Toimistotalossa Oulun Elektroniikkatiellä on isohko huone (kuvassa), jossa muutama ihminen istuu ja tarkkailee tietokoneiden näyttöjä. Tuntuu hieman hassulta, mutta täältä kaukaa pohjoisesta ohjataan ranskalaisen Carrefourin, maailman toiseksi suurimman kauppaketjun, sähkönkulutusta reaaliaikaisesti. Huone on Reactive Technologies Oy:n toimitiloissa Linnanmaalla. Toimitusjohtaja Kari Autio kertoo, että Carrefour on vastikään ottanut käyttöönsä oululaisyrityksen kehittämän Tradenergy-ratkaisun super- ja hypermarketeissaan sekä kylmävarastoissaan. Käyttöönottoa edelsi järjestelmän hyvin sujunut pilotointi.

Carrefourin lisäksi myös muun muassa eräs toinen iso kansainvälinen kauppaketju on yrityksen asiakas. Se mitä Reactive Technologies näille asiakkailleen tarjoaa, on lyhyesti sanottuna tuottoa sähkönkulutuksen joustosta.

– Jouston tärkeys kasvaa jatkuvasti, kun epäsäännöllisesti sähköä tuottavan tuuli- ja aurinkovoiman osuus markkinoilla kasvaa. Kysyntäjoustoa hyödynnetään älykkäässä sähköverkossa teho- ja energiatasapainon hallintaan. Kun uusiutuvan energian tuotannon hallinta on vaikeaa, kannattaa hallita kysyntää eli kulutusta, hän toteaa.

Tradenergy on pilvipohjainen ohjelmisto, joka optimoi asiakkaan kysyntäjoustokapasiteetin. Se siirtää esimerkiksi Carrefourin sähkönkäytön ajankohtaa hetkellisesti – lähinnä LVI- ja kylmälaitteissa – mikäli sähköverkon tehotasapainon hallinta niin vaatii. Keräämänsä joustokuorman Reactive myy Ranskan joustomarkkinoille ja jakaa tulot asiakkaan kanssa. Carrefour voi Tradenergyn avulla osallistua samanaikaisesti useille joustomarkkinoille kuten spot-, säätö- ja reservimarkkinoille.

Uusia tuotteita tulossa

Sähkön kysyntäjousto on tällä hetkellä Reactive Technologiesin liiketoiminnan tärkein osa, mutta muutakin on hyvää vauhtia tulossa. Yritys on hakemassa yhä parempia ratkaisuja myös energian tuotannon optimointiin ja sähköverkkojen mittaukseen sekä analysointiin.

Erityisen innostunut Kari Autio on viimeksi mainitusta alueesta – verkon mittauksesta ja analysoinnista. Verkon taajuuden pitäisi olla tasan 50 hertsiä, mutta se vaihtelee tehotasapainon mukaan. Mikäli taajuus laskee alle 50 hertsin, on sähkönkulutus verkossa suurempaa kuin tuotanto; jos se taas nousee yli 50 hertsin, ylittää tuotanto kulutuksen.

Reactive Technologies on kehittänyt oman mittausteknologiansa, jonka avulla se saa erityisen nopeasti ja tarkasti selville taajuuden vaihtelut. Yritys pystyy Aution mukaan myös päättelemään taajuuden vaihtelusta enemmän kuin aikaisemmin on osattu ajatella.

Lisäksi Reactive Technologies on kehittämässä kommunikointia sähköverkon avulla.

– Sähköverkossa pystyy siirtämään bittejä koko verkon laajuisesti. Tämä on demonstroitu ensimmäistä kertaa Isossa-Britanniassa yhteistyössä National Gridin ja energiayhtiö SSE:n kanssa. Teknologia tarjoaa aivan uudenlaisen kommunikointikanavan, jonka kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä selvitetty, korostaa Autio.

Reactive Technologies tekeekin paljon tutkimus- ja kehitystyötä. Tästä kertoo jo sen hallussa olevien patenttien määrä, joka on tällä hetkellä yli 40.

Pääkonttori Lontoossa

Suomalais-brittiläisen Reactive Technologiesin perustivat vuonna 2010 Marc Barrett ja jo edesmennyt Heikki Huomo. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Myös sen pääasiallinen toiminta on toistaiseksi suuntautunut Isoon-Britanniaan ja Ranskaan.

– Molemmissa maissa sähkömarkkinat ovat erittäin edistyneet, mikä tarjoaa meidän kaltaisellemme yritykselle hyvät toimintaedellytykset, toteaa Kari Autio.

Bisneksen laajentaminen muihin suuriin Euroopan maihin kuten myös Aasiaan toki kiinnostaa Reactive Tecnologiesia. Sähkömarkkinoiden täytyy kuitenkin ensin olla riittävän kehittyneet. Yrityksellä on käynnistymässä hankkeita myös Pohjoismaissa. Reactive Technologiesin asiakkaita ovat muun muassa kauppaketjut, teollisuus, datakeskukset ja energiayhtiöt.

Yrityksen palveluksessa on tätä nykyä noin viisikymmentä ihmistä. Näistä reilut kaksikymmentä työskentelee Oulussa, suunnilleen saman verran Lontoossa ja muutama Pariisissa.

Pankki- ja vakuutusasiat OP Ryhmässä

Oulun Osuuspankki on toiminut alusta lähtien Reactive Technologiesin pankkina Suomessa. OP Ryhmä hoitaa myös yrityksen vakuutusasiat kuten esimerkiksi henkilö- ja vastuuvakuutukset.

Kari Autio mainitsee Reactive Technologiesin ja OP Ryhmän yhteistyön jatkuvasti laajentuneen.

– Nyt pohdimme, että siirtäisimmekö myös työterveyshuoltomme OP Ryhmän ylläpitämään Pohjola Sairaalaan, joka vastikään aloitti toimintansa Oulussa.

Juttu on julkaistu myös OP Oulun Yrityslehden numerossa 1/2017.