Vastaus on: vaaleilla valittava edustajisto. Tänä vuonna pankin omistaja-asiakkaat pääsevät taas käyttämään äänivaltaansa.

OPn toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen ja perustehtävämme on omistaja-asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen.

Omistajaasiakkuus antaa mahdollisuuden osallistua pankin hallintoon ja päätöksentekoon. Sitä kautta jäsenten vaikuttamismahdollisuudet ulottuvat pankin toimintaan laajemminkin eli alueellisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Osuuskunnissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Jäsenkunta valitsee keskuudestaan oman pankkinsa hallintohenkilöt. Oulun Osuuspankissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden valitsema edustajisto, jonka toimikausi on aina kerrallaan neljä vuotta.

Edustajiston vaalit järjestetään nyt marraskuussa, ja ehdokkaaksi voi asettua kesän loppuun saakka. Tänä vuonna vaaleissa näkyy vahvasti digitaalisuus; äänestäminen onnistuu sähköisesti tietokoneella tai mobiililaitteella.

Ehdokashankintaan Oulun Osuuspankin toimialueella panostetaan tosissaan. Tavoitteena on saada monipuolinen joukko ehdokkaita ja siten tehdä ehdokkaan valitseminen kaikille helpoksi. Tätä kautta vaalien jälkeen saadaan koko omistaja-asiakaskuntaa hyvin edustava edustajisto.

Ehdokkaita etsitään aktiivisesti eri ikä- ja ammattiryhmistä, naisista ja miehistä Oulun Osuuspankin koko toimialueelta. Oulun Osuuspankki haluaa tarjota edustajiston jäsenille muutakin kuin yhden lakisääteisen kokouksen vuodessa. Luvassa on monipuolista koulutusta ja taloustiedon tarjontaa. Usein edustajiston jäsenyys on myös ensimmäinen porras matkalla vielä vaativampiin tehtäviin pankin hallinnossa.

Pankissa korostetaan erityisesti kaksisuuntaista viestintää. Yhteisten kokousten ja koulutustilaisuuksien lisäksi edustajiston jäsenillä on suorat yhteydet pankin johtoon. Tämä edesauttaa yhteistyötä ja pienentää samalla pankin johdon ja asiakkaiden etäisyyttä entisestään.

OPssa jokaisella omistaja-asiakkaalla on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa pankkinsa asioihin. Äänestäminen edustajiston vaaleissa on yksi tärkeä vaikuttamiskanava. Seuraa vaaliviestintää, asetu ehdolle ja käytä äänioikeuttasi.

Tervetuloa vaikuttamaan oman pankkisi asioihin!

EHDOKASHANKINTA 14.8.–8.9.2017

VAALIT 6.–19.11.2017

Ylin päättäjä

• Edustajisto on osuuspankin ylin päätöksentekoelin. Sen toimivalta vastaa pitkälti osakeyhtiön yhtiökokousta.

• Edustajiston jäsen on näköalapaikalla omassa pankissaan näkemässä koko OPn tulevaisuuden kehityssuunnat. Pankki järjestää edustajiston jäsenille valmennusta.

Uutta vuonna 2017

• Tämän vuoden edustajiston vaaleissa uusi teknologia on vahvasti esillä. Uutta on myös se, että suhteellisista vaaleista siirrytään enemmistövaaliin, jossa jokainen edustaja tulee valituksi omilla äänillään ja ansioillaan.

• Sähköinen ehdokasasettelu tulee sähköisen äänestämisen rinnalle. Omistajaasiakkaat voivat äänestää tietokoneella tai älypuhelimella.

• Sosiaalista mediaa hyödynnetään ehdokkaiden haussa ja itse vaaleissa aktiivisesti. Myös vaalikoneet ovat käytettävissä.