Alkuvuosi oli poikkeuksellinen, ja talouden näkymät tuntuivat epävarmoilta. Luottojen määrä kasvoi silti vuodenvaihteesta 2,0 prosentilla 3 298,1 miljoonaan euroon.

– Kuluttajien luottamus omaan talouteensa oli alkuvuoden aikana Oulun seudulla vahvaa, ja vilkkaana jatkunut asuntokauppa siivittikin asuntoluottokannan kasvua. Asiakkaamme nostivat alkuvuonna uusia asuntoluottoja 215,7 miljoonan euron edestä. Inflaatiouutiset ja korkojen nousu kesän korvalla sen sijaan hiljensivät asuntolainakysyntää hieman. Uudehkojen omakotitalojen ja vanhojen kerrostaloasuntojen kysyntä Oulun seudulla on kuitenkin ollut alkuvuoden aikana vahvaa verrattuna muihin Suomen kasvukeskuksiin, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio sanoo.

Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan muutti nopeasti talouden kuvaa.

–  Yritysten luottokanta kokonaisuudessaan kasvoi vuodentakaiseen verrattuna. Uusia yritysluottoja asiakkaamme nostivat 139,3 miljoonaa euroa. Yritysten investointikysyntä sodan sytyttyä hiipui kuitenkin Suomessa ja myös Oulun seudulla.

Venäjän sodan myötä arvopapereiden markkina-arvot laskivat ja varallisuudenhoidon volyymit laskivat sen myötä vuoden vaihteesta rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen osalta.

OP Koti Pohjoinen Oy LKV kasvoi isoksi toimijaksi Pohjois-Suomen alueella, kun Kemin, Tornion, Raahen ja Kuusamon OP Kodit fuusioituivat OP Koti Pohjoiseen toukokuun lopussa. Laajentumisen myötä yritys pystyy tarjoamaan laadukkaat, läpinäkyvät ja entistä asiantuntevammat kiinteistönvälitys- ja isännöintipalvelut puolen Suomen alueella. OP Koti Pohjoinen Oy LKV:n omistavat Oulun Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Kemin Seudun Osuuspankki, Tornion Osuuspankki, Raahentienoon Osuuspankki ja Kuusamon Osuuspankki.

Keijo Posio pitää loppuvuoden näkymiä talouden suhteen haastavina. Talouden kasvua hidastavat Venäjän hyökkäyssodan seurausten lisäksi nopeutunut inflaatio, kiristyvä rahapolitiikka, kapasiteettirajoitteet ja vientimarkkinoiden kasvun hidastuminen.

– Talouden kuvassa tärkeää sijaa näyttelevät kuluttajien luottamus sekä palveluita ja hyödykkeitä vievien yritysten kilpailukyvyn turvaaminen. Haasteista huolimatta hyvä työllisyystilanne auttaa suomalaisia kotitalouksia selviämään loppuvuoden nousevista kustannuksista, hän muistuttaa.

Avainlukuja tammi-kesäkuu 2022 (suluissa vertailuluku vuodelta 2021)

 • Tulos tammi-kesäkuun ajalta ylitti vertailukauden tason ja liikevoittoa kertyi 16,0 miljoonaa euroa (15,7).
 • Korkokatetta kertyi tammi-kesäkuussa 18,1 miljoonaa euroa (17,0) ja nettopalkkiotuotot, joista on vähennetty OP-bonukset, olivat 10,8 miljoonaa euroa (10,2). Tuotot yhteensä kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 40,1 miljoonaa euroa (38,8). Kulut ilman odotettavissa olevia luottotappioita olivat yhteensä 23,1 miljoonaa euroa laskien hieman vertailukaudesta (23,2).
 • Odotettavissa olevia luottotappioita saamisista kirjattiin tammi-kesäkuun aikana 1,1 miljoonaa euroa ja niiden määrä suhteutettuna luotto- ja takauskantaan pysyi alhaisella tasolla.
 • CET1-vakavaraisuussuhde parani vuoden vaihteen tasosta ja oli kesäkuun lopussa 27,1 %.
 • Asiakasliiketoiminnan kokonaisvolyymi oli kesäkuun lopussa 7 470,3 miljoonaa euroa ja kasvoi vuoden vaihteesta 0,8 prosenttia.
  • Rahoitustoiminta, joka sisältää omasta taseesta myönnetyt ja välitetyt luotot, kasvoi alkuvuoden aikana 1,4 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 3 518,4 miljoonaa euroa. Vilkkaana jatkunut asuntokauppa siivitti asuntoluottokannan kasvua ja myös yritysluottokanta kääntyi kasvuun. Uusia luottoja nostettiin tammi-kesäkuun aikana yhteensä 382,7 miljoonaa euroa (346,6), josta asuntoluot­tojen osuus oli 215,7 miljoonaa euroa ja yritysluottojen osuus 139,3 miljoonaa euroa.
  • Asiakasvarat kasvoivat vuoden vaihteesta 0,3 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 3 915,7 miljoonaa euroa. Talletusten osuus asiakasvaroista oli 2 571,7 miljoonaa euroa kasvaen 5,4 prosenttia. Markkina-arvojen muutos vaikutti varallisuudenhoidon volyymeihin, jotka laskivat vuoden vaihteesta rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen osalta. Varallisuudenhoidon nettomyyntiä kertyi tammi-kesäkuun aikana 30,1 miljoonaa euroa (59,3).
 • Oulun Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 905 jäsenellä alkuvuoden aikana ja kesäkuun lopussa omistaja-asiakkaita oli 86 851.
 • Henkilöstön määrä kasvoi Oulun Osuuspankissa alkuvuoden aikana ja oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 214. Pankin henkilöstö on erittäin sitoutunutta ja ammattitaitoista, mikä on avain myös hyvään asiakaskokemukseen.
 • Asiakaskokemusta mittaava NPS-indeksi parani vuoden vaihteesta ja oli tammi-kesäkuun osalta 79, mikä kertoo asiakkaiden korkeasta suositteluhalukkuudesta.

Avainlukuja

1-6/2022

1-6/2021

Muutos

Liikevoitto, milj. €

16,0

15,7

1,5 %

6/2022

12/2021

Muutos

Kulujen suhde tuottoihin 12 kk, % *

65,6

67,1

-1,5 %-yks.

Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde

27,08

25,13

+1,94 %-yks.

Henkilöstö keskimäärin **

214

206

8 kpl

Omistaja-asiakkaat

86 851

85 946

905 kpl

*Tuotoista vähennetty bonukset, kulut eivät sisällä odotettavissa olevia luottotappioita

** FTE-luku