Kun oma talous horjuu, pankki voi auttaa eri tavoin. Pienikin muutos voi auttaa talouden hallinnassa paljon.

– Jo pelkästään lainan eräpäivän muuttaminen voi auttaa, muistuttaa asiakkuusjohtaja Satu Lehtinen. Myös lainojen kuukausierää voidaan tietyin edellytyksin muuttaa kevyemmäksi. Jos tilanne on tukalampi, pankki voi antaa lainaan myös lyhennysvapaata, jolloin lainasta maksetaan vain korkoja.

– Lainaan voi ottaa myös korkosuojauksen. Se on eräänlainen vakuutus siitä, että lainan korko ei nouse tiettyä tasoa korkeammalle. Pankissa neuvotaan myös säästösuunnitelmissa ja talouden tasapainottamisessa.

– Pyrimme löytämään ratkaisuja esimerkiksi yhdistämällä asiakkaiden kulutusluottoja, aina kun se vain on mahdollista. Ja säästäminen kannattaa aina.

Neuvoja iäkkäiden pankkiasioihin

Poikkeusajat ovat muuttaneet monien iäkkäiden tapoja hoitaa raha- ja pankkiasioita. Asiakkuuspäällikkö Hanna-Riikka Taipalmaa kertoo, että pankkikorttien käyttö on lisääntynyt selvästi ja käteisen käyttö vähentynyt.

– Iäkkäät ovat myös hyödyntäneet laskujen suoramaksuja, e-laskuja ja maksukuoripalvelua laskujen maksuun konttorilla asioimisen sijaan. OP:ssa suositaan nyt ensisijaisesti puhelin- tai verkkoneuvotte-lua pankkiasioiden hoitamiseen.

– Opastamme asiakkaita verkkopalvelun tai kortin käytössä, jotta he osaavat käyttää niitä kotona. Porin, Kankaanpään ja Rauman konttoreissa on ollut koko kevään käytössä oma puhelinnumero riskiryhmille. Sieltä on vooinut varata itselleen pankkiajan tai kysyä neuvoa.

– Oli asiakkaan ongelma mikä vain pankkiasioihin liittyvä, pyrimme aina ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat ja auttamaan parhaamme mukaan.

Yritysten apuna

Yrityslainojen lyhennysvapaita haettiin keväällä OP Länsi-Suomesta tiuhaan. Asiakkuuspäällikkö Sanna Someristo sanookin, että pankin puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun laskuja alkaa kertyä eikä yrityksen kassa tunnu riittävän esimerkiksi palkkojen maksuun.

– Lyhennysvapaan lisäksi voimme miettiä lisälainan ottamista ja neuvoa muutenkin, Someristo sanoo. Joskus on hyvä miettiä kokonaisuutta ulkopuolisen kanssa: onko yrityksellä ylimääräisiä kuluja ja voisiko jostakin luopua? Kohtaamme paljon yrityksiä, joten meille on muodostunut selkeä käsitys erilaisista haasteista, joita yritykset kohtaavat.

Pankin asiantuntijat osaavat myös ohjata muiden yrityksiä auttavien tahojen puoleen. Esimerkiksi ELY-keskukset, Business Finland ja Finnvera myöntävät rahoitusta ja lainantakausta.

Neuvoja ja apua asiantuntijoilta

OP Länsi-Suomen asiantuntijoiden yhteystiedot löydät helposti sivulta op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan
Lue lisää maksamisen eri vaihtoehdoista op.fi:stä.