Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja tehdään sen varalta, että sairastut vakavasti etkä enää pysty itse hoitamaan asioitasi etkä tekemään päätöksiä. Saat nimetä etukäteen kuka toimii puolestasi ja miten. Voit myös määrittää sen, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Halutessasi voit vapauttaa valtuutetun vuositilin laatimisesta Digi- ja väestötietovirastolle. Valtuutetun tehtävä tulee tällöin helpommaksi hoitaa, toteaa OP Länsi-Suomen pankkilakimies Päivi Kerola.  

On hyvä nimetä myös toissijainen valtuutettu tai useampi, jos valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai hän ei ole enää käytettävissä.

Tietyin edellytyksin voi mahdollistaa valtuutetulle oikeuden tehdä omaisuudesta ennalta yksilöityjä lahjoja. Pääperiaate kuitenkin on, että sairastuneen omaisuutta ja varoja käytetään hänen hoitoonsa ja elatukseensa. Omasta hoidosta voi antaa tarkkojakin ohjeita ja toivomuksia.

Testamentti

Testamentilla vaikutetaan esimerkiksi siihen, mikä on lesken asema, miten alaikäisten lasten perintöä hoidetaan, miten perintö jaetaan ja onko testamentinsaajan aviopuolisolla avio-oikeus hänen perintöönsä.

"Yleisin väärä käsitys liittyy siihen, että lesken ajatellaan saavan huomattavasti enemmän avio-oikeuden nojalla kuin mikä tilanne lain mukaan on. Usein myös testamentti olisi ollut paikallaan", Kerola toteaa.

Testamentilla voi myös pienentää perinnöstä muutoin tulevia perintöveroseuraamuksia. Testamentin laadinnan yhteydessä kannattaa myös tarkistaa kuka on henkivakuutusten edunsaaja.

Nyt on lakimies paikallaan

On tärkeää, että asiakirjojen sisältö vastaa juuri siihen mitä itse toivoo. Edunvalvontavaltakirjalla ja testamentilla on myös tiukat muotovaatimukset. Tämän vuoksi niiden laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijan apua.

Edunvalvontavaltakirjan ja testamentin tulee olla tallella paperisena, alkuperäisenä kappaleena, kun asiakirjat laitetaan täytäntöön. Vain laatijalla on lähtökohtaisesti tieto siitä, että on asiakirjat laatinut ja mistä nämä löytyvät. Tämän vuoksi niiden säilytyksestä on hyvä kertoa myös läheisille, jotta ne tarvittaessa löytyvät. Edunvalvontavaltakirja haetaan voimaan Digi- ja väestötietovirastolta hakemuksella, jonka liitteeksi tulee lääkärintodistus. Testamentti annetaan tiedoksi perittävän kuoleman jälkeen.

Muistatko "Kodin Kansion"?

"Kokoa tärkeimmät asiakirjat paperisena kansioon ja kerro läheisillesi, mistä ”perukirjamappi” löytyy. Kansioon voit kerätä mm. omaverosta tulostetun esitäytetyn veroilmoituksen, vakuutuskirjat, tiedot siitä mitä rahalaitoksia käytät, tiedot omistuksista ja jäljennökset edunvalvontavaltakirjasta ja testamentista, jos alkuperäiset ovat pankin säilytyksessä", Kerola ohjeistaa.

Lisätietoa lainopillisista palveluista ja paikallisten asiantuntijoiden yhteystiedot löydät OP Länsi-Suomen verkkosivuilta.