viihtyisää yrittäjäjuhlaa ja nostetaan malja yrittäjyydelle! 

OP Keski-Suomen yrityspankki ja asiantuntijat

Yritysasiakkaiden palvelut OP Ryhmässä

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle