Kainuusta Somerolle

Kalle Kaipainen on työskennellyt asianajotoimistossa viimeisen kolmen vuoden ajan. Somerolle hän suuntaa Kainuusta.

– Olen tehnyt yleisjuridiikan tehtäviä, hoitanut yksityisten henkilöiden ja yritysten riita- ja rikosasioita sekä perhe- ja jäämistöoikeudellisia toimeksiantoja. Jälkimmäiset ovat juuri niitä, joiden parissa haluan työskennellä enemmän ja samasta syystä hain Lounaismaan Osuuspankkiin töihin.

Pankin lakimiesten avulla voit hoitaa vaikka perintöasiat ja asuntokaupat. Lakimiesten kanssa voit tehdä lahjakirjan, avioehdon, osituksen, testamentin, kaupan ja kaupanvahvistuksen, perukirjan ja perinnönjakosopimuksen. Lakimiehet auttavat myös verotusasioissa ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

– Lakiasioista puhuttaessa kysymys on useimmiten varautumisesta tulevaan. Ja kun puhutaan varautumisesta, mieleeni tulee ihan ensimmäisenä edunvalvontavaltuutus. Yleensähän se mielletään varttuneempien ihmisten asiaksi. Mutta kuka tahansa meistä voi joutua äkilliseen onnettomuuteen tai voimme sairastua yllättäen. Ja kuka silloin hoitaa meidän asioitamme, Kalle Kaipainen kysyy.

Kuka hoitaa sinun asiasi?

Edunvalvontavaltakirja on kuin vakuutus, jolla turvaat asioiden sujuvan hoidon, jos oma kyky päätöksentekoon heikkenee.

– Edunvalvontavaltuutuksen teko on itsemääräämisoikeutta. Voit itse määrätä, että juuri haluamasi läheinen hoitaa asioitasi. Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole olemassa, joudutaan julkisen edunvalvonnan silmän alle. Tällöin läheisillä on hyvin vähän sananvaltaa valvottavan asioihin, Kaipainen kertoo.

Valtuutus voi olla joko yleisluontoinen tai sen voi rajata koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia, asiaa tai omaisuutta. Kaikkea ei kannata kirjoittaa valtakirjaan, vaan valtuutetulle voidaan laatia erilliset toimintaohjeet.

– Suosittelen edunvalvontavaltuutuksen tekemistä kaikille, mutta erityisesti valtuutus kannattaa tehdä, jos harjoittaa yritys- tai maataloustoimintaa tai jos on omaisuutta.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun maistraatti on vahvistanut sen. Edunvalvontavaltuutus on myös mahdollista peruuttaa. Ennen valtuutuksen voimaantuloa valtakirja voidaan peruuttaa testamentin tapaan.

Teksti Johanna Talikainen

Kuva Anu Kovalainen