Oulun kaupungin Kontinkankaan toimintakeskus ja sen lähiympäristö tarjoavat kehitysvammaisille asiakkailleen monenlaista toimintaa, jotka vahvistavat heidän itsenäisyyttään, elämänhallintaansa ja osallisuuttaan työelämässä.

–Liikkuva työtoiminta on lanseerattu nimenomaan niille asiakkaille, joiden uskotaan hyötyvän liikkuvasta työtoiminnasta kohti tuettua työtoimintaa, palveluesimies Marjukka Keränen taustoittaa. –Yritykset ovatkin todella tärkeässä roolissa tämän toiminnan mahdollistajana.

Toimintakeskus tekee yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa. Kehitysvammaiset ovat iloisia, pidettyjä ja sitoutuneita työtoimijoita, jotka tekevät heille räätälöityjä, yhdessä etukäteen sovittuja työtehtäviä.

–Ohjaajat ovat tuoneet viestiä, että liikkuvan työtoiminnan päivät yrityksissä ovat viikon parhaita päiviä. Siinä samalla opetellaan elämän ja työelämän perusasioita, kuten sitoutumista luvattuihin asioihin tai vaikkapa linja-autolla kulkemista itsenäisesti. Moni asiakkaistamme ei ole esimerkiksi koskaan käyttänyt linja-autoa, ja sekin avartaa omalta osaltaan integroitumista muuhun yhteiskuntaan ja toimimista sen jäsenenä, Keränen sanoo.

Kun toimintakeskuksesta ehdotettiin OP Oululle yhteistyötä liikkuvan työtoiminnan puitteissa, pankilla alettiin heti miettiä mielekästä tekemistä työtoimijoille. Pian pankin varastolla töitä teki aina 2–5 henkilön ryhmä kerrallaan, ja heillä oli mukana oma tuttu ja turvallinen ohjaajansa.

–Meillä oli tarve saada Torikadulla sijaitsevat varastotilamme tyhjiksi sinne vuosikymmenien aikana kertyneistä tavaroista, joten apu tuli aitoon tarpeeseen. Saimme Kontinkankaan toimintakeskukselta tarvittavan tuen, ja yhteistyö paikan päällä oli sujuvaa, pankinjohtaja Teija Mäenpää kertoo.

Keränen sanoo liikkuvan työtoiminnan päivien olevan heidän asiakkailleen hyvin merkityksellisiä. Ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden opetella itsenäistymistä ja irtautumista turvatusta ympäristöstä sitten, kun omaa turvaverkkoa ei enää ole.

–Iäkkäämmät kehitysvammaiset ovat saattaneet elää hyvinkin suojattua elämää. Onneksi nuoremmat ovat jo päässeet elämään erilaista elämää, saaneet koulutusta ja valmennusta elämään. Heillä on paremmat lähtökohdat itsenäistymiseen, hän pohtii.

Myös OP Oululle tämä ensimmäinen kosketus yhteistyöhön toimintakeskuksen kanssa oli erittäin positiivinen.

–Meidän kokemuksemme olivat hyviä ja otimme ilolla avun vastaan. Ei ole estettä tarjota vastaavia avustavia hommia heille jatkossakin, mikäli sellaisia meille tulee, Mäenpää kiittelee.

Mikä on Kontinkankaan toimintakeskus?

  • Kontinkankaan toimintakeskuksessa järjestetään kehitysvammaisille henkilöille työtoimintaa, työkokeilua ja liikkuvaa työtoimintaa.
  • Tavoitteena on tarjota kehitysvammaiselle henkilölle erilaisia työtoiminnan mahdollisuuksia hänen omat mielipiteensä ja toimintakykynsä huomioiden.
  • Asiakkaina on eri-ikäisiä aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea ja kuntoutusta jokapäiväisissä toiminnoissaan sekä rakennetta päiväohjelmaansa. Toimintaa voidaan järjestää asiakkaan tarpeen mukaisesti osa- tai kokoviikkoisesti.
  • Toimintakeskuksessa tehdään ompelu- ja kudontatöitä, alihankinta töitä yrityksiin tilaustuotteina ja myyntiin omiin myymälöihin, jotka sijaitsevat toimintakeskuksen tiloissa ja Oulun kierrätyskeskuksessa.
  • Toimintakeskus ottaa vastaan alihankintatöitä esimerkiksi kokooma-, purku- ja lajittelutöitä erilaisilta toimeksiantajilta.

(Lähde: ouka.fi)