Digitaitoja voi verrata uimataitoon – niin tärkeä kansalaistaito se on tämän päivän ihmisille! Digitaalisten palveluiden määrä kasvaa koko ajan, ja niiden tehtävä on helpottaa arkeamme, ei suinkaan tehdä siitä vaikeampaa. Apua onneksi löytyy, jos omat taidot tuntuvat riittämättömiltä tai digipalveluiden käyttö hirvittää. Pitää vain kysyä.

Digituki on yhteistyötä ja verkostotyötä

Valtakunnalliseen digitukiverkostoon kuuluu paljon erilaisia toimijoita, jotka huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja ohjeita digipalveluiden käyttöön sekä muutenkin rohkaisevat digin pariin kaikkialla Suomessa. Digitukea on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2018 lähtien, jolloin Pohjois-Pohjanmaan liitto lähti mukaan valtiovarainministeriön käynnistämään hankkeeseen.

Nyt toista kertaa järjestettävän Digitukiviikon tavoitteena on tarjota valtakunnallista näkyvyyttä digituelle, joka koostuu monenlaisista käytännön tekemisistä. Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Maria Puotiniemi, projektisuunnittelija Veera Melander ja viestintäasiantuntija Ville Koivuniemi ovat työstäneet alueellisen Digitukiviikon sisältöä. Sen kantavana viestinä on, että kaikkea ei tarvitse osata itse, sillä apua on aina tarjolla. OP Oulu on aktiivisesti mukana viikon ohjelmassa ja tuottaa omiin somekanaviinsa pankkiasiointiin liittyviä tietoiskuja eri kohderyhmille ja eri teemoista.

– Meidän alueellamme on aktiivinen ja monipuolinen digituen verkosto, joka koostuu viranomaisista, järjestöistä, yrityksistä, hankkeista, kunnista, kirjastoista sekä oppilaitoksesta, Maria Puotiniemi listaa.
– Viranomaisilla lakisääteinen velvoite neuvoa omissa sähköisissä palveluissaan. Oppilaitokset järjestävät digikursseja, ja kirjastot neuvovat laitteiden ja palveluiden käytössä. Käynnissä erilaisia hankkeita, joissa kehitetään ja konkreettisesti annetaan digitukea. OP Oulu on yksi meidän vastuullisista yrityskumppaneistamme, jotka opastavat ja tukevat paikallisesti kansalaisia digipalveluiden käytössä.

Avun pyytäminen EI ole noloa

Digitaitoihin liittyy vahvasti yhdenvertaisuus: ne koskettavat kaikkia ihmisryhmiä ja niiden avulla on mahdollista parantaa kaikkien elämänlaatua. Digituki-hankkeen myötä on huomattu, että tuen tarvitsijoita löytyy kaikista kohderyhmistä: ikäihmisistä, työssäkäyvistä, maahanmuuttajista, erityistä tukea tarvitsevista ryhmistä. Nuoretkin tarvitsevat tukea, vaikka sitä ei aina mielletä.

– Nuoriin kohdistuu helposti ehkä vähän haitallinenkin diginatiiviusharha. Heitä pidetään automaattisesti taitavina digin käyttäjinä eikä heille tarjota tukea niin helposti. Nuoret voivat hyvinkin sujuvasti surffailla erilaisissa netin viihdepalveluissa tai somemaailmassa, mutta puutteita saattaa olla yllättäen viranomaispalveluihin, työelämään tai opiskeluun liittyvissä digitaidoissa, Veera Melander muistuttaa.

Digi- ja viestintävirasto ja valtiovarainministeriö toteuttivat viime keväänä valtakunnallisen digitaitokartoituksen, jonka avulla tunnistettiin erilaisia tarpeita digituen suhteen. Myös alueellisia eroja löytyi.  

– Pohjois-Pohjanmaalla haasteena on, että kaikilla ei ole varaa hankkia digilaitteita. Tai jos on laite, ei ole varaa tai mahdollisuutta hankkia nettiyhteyksiä, Maria Puotiniemi harmittelee.

OP Oulu tarjoaa digitukea pankkiasiointiin

Pankkiasiointi on osa kaikkien kansalaisten arkea tavalla tai toisella. Pankit ovat digitaitojen kartuttamisessa tärkeässä roolissa jo siksi, että monissa viranomaisyhteyksissä vaaditaan pankkitunnusten avulla tapahtuvaa vahvaa tunnistautumista.

– Kun ihmiset osaavat käyttää pankkitunnuksiaan, he pääsevät hyödyntämään viranomaisten tarjoamia palveluita. Se on todella tärkeää, Puotiniemi huomauttaa.

OP Oulun asiakkuuspäällikkö Susanna Alaluusua kertoo pankin tarjoavan asiakkailleen monipuolisia digitaalisia palveluita, joita kehitetään Oulussa. Vastuullisena toimijana pankki tarjoaa apua ja tukea palveluidensa käyttöön.

Enimmäkseen eteen tulee kysymyksiä sähköisestä tunnistautumisesta, turvallisesta pankkiasioinnista, OP-mobiilin lataamisesta omaan älylaitteeseen tai Mobiiliavaimen käyttöönottamisesta. Vaikka pankissa pääsääntöisesti opastetaan digitaalisten pankkipalveluiden käytössä, kulkee laitteiden käytön opastus usein rinnalla. Avuntarve saattaa koskea niinkin konkreettista asiaa kuin välimuistin tyhjentämistä.   

– Tarjoamamme Varmuutta verkkoon -tilaisuudet ovat olleet todella suosittuja. Toimipaikoissamme on mahdollista saada myös henkilökohtaista digitukea. Kun varaa ajan etukäteen digiopastusta varten, pääsee keskustelemaan asiantuntijan kanssa itselle parhaiten sopivana ajankohtana, Alaluusua muistuttaa.

 

Digitukea löytyy kyllä!

  • Digi- ja viestintäviraston koordinoimia ja valtiovarainministeriön rahoittamia Digituki-hankkkeita on käynnissä tällä hetkellä neljäntoista maakunnan alueella. Ne tekevät laajaa, hallitusohjelmaan pohjautuvaa yhteistyötä valtakunnallista yhteistyötä keskenään sekä ja DVV:n kanssa.
  • Digitukiviikko järjestetään 30.8.–3.9.2021.
  • Valtakunnallisen Digitukiviikon ohjelma. Pohjois-Pohjanmaan Digitukiviikon ohjelma löytyy sivun alareunasta.
  • Suomidigi.fi tukee sujuvamman Suomen kehittämisessä.