Yrityksemme kasvua vauhdittavat mm. vilkas uudisrakentaminen ja betonissa havaitut laatuongelmat, kertoo asiakkuusjohtaja Tomi Tolppi (kuvassa).

Rakennus- ja kiinteistöalalla törmätään usein kysymyksiin, jotka koskevat betonia tai erilaisia haitta-aineita – etenkin asbestia. Onko rakentamiseen käytetty betoni riittävän kestävää? Voiko vanhan betonisen julkisivun vielä korjata vai pitäisikö se purkaa? Onko talon rakenteissa asbestia, joka täytyy poistaa ennen putkiremonttiin ryhtymistä? Löytyykö asbestia huonetilasta otetuista ilmanäytteistä?

Tällaisiin kysymyksiin on erikoistunut vastaamaan Labroc Oy, riippumaton laboratorio, joka toimii Oulussa, Espoossa ja Tampereella. Yritys tarjoaa asiakkailleen kymmeniä erilaisia tutkimuksia, määrityksiä ja analyysejä, jotka koskevat ennen kaikkea betonia ja asbestia, mutta myös esimerkiksi haitallisia PAH-, PCB- ja VOC-yhdisteitä.

Toiminta kasvanut jatkuvasti

Hallituksen puheenjohtaja ja asiakkuusjohtaja Tomi Tolppi Labrocista kertoo, että vuonna 2013 perustetun yrityksen toiminta on laajentunut koko ajan. Nyt sen palveluksessa on jo 31 henkeä – suuri osa geologeja, kuten hän itsekin – ja uusia rekrytoidaan jatkuvasti. Yrityksen perusti neljä henkilöä, Tolppi näiden mukana.

Labrocin tarjoamille analyyseille riittää kysyntää.

"Yrityksemme kasvua ajavat eteenpäin muun muassa vilkas uudisrakentaminen, betonissa havaitut laatuongelmat ja korjausrakentamisen kuten esimerkiksi isojen putkiremonttien lisääntyminen", hän mainitsee.

Vanhoissa taloissa linjasaneerauksina toteutettavat putkiremontit edellyttävät, että ensin kartoitetaan mahdollinen asbestin esiintyminen rakenteissa. Mikäli syöpää aiheuttavaa asbestia havaitaan, täytyy työssä käyttää erikoisurakoitsijaa.

"Usein asbestia myös löytyy, sillä sitä on käytetty aina vuoteen 1989 asti. Varsinaisesti asbesti kiellettiin vasta vuonna 1994. Ennen vanhaan asbestin käyttö oli hyvinkin yleistä", huomauttaa Tolppi.

Parhaillaan Labroc on mukana muun muassa valtatie 4:n isossa rakennushankkeessa Oulussa. Yritys on selvittänyt Oulujoen yli kulkevissa silloissa käytetyn betonin nykykuntoa ja varmistaa par’aikaa valmistuvien siltojen betonin laatua muun muassa puristuslujuustestauksella. Keväällä kävi jo ilmi, että sillat joudutaan kantavuusongelmien vuoksi uusimaan kokonaan, eikä pelkästään niiden vahventamisella päästä toivottuun lopputulokseen.

Asiantuntemus japalvelu ratkaisevat

Kilpailu Labrocin edustamalla toimialalla on erittäin kovaa. Oulua pääpaikkanaan pitävä yritys on Tomi Tolpin mukaan menestynyt hyvän asiakaspalvelunsa, laaja-alaisuutensa ja asiantuntemuksensa ansiosta. Labroc haluaa olla se laboratorio, johon asiakkaat ensimmäiseksi ottavat yhteyttä.

Asiantunteva palvelu vaatii paitsi osaavaa henkilökuntaa myös kehittyneitä tutkimuslaitteita. Sellaisia löytyy Labrocin toimitiloista Oulun Linnanmaalta: optisia mikroskooppeja, elektronimikroskooppeja, vetolaite betonin vetolujuuden määrittämistä varten, prässi puristuslujuuden selvittämiseksi, hyvin varusteltu laboratorio, laitteita haitta-aineiden havaitsemiseksi ilmanäytteistä, massaspektrometri ja paljon muuta.

"Näihin on investoitu melkoisen paljon rahaa", toteaa Tomi Tolppi samalla kun esittelee Labrocin toimintaa.

Jatkossakin betoni- ja asbestitutkimus pysyvät Labrocin toiminnan ytimessä. Ne tarjoavat myös hyvät mahdollisuudet yrityksen toiminnan laajentamiselle ja kehittämiselle. Lisävauhtia kasvulle saattaa olla luvassa sisäilmatutkimuksista.

Kattava yhteistyö OP Ryhmän kanssa

Oulun Osuuspankki on ollut Labrocin pankki yrityksen perustamisesta lähtien. Yhteistyö OP Ryhmän kanssa on Tolpin mukaan vuosien mittaan koko ajan laajentunut.

"Aluksi yrityksen tilit ja lainat olivat osuuspankissa. Sittemmin otimme OP Ryhmän kautta myös kaikki vakuutuksemme. Nyt olemme siirtäneet lisäksi työterveyshuoltomme Pohjola Terveyteen", hän kertoo.

Labroc tarjoaa työntekijöilleen paljon pakollista laajemmat vakuutus- ja työterveyspaketit. Tomi Tolppi sanoo tämän olevan yksi tapa palkita ja houkutella työntekijöitä.

Kiinnostuitko OP Oulu Yrityspalveluista?

Soita suoraan OP Oulun asiantuntijalle.

Juttu on julkaistu myös OP Oulun Yrityslehden numerossa 1/2018.