Yleinen virhekäsitys on, että aviopuoliso perii aina puolet ensin kuolleen puolison omaisuudesta ja toinen puoli omaisuudesta tulee jaettavaksi lasten kesken. Näin ei kuitenkaan tosiasiassa ole.

– Kun edesmenneeltä on jäänyt omia lapsia, ovat he ensin kuolleen puolison perillisiä, eikä puoliso ilman testamenttia peri mitään. Avioliiton kautta syntyneen avio-oikeuden nojalla leskellä saattaa kuitenkin joissain tapauksissa olla oikeus saada kuolinpesästä tasinkoa, pankkilakimies Juha-Matti Toikka sanoo.

– Aviopuolisot, joilla ei ole lapsia, perivät toki ilman testamenttiakin toistensa omaisuuden suoraan lain nojalla. Mikäli edesmenneellä on rintaperillisiä, perivät nämä vanhempansa, jos testamentista ei muuta johdu, pankkilakimies Heidi Vanha-Similä täydentää.

Puolison menehtyessä monelle on saattanut tulla yllätyksenä, miten perittävän omaisuus jakautuu. Asioiden kulkuun voi kuitenkin vaikuttaa testamentilla.

– Testamentit voivat olla monen sisältöisiä ja testamenttimääräysten kirjo on laaja. Testamentti tulee aina laatia tapauskohtaisesti testamentintekijän oma tahto ja tilanne huomioiden. Jos testamentin laatiminen tai päivittäminen on ajankohtaista, kannattaa varata aika ja tulla pankkiin juttelemaan. Kartoitamme yhdessä parhaan ratkaisun, Toikka sanoo.

– Netistä löytyy valmiita pohjia testamenttia varten, mutta niiden käytössä piilee omat riskinsä. Monelle on jälkikäteen tullut yllätyksenä, että omin päin laaditussa testamentissa käytetyt sanamuodot ja termit eivät olekaan vastanneet testaattorin tosiasiallista tahtoa ja tarkoitusta. Nämä ovat merkittäviä asioita, joissa kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua, Vanha-Similä toteaa.

Pankkilakimies Heidi Vanha-Similä kannustaa myös nuoria tekemään testamentin.

Testamentilla turvattu

Testamentilla voi jättää toiselle koko omaisuuden tai vaikkapa tietyn osan siitä. Testamentilla on mahdollista turvata myös avopuolison asumisoikeus.

– Testamentti on ehdoton, jos tahtotilana on avopuolison aseman turvaaminen kuoleman varalta. Kuolintapauksissa avopuolisoiden asema verrattuna aviopuolisoihin on heikko. Laki ei tunne avopuolisoiden kohdalla jälkeen elävän asumissuojaa suoraan lakiin perustavana oikeutena, Toikka tiivistää.

– Uusioperheissä nämä kuviot ovat yleensä vielä mutkikkaampia. Asiat kannattaa siis selvittää kaikenlaisissa avio- että avoliitoissa, Vanha-Similä toteaa.

Vanha-Similä ja Toikka törmäävät työssään ihmisiin, jotka ajattelevat testamenttien olevan iäkkäämpien ihmisiä varten. Näin ei kuitenkaan ole. Testamenttien tekeminen ja tarve ei ole myöskään sidottu varallisuuden määrään.

– Elämäntilanteen muuttuessa ja omaisuuden karttuessa testamenttia on mahdollista myös päivittää. Olemassa oleva testamentti on aika ajoin syytä lukea läpi sen ajantasaisuuden varmistamiseksi, Vanha-Similä sanoo.

– Joissain tapauksissa lain mukainen lesken suoja koetaan riittäväksi ja lakimääräinen perimysjärjestys tyydyttää. Silti asioista pitäisi ainakin keskustella ja itselleen nämä asiat selvittää, jotta jälkikäteen ei tule yllätyksiä, Toikka päättää.