Oulun Autokuljetus Oy:n (OAK:n) toimitusjohtajan Jaana Kokon työhuone sijaitsee otollisessa paikassa yhtiön terminaalirakennuk-sessa Oritkarissa. Kokko voi koko ajan seurata ikkunasta, kun OAK:n historian suurin investointi – uusi terminaali – rakentuu muutaman sadan metrin päässä. Samaisesta ikkunasta Kokko näkee yhtiön väreissä kulkevien autojen hyörinää terminaalin pihalla. Ja hyörinää kyllä piisaa, sillä OAK-merkki kyljessään kaduilla ja teillä liikkuu parisataa kuorma-autoa ja rekkaa. Osakasyhtiöitä OAK:ssa on kaikkiaan 120.

Toimitusjohtaja Kokko nousee neuvottelupöydän äärestä, osoittelee kohti rakennustyömaata ja kertoo OAK:n miljoonainvestoinnista tarkemmin.

– Oulun kaupunki ajoi pysäköintilaitos Kivisydämen kaivamisesta syntyneitä louheita mereen Oritkariin. Näin tänne muodostui viisi hehtaaria lisää tilaa ja myös alueen liikennejärjestelyt uudistuvat. Samalla meille avautui mahdollisuus uuden ja ajanmukaisen terminaalin rakentamiseen. Tämän vanhan terminaalin on oululainen elintarvikeyritys jo ostanut omaan käyttöönsä.

Toimitusjohtajan työhuoneessa on pistäytymässä myös työmaapäällikkönä toimiva Sami Arnberg, joka työskentelee rakennuttamisen asiantuntijapalveluja tarjoavassa Prodeco Oy:ssä. Prodeco vastaa terminaalin rakentamisen projektinjohdosta.

– Rakennustyöt täällä alkoivat viime toukokuussa ja kestävät vuoden verran. OAK:n uuden rakennuksen pinta-ala toimistotilat mukaan lukien on noin 5 200 neliömetriä. Nykyaikaisessa terminaalissa hyödynnetään viimeisintä tekniikkaa. Sen käyttöön tulee muun muassa maalämpöön perustuva jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä, hän kuvailee.

Elintarvikkeisiin erikoistunut

OAK kuljettaa ennen kaikkea elintarvikkeita. Toimitusjohtaja Kokko viittaa pihalla oleviin rekkoihin ja kertoo, että 70 OAK:n autoa rahtaa suurten elintarvikeyritysten ja kaupan keskusliikkeiden elintarvikkeita pääkaupunkiseudun ja Oulun välillä joka päivä. Uusi terminaalikin rakennetaan ennen kaikkea tukemaan ruoan kuljettamista.

Kokko on vakuuttunut, että ison investoinnin tekeminen kannattaa. Hän sanoo, että sen ansiosta OAK pystyy jatkossa toimimaan entistä tehokkaammin ja liikuttelemaan yhä suurempia tavaramääriä.

– Se on läpivirtausterminaali, jossa tuotteita lajitellaan ja keräillään. Kylmää tilaa on paljon ja varsinaista pakkastilaa 600 neliömetrin verran. Jo nyt meidän vanhan terminaalimme läpi kulkee vuosittain noin 50 miljoonaa kiloa elintarvikkeita.

OAK:lla on kokemusta elintarvikkeiden kuljettamisesta jo 1980-luvulta lähtien. Luotettavuus, hyvin toimiva – ja pian entistä parempi – terminaali, ajanmukainen kalusto, yrittäjävetoisuus ja joustavuus ovat toimitusjohtaja Kokon mukaan yhtiön keskeisiä vahvuuksia, joiden avulla se on pärjännyt kilpailussa.

Isoja maarakennusurakoita

Vuonna 2016 OAK keräsi 57,8 miljoonan euron liikevaihdon. Tästä 60 prosenttia kertyy tavaraliikenteestä. Toiseksi suurimman potin muodostaa 25 prosentin osuudellaan maarakennus. Jaana Kokko kertoo, että yhtiön historian suurin yksittäinen maarakennusurakka valmistui viime vuonna. Kysymyksessä oli Koskelantien ja Bertel Jungin tien katurakentaminen sekä vesihuollon raken-taminen.

– Iso urakka oli myös Oulun lentokentän viime kesänä toteutettu liikennealueiden peruskorjaus. Teimme laajennusalueen maarakennustyöt, kaivuut, täytöt ja kuivatusrakenteet sekä ympäristön viherrakennustyöt, kertaa toimitusjohtaja Kokko.

OAK:n tarkoituksena on jatkossa pitää kaikki tukijalkansa vahvoina. Tavaraliikenteen ja maarakennuksen ohella yhtiö harjoittaa – tosin vähäisemmässä määrin – myös muun muassa urakointia sekä nosturi- ja vaihtolavatoimintaa.

Paikallinen pankki

OAK:n pääpankki on Oulun Osuuspankki. Toimitusjohtaja Jaana Kokko kiittelee yhteistyön sen kanssa sujuvan erinomaisesti. Pankin toimintaa hän kehuu nopeaksi ja asiantuntevaksi.

– Paikallisena yrityksenä pidämme myös arvossa sitä, että pankkimmekin on paikallinen. On aina parempi, mikäli eurot pyörivät täällä omalla alueellamme.

Juttu on julkaistu myös OP Oulun Yrityslehden numerossa 2/2017.