Pankin talouden kannalta vuosi 2018 oli varsin hyvä. Pankin henkilö- ja yritysasiakkaille välittämä luottokanta kasvoi yli 4 prosenttia. Yritystoimintaan annettu rahoituksen määrä kasvoi ripeämmin kuin asunto- ja kulutusluottojen määrä. Tämä on hyvä merkki Satakunnan yrityselämän näkökulmasta.

Pankin asiakasbonusten maksamisen jälkeinen liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa. Bonuksia kertyi asiakkaille 8,7 miljoonaa euroa. Tuloksen myötä pankki säilyttää erinomaisen vakavaraisuusasteensa ja kykenee jatkossakin tarjoamaan rahoitusta alueemme elinvoimaa lisääviin merkittäviin hankkeisiin.

Vastuullisuutta arjen tekojen kautta

Vuonna 2018 OP Länsi-Suomi jatkoi myös vahvasti vastuullisuuden teemalla. Paikallinen yhteisöllinen rooli korostui erityisesti maakunnallisen koulutustarjonnan tukemisessa. Vuonna 2015 Satakuntalaisille yliopistoille tehty miljoonan euron lahjoitus poiki osaltaan 2018 varhaiskasvatuksen professuurin Raumalle. Viime vuonna satakuntalaiset osuuspankit lahjoittivat yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoululle 100 000 euroa. Koulutustarjonnan monimuotoisuus vahvistaa alueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, jota edesauttaa myös OP Länsi-Suomen joulukuussa tekemä 20 000 euron lahjoitus Diakonia-ammattikorkeakoululle.

Suomalaisten oman talouden hallinta, talousosaaminen ja velkaantuminen nousivat näkyvästi teemaksi valtakunnan tasolla vuonna 2018. Tietoisuuden lisääminen ja opastaminen oman talouden hallintaan niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin on meille tärkeää. Ylivelkaantumisen ehkäiseminen on paikallisesti tärkeä asia myös tänä vuonna.

Omalta osaltamme pyrimme lisäämään arjen talousosaamista muun muassa nuorille ja opiskelijoille pidettävien suosittujen taloustaidon oppituntien muodossa. Niissä käydään konkreettisten esimerkkien kautta läpi omaa taloutta.

Omistaja-asiakkaita enemmän

Pankin tulos ja menestys on vahvasti sidoksissa alueen yritysten ja väestön talouden kehitykseen. OP Länsi-Suomi onnistui suotuisassa talousympäristössä kasvattamaan liiketoimintaansa tavoitteidensa mukaisesti. Vaikka Satakunnassa väkiluku oli edelleen laskusuunnassa, pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 2000 jäsenen verran. Tämä on hieno luottamuksen osoitus asiakkailtamme, ja olemme ylpeitä siitä.

Kaikkiaan OP Länsi-Suomella oli vuoden 2018 päättyessä 78 354 omistaja-asiakasta. Paikallisesti haluamme tarjota yhteistyökumppaneidemme kanssa omistaja-asiakkaillemme rahanarvoisia etuja. Jotta eduista olisi iloa mahdollisimman monille, pyrimme tänä vuonna löytämään myös entistä osuvampia paikallisia jäsenetuja. Edut tuodaan entistä paremmin esille ja löydät ajankohtaiset omistajan edut helposti OP-mobiilista ja verkkosivuiltamme op.fi/lansi-suomi.

Asiakaskokemuksen parantaminen on tämän vuoden avaintavoitteemme

Haluamme erityisesti tehdä puhelintavoitettavuutemme asiakkaille helpommaksi. Löydät henkilökohtaiset yhteystietomme aiempaa selkeämmin verkkosivuiltamme. Kiinnitämme myös tiiviimmin huomiota ja reagoimme saamaamme asiakaspalautteeseen. Palautteet ovat arvokas toiminnan kehittämisen lähde. Kiitämme kaikesta palautteesta!

Asiakkaat käyttävät pankkiasioinnissaan yhä enemmän verkkopalveluita, ja erityisesti OP-mobiilia. Itse asiassa op.fi- palvelun käytön määrä ei enää ole noussut, sen sijaan OP-mobiilin käyttö kasvaa edelleen kovaa vauhtia. Mobiiliversio on erityisen helppokäyttöinen ja nopeatoiminen, ja siitä saatu palaute asiakkailta on erittäin positiivista. OP Länsi-Suomen asiakkaista noin 31 000 oli viime vuoden lopulla mobiilipalvelun käyttäjiä.

Omistaja-asiakkaana omistat osan pankistasi. Se on mahdollisuus tehdä hyvää itselle ja muille myös jatkossa.

Matti Kiuru

toimitusjohtaja