Asuntokauppa on useimmille meistä elämän suurin yksittäinen sijoitus. On kyse rahasta ja on kyse tunteesta. On tärkeää, että kaupan molemmat osapuolet – myyjä ja ostaja – tuntevat tehneensä hyvän päätöksen. Kun mukana on ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä, kaupantekoprosessi sujuu turvallisesti ja kaikkia lakipykäliä noudattaen.

Tämän päivän asuntokaupan osapuolet ovat valveutuneita ja tiedonhaluisia. Kiinteistönvälittäjällä on laajemmat selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus kuin yksityisellä myyjällä, ja kaikessa toiminnassa vaaditaan tietoa ja tarkkuutta. Sekä ostaja että myyjä saavat myös kuluttajansuojan, kun käyttävät apunaan kiinteistönvälittäjää.

Tutkinnot vahvistavat ammattitaitoa

Tämä kaikki on tuttua OP Koti Oulun kiinteistönvälittäjille Arja Alakiutulle (kuvassa vas.) ja Eija Tyybäkinojalle, jotka ovat pitkän linjan ammattilaisia. Arjalla on yli 30 vuoden kokemus asuntokaupasta rahoitus- ja välityspuolelta, ja Eija laskee työskennelleensä alalla 16 vuoden ajan.

OP Koti Oulussa työskentelee kymmenen kiinteistönvälittäjää ja neljä myyntineuvottelijaa. Heidän lisäkseen LKV-tutkinnot on toimitilavälittäjällä, toimitusjohtajalla, myyntijohtajalla ja kiinteistöjen arvioitsijalla.

Sekä Arja että Eija ovat kumpikin on jo vuosia sitten suorittaneet Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LKV-kokeen ja saavat käyttää nimikettä laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV).

– Kiinteistönvälitystoimintaa, alan pätevyysvaatimuksia ja välittäjäkokeiden järjestämistä sääntelee Suomessa laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä. Lain mukaan vain LKV-pätevyyden hankkinut henkilö saa käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä. Se on ammattitaitoa osoittava sertifikaatti, Arja kertoo.

LKV-kokeessa testataan laajalti kiinteistönvälitysalan lainsäädännön tuntemusta. Koulutuksessa tutuiksi tulevat mm. asunto- ja kiinteistönkauppaan, sopimusten tekemiseen, kaavoitukseen, rakentamiseen, vuokraustoimintaan ja kiinteistönarviointiin liittyvä oikeudellisia kysymyksiä. Kokeen läpäissyt välittäjä on osoittanut tuntevansa työhönsä liittyvän lainsäädännön ja hyvän välitystavan. Hän myös hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt.

Arja on syventänyt tänä vuonna tutkintoa suorittamalla Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ylemmän kiinteistönvälittäjätutkinnon (YKV), ja Eija on opinnoissaan loppusuoralla.

– Työnantaja kannustaa sekä meitä konkareita että uusia tekijöitä aktiivisesti vahvistamaan osaamistaan ja vihkiytymään alan kiemuroihin yhä syvemmälle sisään. Se on tärkeää ammattitaidon vahvistamiseksi – ja meidän ammattitaitomme on sitten asiakkaidemme käytössä, Eija toteaa.

Monipuolista työtä ihmisten ja ihanien asuntojen parissa

Kiinteistönvälittäjän työ on paljon muutakin kuin asuntoesittelyssä seisomista ja esitteiden jakamista. Päivät koostuvat lisäksi arviokäynneistä, papereiden laatimisesta, arviokirjojen tekemisestä, toimeksiantojen syöttämisestä tietojärjestelmiin ja kaupantekotilaisuuksista. Niihin kuuluu yhteistyötä sidosryhmien, kuten pankin kanssa sekä monenlaisten tietojen ja lupien hankkimista.

Arjan ja Eijan asiakaskunta koostuu yksityishenkilöstä, kuolinpesistä ja yrityksistä, ja kauppaa käydään asunto-osakkeista, kiinteistöistä, mökeistä ja tonteista. Toimitilojen välityksestä sekä vuokravälityksestä vastaavat OP Koti Oulussa niihin vihkiytyneet asiantuntijat.

