Pyysimme OP Private Oulun varainhoitaja Jukka Klemettiä kertomaan, mistä palvelussa on kysymys.

Mikä on OP Sijoituskumppani?

OP Sijoituskumppani on täysin digitaalinen säästämisen ja sijoittamisen palvelu, joka auttaa käyttäjäänsä suunnittelemaan omaa talouttaan tavoitepohjaisesti. Sen avulla säästämisestä ja sijoittamisesta on tehty käyttäjälleen erittäin helppoa ja vaivatonta.

Miksi palvelu kannattaa ottaa käyttöön?

Sen avulla on helpompi onnistua säästötavoitteissaan. Suurin osa meistä haluaisi säästää ja parantaa omaa taloudellista tilannettaan, mutta ei omassa arjessaan löydä keinoja siihen, miten tämä käytännössä onnistuisi.

Miksi säästämisessä usein epäonnistutaan?

Pidemmällä aikavälillä säästämisen ja myös vaurastumisen onnistumisen ratkaisevat kaksi asiaa: kuinka paljon pystyt säännöllisesti säästämään ja kuinka fiksusti sijoitat säästöt eteenpäin.

Ongelmana on usein se, että säästämistä lähestytään niin sanotusti jälkijättöisesti eli laitetaan jotakin säästöön, jos jotakin sattuu joskus jäämään. Säästämisestä kannattaa mieluummin tehdä pakollinen meno budjetoimalla sille oma paikka muiden pakollisten menojen, asuminen, ruoka ja liikkuminen joukossa.

Miten OP Sijoituskumppani ratkaisee tätä säästämisen ja sijoittamisen ongelmaa?

Palvelun lähtökohtana on auttaa käyttäjäänsä saavuttamaan tavoitteet ja unelmat mahdollisimman helposti. Käyttäjän ei tarvitse esimerkiksi valita itse, mihin sijoituskohteeseen säästöt ohjautuvat. Hänen tarvitsee vain päättää, mihin haluaa säästää, kuinka paljon rahaa unelman toteutuminen vaatii ja milloin säästöjen on oltava käytössä. Tämän jälkeen palvelu tekee laskelman ja kertoo, onko kyseisen tavoitteen saavuttaminen realistista aiotulla säästösummalla ja säästöajalla. Käyttäjän ei tarvitse ymmärtää tai olla kiinnostunut yksittäisistä sijoituskohteista tai ottaa kantaa, haluaako mieluummin sijoittaa osake- vai korkomarkkinoille.

Palveluun voi luoda itselleen useita eri säästötavoitteita. Usein säästämistä ajatellaan liian yksipuolisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samasta säästö- tai sijoituskohteesta pyritään rahoittamaan kaikki eteen tulevat menot. Siksi säästämisestä helposti tehotonta. Esimerkiksi vanhuuden varalle ajatellun sijoituskohteen arvonnousu voimistuu kymmenien vuosien jälkeen, kun korkoa korolle -vaikutus alkaa vaikuttaa säästöjen arvoon voimakkaimmin. Siksi olisi huomattavasti fiksumpaa erotella säästökohteita eri aikahorisonteille omien tavoitteiden ja unelmiensa mukaan. Näin säästämisestä ja sijoittamisesta saa tehokkaampaa ja palkitsevampaa.

Kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että nimeää palvelussa konkreettisia unelmiaan, kuten esimerkiksi kesäloma, moottoripyörä tai leppoisat eläkepäivät. Tämä usein parantaa niiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Lisäksi, kun tavoitteisiin varatut rahat ovat poissa tililtä, niitä ei niin helposti tule käytettyä satunnaisostoksiin.

Kenelle OP Sijoituskumppani -palvelu sopii parhaiten?

Palvelu sopii kaikille iästä ja varallisuusasemasta riippumatta. Nuorille se on äärettömän helppo väline aloittaa säästäminen ja sijoittaminen pienilläkin summilla. Varttuneemmat tai säästämisen jo aloittaneet voivat parantaa palvelun avulla oman talouden suunnitelmallisuuttaan.

Haluan korostaa, että tämän palvelun avulla kuka tahansa voi aloittaa sijoittamisen. Aiempaa kokemusta sijoittamisesta tai syvällistä ymmärrystä sijoituskohteista ei tarvitse. Riittää, että on kiinnostunut parantamaan omaa taloudellista tilannetta. Koska palvelu perustuu käyttäjän tavoitteisiin, sijoituskohteet ja niiden valitseminen ovat pienemmässä roolissa kuin perinteisissä sijoituspalveluissa.

Mitkä ovat OP Sijoituskumppanin sijoituskohteet?

Palvelun käyttäjien varat sijoitetaan kunkin käyttäjän oman tavoitteen ja riskiprofiilin mukaiseen Tavoite-rahastoon. Rahastoja on kolme ja ne ovat riskiprofiileiltaan erilaisia. Ne sijoittavat maailmanlaajuisesti suoriin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin sekä ETF:iin. Sijoitustoiminnassa huomioidaan vastuullisuus ja kustannustehokkuus. Koska palvelun lähtökohtana ovat käyttäjän tavoitteet ja niiden toteutuminen, rahastojen sijoituskohteita ei raportoida niin yksityiskohtaisesti kuin perinteisissä sijoitusrahastoissa.

Jos palvelu kiinnostaa, mikä olisi hyvä ja konkreettinen aloitusvinkki sen käyttöönottoon?

Palvelu on osa oman talouden hallinnan kokonaisuutta. Mene OP-mobiiliin ja katso Talouden tasapaino -sovelluksen kautta, mitä toistuvia maksuja sinulla on kuukausittain. Valitse sieltä sellainen toistuva maksu, josta voit luopua. Tämän jälkeen ota OP-mobiilissa OP Sijoituskumppani käyttöön ja ohjaa toistuvaan maksuun menevä kuukausisumma oman tavoitteesi mukaiseen säästökohteeseen. Tee tämä aina säännöllisin väliajoin uudelleen, jolloin huolehdit, että rahaa ei liian helposti mene sellaisiin palveluihin, joita et todellisuudessa tarvitse.

​Kiinnostuitko?

Lue lisää OP Sijoituskumppanista ja ota käyttöön!