Jo yli miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia, ja tämän vuoden maaliskuussa Suomessa ylitettiin myös miljoonan osakkeenomistajan rajapyykki. Kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti viime vuosien aikana ja sama näkyy myös OP Oulun tilastoissa.

Vaikka talouden näkymät ovat vuoden edetessä synkentyneet ja osakekurssit heiluneet, Oulun seudulla asuvat yksityissijoittajat ovat pitäneet pään kylmänä ja ostaneet säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja enemmän kuin myyneet. Tämä kertoo siitä, että tällä alueella toimitaan vastuullisesti oman talouden osalta. Esimerkiksi heinäkuun alusta marraskuun puoleen väliin sijoituksien ostoja tehtiin 36 prosenttia enemmän kuin myyntejä.

– Olen iloinen, että asiakkaamme ovat jatkaneet sijoittamista alkuvuoden kurssiheilunnasta huolimatta. Omassa sijoitussuunnitelmassa kannattaa pitäytyä, vaikka osakekurssit tulisivatkin alaspäin, muistuttaa OP Oulun varallisuudenhoitotiimi Vaurastuttajien myyntijohtaja Risto Oja.

Vuosittain Oulun seudun sijoittajat sijoittavat osakkeisiin keskimäärin 1 900 eurolla

OP Oulun asiakasdatan mukaan Oulu seudulla asuvat sijoittajat ostavat osakkeita vuosittain keskimäärin 1 900 eurolla. Alueella asuvien yksityissijoittajien keski-ikä on puolestaan 59 vuotta, mikä on suurin piirtein sama muuallakin Suomessa. Tällä hetkellä pankin asiakkaista 12 prosenttia sijoittaa suoriin osakkeisiin. Huomattavasti enemmän yksityissijoittajat sijoittavat kuitenkin tänä päivänä rahastoihin ja erilaisiin strukturoituihin, pääomaturvattuihinkin ratkaisuihin. Rahastoissa merkittävimmät kohteet ovat vastuullisia sijoitusrahastoja.

– Nousseiden korkojen vuoksi korkosijoitukset ovat alkaneet kiinnostamaan asiakkaitamme. Korkotason ja riskilisien nousu ovat nostaneet korkosijoituksen tuottotasot korkeimmilleen pitkään aikaan. Ylipäätään hajauttamisen merkitys tällaisessa epävarmassa markkinaympäristössä korostuu. Eri maihin, toimialoihin ja sijoitustuotteisiin sijoittaminen pienentää sijoitussalkun kokonaisriskiä, jos yksittäinen sijoituskohde menestyy huonosti, kertoo puolestaan varallisuudenhoitoyksikkö OP Private Oulun johtaja Susanna Rajakangas.

Osakeostoissa tuttuja yhtiöitä: Citycon, Qt Group ja Nordea

Oulun seudulla asuvat yksityissijoittajat tekivät rahastosijoitusten lisäksi ahkerasti sijoituksia myös osakkeisiin. OP Oulun henkilöasiakkaat ovat ostaneet heinäkuun alun jälkeen arvo-osuus- ja osakesäästötileilleen eniten Cityconin, Qt Groupin ja Nordean osakkeita. Miehet ostivat eniten Cityconia ja naiset Nordeaa.

Inflaatio eli rahan arvon aleneminen on nyt korkeimmillaan kuin aikoihin ja pinnalla oleva energiakriisi saa monen pohtimaan rahojen riittämistä. Jos säästettyjä tilivaroja tilitä kuitenkin löytyy, Risto Oja ja Susanna Rajankangas kannustavat sijoittamaan niitä.

– Jos tililtä löytyy ylimääräisiä varoja, näin korkean inflaationkin aikana olisi hyvä sijoittaa johonkin tuottoa kerryttävään kohteeseen. Inflaatio syö korostetun nopeasti pankkitileillä makaavan rahan arvoa. Pidemmällä aikavälillä osakesijoitukset ovat tarjonneet inflaation ylittävää tuottoa, he muistuttavat.