Satakuntaan on perustettu liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessuuri, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistyötä paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Kati Suomi on työskennellyt apulaisprofessorina Porin yliopistokeskuksen kauppatieteiden laitoksella elokuusta lähtien.

– Luomme edellytyksiä sille, että koulutetut jäävät alueelle. Suuri osa Porin yliopistokeskuksen opiskelijoista on lähtöisin muualta kuin Porista, kertoo Suomi.

Suomen mukaan kauppatieteiden opiskelijoilla on jo opiskeluaikana paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Opintojen eri vaiheissa opiskelijat verkostoituvat yrityksiin tekemällä niiden kanssa yhteistyössä harjoitustöitä, projekteja ja graduja.

Opiskelupaikkoja tarvitaan lisää

Paikallisista yrityksistä saatu kesätyö on auttanut opiskelijoita sekä opinnoissa että työelämässä. Harjoittelusta saa opintopisteitä ja mahdollisesti myös tulevan työpaikan valmistumisen jälkeen. Alueelle jääviä opiskelijoita tarvittaisiin kuitenkin lisää, kuten myös sellaisia koulutuspaikkoja, jotka vastaavat työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Yliopistolla käy myös paljon vierailijaluennoitsijoita yrityksistä. Kursseihin kuuluu lisäksi opintotehtäviä, joissa haastatellaan yritysten edustajia ja rakennetaan kehittämisideoita. Moni opiskelijamme tekee myös gradunsa toimeksiantona yritykselle.

Kauppakorkeakoulun yksikkö tekee yhteistyötä julkisen sektorin, kuten sairaaloiden kanssa. Myös kolmas sektori on mukana yhteisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

– Olen huomannut, että kontaktit yrityksiin ja erilaiset projektit motivoivat opiskelijoita. Teemme yhteistyötä myös yliopiston muiden yksiköiden kanssa.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö kuuluu Turun yliopistoon. Porin yliopistokeskuksessa toimii myös Tampereen yliopiston yksiköitä.

Osuuspankista yliopistolle

OP Länsi-Suomi on ollut rahoittajana liiketoimintaosaamisen apulaisprofessuurin perustamisessa. Suomi on ennen nykyistä virkaansa työskennellyt OP Länsi-Suomessa, ja hänen mielestään pankilla on merkittävä rooli alueen kehittämisessä.

– OP Länsi-Suomi toimii vahvasti omalla alueellaan, ja sen hallinto on alueen ihmisten omissa käsissä. Osuustoimintaan kuuluu oman alueen kehittymisestä huolehtiminen. Se tarkoittaa, että pankki osallistuu alueelle tärkeisiin hankkeisiin silloinkin, kun ne eivät ole huippukannattavia.

Suomi mainitsee Porin yliopistokeskuksen ja Oulun yliopiston kanssa meneillään olevan hybridihankkeen, jonka avulla tuetaan mikroyrittäjien kestävää kehitystä.

– Aluekehittämistyöllä saatuja tuloksia on laajennettu kansainväliseksi tutkimukseksi. Yhteistyön avulla paikalliset yritykset voivat suuntautua myös kansainvälisyyteen. Sitä on tapahtunutkin. Suomi vastaa myös Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä yrittäjyyden sivuainekokonaisuudesta.

– Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta rohkaisemme ihmisiä kokeilemaan sitä vaikka osa-aikaisesti.