Kun OFBC starttaili matalan kynnyksen toimintaa, toiminnanjohtaja Henri Dufva otti yhteyttä Oulun Osuuspankkiin ja esitteli seuran idean suunnitelmallisesta harrastepelaamisen polusta perinteisen kilpapelaamisen rinnalle. Oulusta tuntui puuttuvan seura, jonka piirissä aivan kaikki lapset taitotasosta huolimatta pääsisivät liikkumaan.

– Ykkösjuttu on, että lapsi innostuu liikunnasta ja terveistä elämäntavoista ja luo kavereiden kanssa sosiaalisia suhteita. Jos lapsi innostuu kilpatoiminnasta ja kasvaa aina ammattilaiseksi asti, on se plussaa, Henri taustoittaa. 

Ja pankissahan innostuttiin uudenlaisesta yhteistyön mahdollisuudesta.

– Perustehtävänsä mukaisesti OP Oululle on tärkeää olla mukana toiminnassa, joka edistää sen asiakkaiden ja koko toimintaympäristön taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia, OP Oulun asiakkuus- ja viestintäjohtaja Teija Helkomaa kertoo. – Siksi tämä oli meille hyvin luonteva, tervetullut ja tuore avaus, jota lähdimme mielellämme kumppanina tukemaan. 

Yhtenevä arvomaailma osoittautui molemmille osapuolille tärkeäksi pohjaksi, jolle kumppanit lähtivät rakentamaan yhteistyötä. OFBC halusi solmia pankin kanssa pitempiaikaisen yhteistyökumppanuuden, jolloin seuralle avautui mahdollisuus selkeästi kehittää toimintaansa.

– Se antoi meille turvan ja tarjosi jatkuvuutta kerho- ja leiritoimintaan. Pankin tuen turvin esimerkiksi jokainen aloittava harrastaja saa käyttöönsä uudet, hyväkuntoiset ja turvalliset välineet.

OFBC sai homman hienosti liikkeelle, ja seuran jäsenmäärä lähti saman tien räjähdysmäiseen kasvuun. Tänä vuonna reilusta tuhannesta harrastajasta noin puolet panostaa kilpatoimintaan ja puolet pelaa matalan kynnyksen kerhoissa. Seuraa voi hyvästä syystä pitää tiennäyttäjänä matalan kynnyksen harrastetoiminnan saralla.

Lähdimme suunnittelemaan toimintaa siltä pohjalta, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja että harrastaminen on edullista.

– Lähdimme suunnittelemaan toimintaa siltä pohjalta, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja että harrastaminen on edullista. Nyt meillä on siihen paljon osaamista ja tietotaitoa, Henri toteaa.

Seuran junioripäällikkö Arttu Arffmanin tehtävänä on paitsi linjata kilpatoimintaa, myös organisoida koulukerhotoimintaa koulujen iltapäiviin. Hän myöntää, että kaksijakoisessa roolissa ajankäyttö luo aika ajoin haasteita. Jatkuvaa priorisointia on tehtävä.

– Näin isossa seurassa on paljon sekä kilpajoukkueita että harrasteryhmiä. Tänä syksynä saimme onneksi palkattua liikunnanohjaajan PoPLin (Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry) Työtä hyvässä seurassa -hankkeen kautta kehittämään koulukerhotoimintaa.

Seuratoiminnan kehittäminen OFBC:ssä jatkuukin. Unelmatilanne olisi organisaatio, jossa kaikilla olisi mahdollisuudet toimia, selkeät roolit ja tehtävät. Siihen suuntaan seura on ottanut systemaattisia askeleita.

­– Toivomme, että vuoden kuluttua meillä olisi toiminnanjohtaja, joka vastaisi seuran kehittämisestä, hallinnosta, yhteistyökumppanuuksista ja seuratoiminnasta. Hänen kaverinaan toimisivat kilpailupuolesta vastaava valmennuspäällikkö, harrastepuolesta vastaava junioripäällikkö ja koulukerhotoimintaa pyörittävä kerho-ohjaaja. On iso asia, että pystymme seurana palkkaamaan työntekijöitä liikunta-alalle, Henri summaa.

Mikä on OFBC?

 • Vuonna 2008 perustettu Oulun Floorball Club ry eli OFBC on salibandyn erikoisseura, joka tarjoaa mahdollisuuden salibandyn harrastamiseen ja pelaamiseen lapsille ja aikuisille.
 • Seuran tavoitteena on tarjota alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja monipuolista salibandytoimintaa taitotasoon katsomatta.
 • Lapset ovat tervetulleita harrastetoimintaan siitä lähtien, kun pystyssä pysyvät.
  • Perhezäbässä 3–4-vuotiaat tutustuvat liikuntaa vanhemman kanssa ja pelailevat keskenään.
  • Zäbäkoulussa 4–5-vuotiaat osallistuvat ohjattuun liikuntakerhotoimintaan, jossa pelataan paljon ja tuodaan leikkien kautta lajia mukaan.
  • Eskarizäbässä esikouluikäiset pääsevät harjoittelemaan toimintaa salibandyjoukkueena, mutta sielläkin hauskanpito on edelleen pääasia.
  • Kouluikäisenä lapset tulevat tienhaaraan, jossa on mahdollista valita, jatkaako harrastamista sarjapelitoiminnassa vai zäbäkerhoissa, joita seura järjestää 1–9-luokkalaisille.
  • Lisäksi seura järjestää aikuisille tarkoitettua edullista ja innostavaa pelivuorotoimintaa.
 • Jos toiminta kiinnostaa, klikkaa lisätietoa ja lähde mukaan!

 #OPmukana