Hämeen ammattikorkeakoulu sai 12 500 euron lahjoituksen Lounaismaan Osuuspankilta. Lahjoitus kohdistetaan kestävän kehityksen koulutusohjelman tukemiseen Forssassa.

– Ilmastonmuutoksen takia kestävä kehitys on erittäin ajankohtainen teema. Samalla haluamme tukea Forssaan tulossa olevaa kiertotalouteen liittyvää kansainvälistä koulutusta, OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala sanoo.

Lahjoituksen avulla pankki haluaa osaltaan olla vaikuttamassa osaavan työvoiman koulutukseen ja saatavuuteen tulevaisuudessa.

– Kestävän kehityksen koulutusohjelma tuo seudullemme opiskelijoita, jotka jo itsessään elävöittävät katukuvaa. Osa heistä voi jäädä työskentelemään alueelle tai kenties perustaa alan yrityksen ja tarjota työtä myös muille.

Hämeen ammattikorkeakoulun edustajat ottivat Lounaismaan Osuuspankin lahjoituksen vastaan 10. joulukuuta ravintola Vispilässä järjestetyssä tilaisuudessa.

Täyden kympin koulutus

Forssassa on voinut opiskella kestävää kehitystä jo kymmenen vuoden ajan. OP Lounaismaan lahjoituksen turvin opiskelijat voivat jatkossakin syventää osaamistaan opintoretkien ja nykyaikaisen teknologian avulla.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että OP Lounaismaa haluaa tukea ympäristösuunnittelijoiden koulutusta. Näillä tulevaisuuden ammattilaisilla tulee olemaan oma roolinsa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, kestävän kehityksen koulutuspäällikkö Tero Ahvenharju sanoo.

Ympäristösuunnittelijan opinnoissa tutustutaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueisiin, kuten ympäristötekniikkaan, viranomaistoimintaan sekä erilaisiin ympäristön seurannan työkaluihin.

– Ympäristösuunnittelijat voivat valmistuttuaan toimia erilaisissa koordinointi- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, järjestöissä tai yrityksissä, Ahvenharju selventää.