Vaikka asiointi on viime vuosina siirtynyt vahvasti digitaalisiin kanaviin, on myös henkilökohtaisille konttoritapaamisille tarvetta edelleen. Kasvokkain kohdattaessa itselle tärkeitä asioita halutaan hoitaa tietoturvallisesti tiloissa, joihin on helppo tulla.

"Asiakkaat ovat kiitelleet tapaamispisteitä viihtyisiksi ja työntekijöille nämä ovat tosi miellyttävät. Akustiikka on rauhallinen, eikä ulkopuolisia ääniä kuulu. Tunnelma on levollinen ja luottavainen”, kuvailee asiakkuusasiantuntija Marjo Salmi Kauppakadun konttorin asiakastiloja.

Käytämme tapaamispisteitä myös etäneuvotteluihin, jolloin saamme hyvin keskityttyä rauhallisessa tilassa asiakkaan asioihin.

Uudet viihtyisät tapaamispisteet niin Raumalla kuin Porissakin täyttävät pankkisalin sinisellä kajastuksellaan. Enää sitä tuttua asiakaspalvelijaa ei löydy vakiopaikasta, sillä tiloihin tullaan vain tapaamiseen. Valmistelevat työt tehdään taustatiloissa, mikä osaltaan parantaa tietoturvallisuutta. Uusi työskentelytapa on muutoksen jälkeen otettu hyvin vastaan.

Uudistus toi enemmän kuin osattiin odottaa

Ensisijaisena tavoitteena asiakastilojen uudistuksella oli saada uudet tietoturvalliset, mutta viihtyisät, asiakastilat.

“Oikeastaan lähdimme hakemaan äänieristettyjä tiloja, mutta osoittautui että saimmekin paljon enemmän. Palvelupäällikkö Anne Koskinen kuuli tällaisista OP Ryhmän yhteisessä palaverissa ja lähdimme ottamaan sen pohjalta selvää Vetrospacen moduleista”, asiakkuusjohtaja Hannu Kyrövaara muistelee.

1310xHannuMarjoJaANne.png
Hannu Kyrövaara (vas), Marjo Salmi ja Anne Koskinen ovat tyytyväisiä asiakastilojen uudistukseen. “Saimme paljon enemmän mitä osasimme odottaa”. Kuva: Samu Vahteristo

Uudistus aloitettiin kartoittamalla erilaiset tarpeet yhdessä henkilökunnan kanssa. Sen jälkeen suunnittelija sijoitti tapaamispisteet tilaan. “Täällä Kauppakadun konttorilla rakennuksen isot pylväät asettivat rajoituksia modulien sijoittamiselle, mutta lopputulos onnistui hyvin”, Kyrövaara lisää. Tilauudistus tehtiin myös Porin BEPOPn konttorissa samoja tilamoduleja hyödyntäen.

Porissa tilauudistusta ryhdyttiin suunnittelemaan luottoarkkitehti Liisa Säämäen kanssa, sillä BEPOPin ainutlaatuinen arkkitehtuuri asetti toteutukselle reunaehtoja. Kiinteistön ainutlaatuista muotoilua haluttiin tässäkin uudistuksessa varjella. ”Aulan tila on korkea ja upeita yksityiskohtia paljon. Matalamman tilan kattovalaisimet olivat arkkitehtonisesti tärkeää jättää näkyvästi esille”, BEPOPn konttorin tilauudistuksesta vastaava controller Johanna Pinola toteaa.

1310xBEPOP.png
Postmodernismia edustavan BEPOPin arkkitehtuuri yhdistyi OP Länsi-Suomen tilauudistuksessa moderniin digiaikaan. | Kuva: Vesa Saivo

Tietoturvan lisäksi terveysturvallisuutta

Arkipäivän keskellä osassa tiloissa neuvotellaan ja joidenkin ovien takaa hehkuu sinertävää valoa.

”Tiloissa on huolehdittu perusteellisesti myös terveysturvallisuudesta. Automaattinen uv-valoon perustuvat desinfiointijärjestelmä puhdistaa tilojen pinnat haitallisista mikrobeista ja muista ilman epäpuhtauksista silloin, kun huoneita ei käytetä”, Kauppakadun konttorin tilauudistuksesta vastannut Anne Koskinen kuvailee.

"Asiakkaista ja henkilökunnasta on haluttu huolehtia terveysturvallisuudenkin osalta. Jokaisessa tapaamispisteessä on oma säädettävä ilmastointi ja lämmönsäätely, mikä varmistaa, että tiloissa viihtyy pidempäänkin", Johanna Pinola lisää.

Henkilökunta sai yhdessä nimetä tilat

Kauppakadun konttorilla tilat nimettiin raumalaisten saarien mukaan. Laako, Ihamo ja Lautkari ovat saaria, mutta yhdessä käytävässä lukee Kitukränn?

“Taustatiloihin johtava käytävä jäi vähän kapeaksi, joten otimme ilon irti ja nimesimme sen Kitukränniksi Vanhan Rauman kapeimman kadun mukaan”, Anne Koskinen nauraa.

Porissa Vetrospace-moduulihuoneet on nimetty Porin murteella. ”Saimme vaikuttaa siihen, millaisia tiloista halutaan. Tilojen murteeseen taipuneet nimetkin, kuten esimerkiksi Aaninki ja Föli, ovat henkilökunnan ideoimat”, BEPOPn konttorissa työskentelevä asiakkuusasiantuntija Marjaana Koskinen kuvailee.

1310xMarjaanaJohannajaVille.png
Marjaana Koskinen (vas), Johanna Pinola ja Ville Aalto-Setälä ovat yhtä mieltä, että konttorimuutos onnistui erinomaisesti. “Turvallinen asiakaskohtaaminen on pankille ykkösasia.” | Kuva: Vesa Saivo

Hyvä asioida diginä ja konttorilla

Pankkisalaisuudesta ja tietoturvasta ei OP Länsi-Suomessa tingitä. Kukaan muu ei kuule oman pankkiasiantuntijan kanssa käytäviä luottamuksellisia keskusteluja. ”Puheenaiheet voivat olla elämäntilanteista riippuen koskettaviakin. Turvallinen paikka yksityisille keskusteluille on tärkeää asiakkaalle ja meille”, pohtii pankinjohtaja Ville Aalto-Setälä.

Pankki huolehtii laadukkaasta asiakaskokemuksesta kaikissa kohtaamisissa. ”Asiakas palvellaan hänelle parhaiten sopivassa asiointikanavassa. Lainaneuvotteluiden käyminen verkkoyhteydellä on arkipäivää”, Aalto-Setälä lopuksi toteaa.

Monipuoliset ja paikalliset palvelut

OP Länsi-Suomesta saat asiantuntijapalveluita elämän eri tilanteisiin.
Konttoritapaamisten lisäksi asiointi kanssamme sujuu Teams-verkkoneuvottelun avulla tai voit soittaa meille myös suoraan. Kaikkien asiantuntijoiden suorat puhelinnumerot löydät osoitteesta
op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan