Maailman onnellisin opiskelija -kurssi lanseerattiin Oulun yliopistolla ensimmäistä kertaa tänä syksynä ja se syntyi selkeään tarpeeseen. Opiskelijahyvinvointi on jatkuvasti koetuksella. Lähdettiinkin miettimään, olisiko hyvinvointia mahdollista kohentaa itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen taitoja oivaltamalla. Ja vieläpä korkeakoulussa! Voisiko tämä kehittää opiskelijoiden elämänhallintaa ja vahvistaa onnellisuutta? 

Näillä tavoittein järjestettiin aivan uudenlainen korkeakoulukurssi yhteistyössä aktiivisten opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja yliopiston välillä. Kurssista saatiin opiskelijoiden näköinen ja heitä innostava kokonaisuus. Kyseessä on ollut läpi syksyn jatkunut kymmenen kerran luentosarja työpajoineen. Kurssin suorituskiintiön puitteissa kurssille osallistuneet opiskelijat voivat saada osallistumisestaan opintopisteitä. Luentosarja on järjestetty Oulun yliopistolla ja se on myös toiminut avoimien ovien periaatteella, eli kuka tahansa luennoista kiinnostunut on voinut tulla niitä kuuntelemaan. 

Luennoilla on käsitelty itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kokonaisuuteen liittyen muun muassa ihmisen persoonallisuuden sekä ajatus- ja tunnemaailman vaikutusta kaiken taustalla, ihmisen roolia sosiaalisena ”laumaeläimenä”, empatian ja vuorovaikutuksen merkitystä, motivaatiota, arvoja, tavoitteita, vireystilaa, resilienssiä, rutiineja sekä tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä kaikkia yhdistävä tekijä on elämänhallinnan kokonaisuus, johon opiskelijoille on tahdottu antaa eväitä. 

Kurssilla on kuultu luentopuhujina vaikuttavia asiantuntijoita, muun muassa psykologeja. Lisäksi on kuultu itsetuntemuksen havaintoja käytännönläheisesti esille tuoneita Suomen eturivin puhujia mukaan lukien Elina Gustafsson, Sointu Borg, Emilia Vuorisalmi, Marko Jantunen, Petri Honkonen, Pekka Hyysalo, Frank Martela, Kari Ketonen, Anna Perho ja Perttu Pölönen

Kurssin taloudellisesta mahdollistamisesta kiitos kuuluu mukana olleille erityisesti yritysmaailman kumppaneille, jotka ovat kokeneet Maailman onnellisimman opiskelijan vaikuttavaksi hyvinvointia edistäväksi pelinavaukseksi. Oulun Osuuspankki kuuluu kurssin taloudellisiin mahdollistajiin, mistä opiskelijat ovat todella kiitollisia. On ollut hienoa yhdessä jakaa sama vastuullinen ajatustapa ja toimintalogiikka. Parempaa tulevaisuutta voidaan luoda koulutusmaailman ja työelämän vahvemmalla yhteistyöllä. 

Kun edistetään opiskelijahyvinvointia itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kautta, meillä on suuri potentiaali viedä samalla työelämää, elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa hyvinvoivempaan ja onnellisempaan suuntaan. Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä. Kun pyrimme vaikuttamaan hyvinvoinnin ja sitä tukevan itsensä johtamisen kyvykkyyden lisääntymiseen jo opiskeluaikana, sama ajatus- ja toimintamaailma voi siirtyä myös työelämän puolelle. Näin luomme parempaa työelämän tulevaisuutta.