Moni lähiaikoina omakotilainansa loppuun maksanut asiakas on yllättynyt, kun hän ei ole saanut pankista takaisin lainan vakuutena mahdollisesti olleita kiinteistön panttikirjoja. Ne eivät kuitenkaan ole kadonneet vaan pankki on sähköistänyt hallussaan olevat panttikirjat. Sähköistämisestä ei ole aiheutunut asiakkaalle kulua.

Taustalla on Maanmittauslaitoksen ja pankkien syksyllä 2017 aloittama panttikirjojen lakiin (Maakaari) perustuva sähköistämishanke. Maanmittauslaitos perustelee sähköistä rekisteriä erityisesti turvallisuudella. Se myös sujuvoittaa kiinteistökaupan byrokratiaa, kun panttikirjoja ei enää tarvitse viedä pankista toiseen. Sähköisessä muodossa panttikirjat siirtyvät turvallisesti ja vaivattomasti myyjältä ostajalle tai pankkien välillä – aikaa ja vaivaa säästyy kaupan molemmilta osapuolilta.

Pöytälaatikoissa ja kassakaapeissa lojuu kuitenkin edelleen paperisia panttikirjoja. Paperisia panttikirjoja ei voi käyttää uuden lainan vakuutena enää vuoden 2020 alusta lukien; ne muutetaan sähköisiksi, jos niitä on tarkoitus käyttää lainan vakuutena.

Paperisen panttikirjan haltija voi vaihtaa panttikirjan sähköiseen muotoon itse tekemällä siitä hakemuksen Maanmittauslaitokseen. Muutos maksaa 19 euroa per panttikirja.

Osakehuoneistojen tiedot siirtyvät sähköiseen huoneistotietojärjestelmään

Laki huoneistotietojärjestelmästä astui voimaan tämän vuoden alussa, ja seuraavaa isoa askelta sähköisellä polulla otetaan parhaillaan: asunto-osakkeiden tiedot muutetaan sähköiseen muotoon ja liitetään osakehuoneistorekisteriin (Asrek). Sähköisellä osakehuoneistorekisterillä halutaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa asuntokauppaa ja osakekirjojen panttausta lainojen vakuudeksi samaan tapaan kuin kiinteistöjenkin kohdalla.

Uusia perustettavia asunto-osakeyhtiöitä liitetään sähköiseen rekisteriin eikä osakekirjoja enää paineta. Olemassa olevien yhtiöiden siirtäminen alkaa toukokuussa. Kun taloyhtiö on siirtänyt osakasluettelon sähköiseksi, osakkeen omistaja voi hakea omistuksen ja panttauksen rekisteröintiä.

Omistuksen rekisteröinti pitää hakea 10 vuoden sisällä osakeluettelon sähköistämisestä. Tätä ei pankki voi hoitaa yksipuolisena pantinhaltijana, mutta asiakas voi valtuuttaa pankin hoitamaan omistuksen rekisteröinnin.

Paperiton asuntokauppa hyödyttää kaikkia osapuolia

Sähköinen kiinteistökauppa on ollut mahdollista jo useamman vuoden ajan Maanmittauslaitoksen tarjoamassa ja lakiin perustuvassa Kiinteistövaihdannan palvelussa. Palvelun avulla kiinteistön omistaja voi paitsi tehdä kauppoja, myös tarkastella omistamiensa kiinteistöjen perustietoja ja hoitaa esimerkiksi kiinnitysasioita.

Asunto-osakekaupan digitalisointi alkoi kuluvan vuoden alussa ja etenee vaiheittain. Kauppaa käydään DIAS-alustalla, joka toimii julkishallinnon, kiinteistönvälitysohjelmistojen, rakennuttajien sekä pankkien välisenä järjestelmänä ja mahdollistaa asuntokaupan digitalisoimisen.

DIAS-alusta tuo monia hyötyjä kaikille asuntokaupan osapuolille. Asiakas voi seurata asuntokauppansa vaiheiden edistymistä ja allekirjoittaa sopimukset vaikka kotoa käsin. Fyysisiä osakekirjojen ja sopimuksien allekirjoitustilaisuuksia myyjän ja ostajan välillä ei tarvitse enää järjestää eikä kaupan jälkeen tarvitse toimittaa asiakirjoja asunto-osakeyhtiölle. Omistuksista ja panttauksista saadaan ajantasainen tieto viranomaisrekisterin kautta ja virheiden määrä pienenee. Myös riski hukkaantuneista paperisista osakekirjoista poistuu. •

Onko sinulla kodin rahoittamiseen liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä OP Oulun asiantuntijoihin.

OP Kodin asiakkaana hyödyt uusista digitaalisista palveluista, joiden avulla asunnon myynti on sinulle vaivatonta.

Juttu on julkaistu myös OP Oulun Horisontti -lehden numerossa 2/2019.