Yritysten arvoista puhutaan tänä päivänä paljon. Pelkät sanat eivät kuitenkaan vie pitkälle vaan arvojen täytyy näkyä yrityksen kaikessa toiminnassa, olipa kyse sitten suhteesta asiakkaisiin tai yrityksen henkilöstöön. Vahvat arvot antavat toiminnalle ja valinnoille merkityksen ja ohjaavat päivittäistä arkea.

Finanssiryhmän yhteiset arvot ovat mahdollistaneet Oulun Osuuspankin menestyksen läpi sen pitkän historian. Arvot eivät ole muuttuneet paljonkaan ajan saatossa, ja niiden muodostama selkäranka kannattelee vahvana myös pankin nykyistä yrityskulttuuria ja tulevaisuutta. Ne kumpuavat osuustoiminnallisen yrityksen perustehtävästä eli omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävän taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Ne myös linkittyvät vahvasti toisiinsa ja tukevat toinen toistaan.

Oulun Osuuspankki on elänyt jo yli sadan vuoden ajan tiiviisti asiakkaidensa rinnalla.

– Olemme saaneet olla mukana tuhansien ihmisten elämän ensiaskeleilta viimeiselle taipaleelle saakka. Arjessa ja juhlassa, iloissa ja suruissa. Mikä voisi olla sen ihmisläheisempää? Keijo Posio pohtii. – Ja vaikka Oulu on iso kaupunki, olemme todella lähellä ihmistä päivittäin: kasvotusten tai etäyhteyksillä, hänen itsensä valitsemalla tavalla.

OP Oulun toimitusjohtaja Keijo Posio

Vastuullisuuden merkitys on noussut viime vuosina entistä tärkeämpään osaan pankkitoimintaa erityisesti pankkikriisin heiluteltua pankkitoiminnan uskottavuutta.

– Jos vastuullisuus olikin erottava tekijä markkinoilla joskus aiemmin, enää se ei ole sitä. Minun mielestäni se on perusedellytys pankkitoiminnan harjoittamiselle ja sitä vaaditaan kaikilta toimijoilta. Lisäksi työtämme ohjaa myös oma, vuosittain vahvistettava vastuullisuusohjelmamme, Posio kertoo.

Vastuullisuusohjelma kiteytyy lupauksiin vahvistaa suomalaisten taloustaitoja, edistää kestävää taloutta, tukea paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä sekä käyttää tietopääomaa vastuullisesti. Selkeimmillään vastuullisuus ilmenee paikallisen, yhteisöllisen tekemisen kautta.

– Se on vaikkapa yhteistyötä alueen urheiluseurojen kanssa, kesätyöpaikkojen mahdollistamista nuorille tai senioreiden digiopastustilaisuuksia. Kaikilla näillä teoilla haluamme edesauttaa hyvän elämän edellytyksiä koko toimialueellamme, Iistä Pyhännälle.

Myös yhdessä menestyminen toteutuu pankin toiminnassa vahvasti. Se on ennen kaikkea asiakkaan kokemuksen arvostamista, mitä Posio pitää Oulun Osuuspankin perinteisenä vahvuutena.

– Kuuntelemme asiakkaita herkällä korvalla, pidämme heidän asioitaan aidosti tärkeinä ja haluamme auttaa heitä menestymään elämässä. 

Yhdessä menestymistä on myös tiivis yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Tästä tuore esimerkki on arkkitehtuurikilpailun järjestäminen yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Kohteena on pankin omistama keskustan kiinteistökokonaisuus, jossa myös pankin pääkonttori sijaitsee.

– Meillä on tässä selkeä yhteinen päämäärä. Haluamme olla yhdessä Oulun kaupungin kanssa kehittämässä ja rakentamassa kaupunkikeskustaa, jossa sen asukkailla on hyvä elää ja yrityksillä edellytyksiä toimia.

Omat henkilökohtaiset arvonsa Keijo Posio kietoo juurevuuden ympärille. Sana tarkoittaa hänelle ylpeyttä omista pohjoissuomalaisista juurista ja halua edesauttaa elämää tällä seudulla. Juurevuus sisältää hänelle niiden lisäksi ajatuksen ystävyydestä ja toveruudesta.

– Minulle on tosi tärkeää, että voin auttaa kanssaihmistäni. Monesti riittää, että olen läsnä, maltan kuunnella ja olla ihminen ihmiselle, hän niputtaa.

Tuo kaikki näkyy ja kuuluu myös Posion tavassa johtaa. Hän ei puhu alaisista vaan työkavereista. Hän kokee olevansa osa yli 200 pankkilaisen työyhteisöä ihmisenä, ei pelkästään roolinsa kautta.

– Kaikki lähtee siitä, miten suhtaudun omiin työkavereihini. Tervehdinkö? Kiitänkö? Pyydänkö anteeksi? Niillä pärjää jo pitkälle. Niissä toteutuvat myös ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Tämä kaikki heijastuu loppupeleissä myös asiakkaaseen – siihen, että näemme ihmisen aina ihmisenä.