Asuntolaina-asiakkaiden kuten kaikkien muidenkin säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneiden kanssa käydään aina läpi erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.

Erkko sanoo, että yleisellä tasolla voidaan ajatella niin, että tilisäästäminen keskittyy lyhytaikaisiin tarpeisiin. Sijoittamisella puolestaan tavoitellaan tilisäästämistä parempaa tuotto-odotusta erityisesti pidemmällä aikavälillä.

Asiakas voi valita itselleen sopivimman tavan sijoittaa; joko tekemällä yksittäisiä kertasijoituksia valitsemiinsa sijoituskohteisiin tai säästämällä säännöllisesti kuukausittain esimerkiksi rahastoihin.

Erkon mukaan asiakkaiden kanssa käydään usein keskustelua miksi kannattaa säästää. Syitä ja tarpeita voi olla monenlaisia. Osa asiakkaista miettii säästämistä mahdollisten yllättävien menojen kautta ja osa taas toteuttaakseen haaveitaan.

Erkko sanoo, että monta kertaa suunnitelma voi sisältää molempia elementtejä: säästämistä sekä yllättäviin tilanteisiin että elämästä nauttimiseen.

- Maailmassa tapahtuu, tulevaisuudesta ei ikinä tiedä. Siksi sijoitukset kannattaa hajauttaa omaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Erkko korostaa, että sijoittamisen aloittamiseen ei tarvita suuria summia pankkitilillä.

-Esimerkiksi rahastosäästämisen voi aloittaa pienelläkin kuukausittaisella summalla, joka sopii parhaiten omaan tilanteeseen. Sovittua sijoitussummaa voi aina muuttaa tai säästämistä tauottaa asiakkaiden muuttuvien tilanteiden mukaan. Jokaisen asiakkaan kannattaa säästää. Aloittaminen on tehty todella helpoksi.

Erkko kertoo kohtaavansa uudet asiakkaat sen jälkeen, kun asuntolaina-asiat on saatu kuntoon.

OP Lounaismaan uusi palvelu on otettu hyvin vastaan. Erkko on ollut yhteydessä asuntolaina-asiakkaisiin nyt muutaman kuukauden ajan.

- Olen saanut käydä mielenkiintoisia ja avartavia keskusteluja laina-asiakkaidemme kanssa. Asiakkaat ovat kokeneet saavansa keskusteluista paljon hyötyä. Moni on alkanut säästämään ja samalla on hoidettu muitakin arkea helpottavia palveluita kuntoon.

Erkko sanoo, että mikäli tietää tarvitsevansa rahoja lähitulevaisuudessa, kannattaa raha pitää tilillä tai korkosijoituksissa. Pitkäaikaisia sijoituksia mietittäessä Erkko kertoo kannustavansa sijoittamaan rahastoihin tai jopa suoraan osakkeisiin esimerkiksi osakesäästötilin kautta. 

Erkko kertoo, että asiakkaiden kanssa käydään tarvittaessa aina perusasiat läpi. Mikä on rahasto, mitä on suora osakesijoittaminen jne.

- Rahastojen kautta varallisuuden hajauttaminen on tehty helpoksi. Jokainen voi valita itselleen sopivan rahaston, joka voi sisältää osakkeita, korkoja tai vaikka näitä molempia. Rahastojen kautta pääsee helposti sijoittamaan erilaisiin maantieteellisiin alueisiin kuten Aasiaan, Amerikkaan, Eurooppaan tai Pohjoismaihin. Rahastojen nimestä voi myös helposti tehdä johtopäätöksiä mihin kyseinen rahasto sijoittaa; ”OP Aasia” sijoittaa Aasian markkinoille ja taas ”OP Ilmasto” huomioi vastuullisuusnäkökulman, Erkko kertoo esimerkkejä.

Suoriin osakkeisiin sijoittaminen vaatii hieman enemmän omaa kiinnostusta ja aktiivisuutta. Osakesijoittamista varten tulee avata arvo-osuustili tai osakesäästötili. Halutessaan asiakas voi valita molemmatkin.

- Kysyn aina asiakkailta, onko heillä jotain omia mielenkiinnon kohteita sijoittamiseen liittyen. Joskus asiakas kertoo, että esimerkiksi jokin tietty toimiala tai vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa. Keskustelemalla valitsemme yhdessä sopivimman ratkaisun asiakkaalle.

Rahoituksen parista sijoitusmaailmaan

Asiakkuuspäällikkö Henna Erkko on työskennellyt OP Lounaismaalla jo kahdeksan vuotta monipuolissa asiantuntijatehtävissä.

Erkko viihtyy nykyisessä tehtävässään, jossa hänen vastuullaan on yhteydenpito pankin uusiin asuntolaina-asiakkaisiin. Monet yllättyvät Erkon mukaan iloisesti, kun pankista otetaan yhteyttä ja kerrotaan erilaisista säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksista.

Tradenomin- ja APV1 koulutuksen hankkinut Henna työskenteli pitkään asuntolainojen parissa; ensiasunnonostajien kuin myös asuntoa vaihtavien kysymykset ja tarpeet tulivat siinä työssä tutuksi.

- Siirryin äitiysvapaani jälkeen noin kaksi vuotta sitten sijoitusten pariin ja hoidan nyt päätyökseni asuntolaina-asiakkaiden pankkipalveluja. Laaja-alainen kokemus ja osaaminen ovat eittämättä hyödyksi keskusteluissa asiakkaiden kanssa.

- Jos asiakas haluaa tavata kasvokkain, sekin onnistuu. Verkkoneuvottelut ovat kasvattaneet suosiotaan viimeisten vuosien aikana ja tänä päivänä valtaosa keskusteluista käydäänkin asiakkaiden kanssa sähköisiä kanavia hyödyntäen.

Asiakkuuspäällikkö Erkko tietää, että asuntolainan ottaminen on jokaiselle suuri taloudellinen sitoumus. Säästäminen tai sijoittaminen samaan aikaan tarjoaa perheille taloudellista turvaa sekä joustavuutta arjen ja elämän eri tilanteisiin.