– Satakunnallahan menee hyvin. Täällä on paljon teollisuutta, ja Satakunnasta viedään huomattavasti enemmän kuin Suomesta keskimäärin, kertoo Satakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen. Teollisuuden vahvasta asemasta johtuen arvonlisäys työntekijää kohti on Satakunnassa korkea. Vähäsantanen toteaa, että Satakuntaan tehdyt ja teollisuutta tukevat infrastruktuuri-investoinnit hyödyttävät viennin kautta koko Suomen taloutta. Satakunnalla on kokoaan suurempi merkitys hyvinvoinnin luomisessa koko Suomessa.

Automaatio- ja robotiikka -klusterin liikevaihto ja työpaikat ovat kasvaneet 10 vuodessa vahvasti.

Teollisuuteen liitetään usein mielikuva taantuvasta toimialasta. Työt siirtyvät joko halpamaihin tai korvataan roboteilla. Onko mielikuva oikea, Saku Vähäsantanen? – Teollisuustyöpaikat ovat vähentyneet Satakunnassakin. Täällä ne ovat kuitenkin korkean arvonlisän työpaikkoja ja siksi aika hyvin suojassa. Teollisuus on myös yllättävän dynaaminen toimiala: tuotanto ja työpaikat muuttuvat teollisuuden sisällä. Esimerkki uudesta ja kasvavasta alueesta Satakunnassa on automaatio- ja robotiikka -klusteri. Klusterin yritysten liikevaihdot ja työpaikat ovat kasvaneet vahvasti kymmenessä vuodessa.

– Satakunnan vankka teollinen perinne selittää sen, että teollisuus on Satakunnassa monipuolista. – Monipuolisuudesta seuraa se, että kovin suuria nousuja ei ole ollut. Hyvä asia kuitenkin on, että myöskään suuria kuoppia ei ole tullut suhdannevaihteluiden tai yhden toimialan vaikeuksien kautta. Monipuolisen talouden rakenteen ansiosta näin pitäisi olla jatkossakin, Vähäsantanen sanoo.