Työn parhaina puolina Arja ja Eija pitävät mahdollisuutta toimia linkkinä ihmisten ja ihanien kotien välillä sekä työn monipuolisuutta.

–Ei varmasti ole kahta samanlaista päivää! Tai no, ehkä pääsiäispyhistä sanotaan, että niiden kulun voi ennustaa etukäteen. Silloin eivät liiku muut kuin välittäjät ja trullit, Arja lohkaisee nauraen.

Välittäjän avulla kaupat onnistuneesti maaliin

Asuntonsa voi myydä toki itse, mutta se ei Arjan ja Eijan kokemuksen mukaan ole aina helppoa. Maallikolta puuttuu ammattilaisen kokemus, sillä hän näkee ja tietää asioita vain sieltä täältä. Yksin edessä on usein pitkä ja raskas urakka.

–Asuntokauppaan liittyy paljon yksityiskohtia ja myös monesti pitkiä myyntiketjuja. Mukana saattaa olla asunto-osakkeita sekä omalla ja vuokratontilla sijaitsevia omakotitaloja, joita kaikkia koskee eri lainsäädäntö, sekä osapuolten pankit, Arja selventää.

Asuntokaupassa on aina kaksi osapuolta, ostaja ja myyjä, joista kummallakin on oma käsitys oikeasta hinnasta. Oikea hinnoittelu onkin asuntoa myydessä hyvin tärkeä asia, jossa kokemus ja alueen tuntemus ovat hyödyksi. Kiinteistönvälittäjät käyttävät apuna hintaseurantapalvelua, johon alueen välittäjät ilmoittavat toteutuneet kaupat.

Juuri hintaneuvottelut on monesti helpompi hoitaa ulkopuolisen välityksellä. Kun kyseessä on koti ja siihen liittyy paljon tunteita, on helpompi keskustella kiperistäkin asioista välittäjän välityksellä.

–Asuntokauppa on kuin valtava norsu, jota on vaikea käsitellä yksin. Kun mukana on asiantunteva välittäjä, hän osaa paloitella norsun sopiviksi suupaloiksi, Eija jatkaa nauraen. – Me tiedämme, miten kauppaa kannattaa viedä eteenpäin, mistä kaikesta kokonaisuus muodostuu, mikä on oikea hintataso ja miten kauppa saadaan onnistuneesti maaliin. Hommassa säilyy aina punainen lanka.

Miksi käyttää kiinteistönvälittäjää?

(Lähde: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto https://kvkl.fi/tietopankki/kuluttajalle/)

Asiantuntemus

Kiinteistönvälittäjä osaa hinnoitella asuntosi oikein. Hyvä kiinteistönvälittäjä osaa huomioida markkinoiden vaihtelut, alueen hintatason sekä muiden seikkojen kuten kunnon vaikutuksen asunnon arvoon. Välittäjä myös tietää, millaiset kuvat asunnostasi kannattaa ottaa ja osaa tehdä ilmoituksesta mahdollisimman houkuttelevan.

Helppous

Käyttämällä kiinteistönvälittäjää säästät aikaa ja vaivaa. Välittäjä mm. hankkii asunnosta tarvittavat tiedot ja asiakirjat puolestasi, järjestää näytöt, vastaa yhteydenottoihin, hoitaa tarjousneuvottelut ja paperityöt.

Turvallisuus

Käyttämällä välittäjää varmistut siitä, että kaupat menevät kokonaisuudessaan oikein. Kiinteistönvälittäjä on tekemisissä asuntokaupan kanssa päivittäin. Hän tuntee asuntokauppaa koskevan laajan lainsäädännön ja myyntiprosessin.

Luotettavuus

Kiinteistönvälittäjä luo ostajille luotettavuuden tunteen. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus myytävästä kohteesta sekä tiedonantovelvollisuus ovat huomattavasti yksityistä asunnon myyjää laajempia.

Varmuus

Välittäjää käyttämällä sekä myyjä että ostaja saavat kuluttajasuojan. Mahdolliset riitatilanteet voidaan siis ratkaista esim. kuluttajariitalautakunnassa pienemmin kustannuksin.

Onko asuntokauppa sinulle ajankohtainen?

Ota yhteyttä OP Koti Oulun asiantuntijoihin!