Kun varainhoitopäällikkö Matti Sirvalta kysyy, suositteleeko hän vastuullisiin rahastoihin sijoittamista, vastaus on ehdoton kyllä.

– Yhteiskuntamme muuttuu tällä hetkellä kovaa tahtia ja vastuullisuus näkyy yhä enemmän myös poliittisessa päätöksenteossa. Jo nyt on nähtävissä, että vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat keskimäärin muita paremmin ja niihin sijoittaminen lisää tuottomahdollisuutta, Sirva sanoo.

– Näen, että vastuullinen sijoittaminen on nykyään kiinteä osa sijoittamista, ei niinkään erillinen erikseen valittava osa sijoittamista. Jokaisen kannattaa miettiä omia arvoja ja painottaa sijoittamistaan sen mukaan.

Vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille OP:n erilaiset teemarahastot ovat kaikista vaivattomin keino sijoittaa rahansa kestävästi.

– Meiltä löytyy rahastoja, jotka keskittyvät esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen tai puhtaan veden riittämiseen.

Vaikuta ja vaurastu ympäristöteoilla

Moni vastuullisista rahastoista kiinnostunut miettii varmasti, millainen on näiden rahastojen tarjoama tuotto. Eli onko esimerkiksi ympäristöystävällisyys arvo, johon kannattaa sijoittaa?

– Jos katsoo viime vuoden lukuja, niin esimerkiksi OP Puhdas Vesi -rahaston tuotto oli noin 30 % ja OP Ilmasto -rahasto puolestaan tuotti 20 %. Toki kurssit tulevat välillä alaskin ja kuten sijoittamisessa aina, pitkän aikavälin tuotto ratkaisee, Sirva sanoo.

Rahallinen tuotto ei kuitenkaan ole enää ainoa asia, mitä ihmiset arvostavat sijoituksissaan.

– Yhä useammat laskevat sijoitustensa tuottoon sekä rahallisen tuoton että niin sanotun hyvinvointituoton. Näille ihmisille siis merkitsee, mihin yritykset käyttävät heidän sijoittamansa varat.

Sirva toivookin, että ihmiset ymmärtäisivät jatkossa entistä paremmin sen, miten sijoittamisella voi vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen.

– Sillä, mihin varansa sijoittaa, saattaa olla todella iso merkitys tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä ja markkinoille saattamisessa.

Miten voi olla varma?

Vastuullinen sijoittaminen siis kannattaa. Mutta miten pankki oikein määrittää, ovatko eri yhtiöt vastuullisia vai eivät?

– Seuraamme aktiivisesti niiden yhtiöiden ESG-pisteitä, joihin rahastomme ovat sijoittaneet. Ne kertovat miten yritys huomioi toiminnassaan ympäristöasiat, sosiaalisen kestävyyden sekä hallintotavan, Sirva selventää.

Jos yritykset kuitenkin rikkovat kansainvälisiä normia, OP:lla ollaan valmiita puuttumaan asiaan.

– Keskustelemme yritysten kanssa ja käytämme äänivaltaamme yhtiökokouksissa.

Vaikka rahastot ovat helpoin tapa vastuulliseen sijoittamiseen, Sirva muistuttaa, että omat arvon on mahdollista huomioida myös osakesijoittamisessa.

– Monilta pörssiyhtiöiltä löytyy nykyään todella kattavia vastuullisuusraportteja. Niiden tutkiminen vaatii hieman enemmän aikaa, mutta ne antavat todella kattavasti tietoa yritysten toiminnasta.

– OP.fi -sivustolta löytyy myös rahastokohtaisia hiilijalanjälkiraportteja, vastuullisuusraportteja sekä paljon muuta aineistoa päätöksenteon tueksi. Ja jos vastuullisen salkun rakentaminen itse tuntuu liian hankalalta, niin me olemme aina valmiita auttamaan, Sirva sanoo.

Lue lisää Osuuspankin vastuullisista sijoitusvaihtoehdoista osoitteesta:

https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/vastuullisen-sijoittamisen-tuotteet?cmpid=.havarho..hark.google.sem.gen\_vastuullinen.ha\_jn\_vastuullinensijoittaminen