OULUN SEUTU ON KOKENUT voimakkaan kasvun jakson 2010-luvulla. Seudun kuntien asukasluku on kasvanut nopeasti, joskin kasvu on ollut eri tahtista. Erityisen vahvaa kasvu on ollut Oulussa, joka seudun ja koko Pohjois-Suomen suurimpana kaupunkina on noussut valtakunnan viidenneksi suurimmaksi. Suomi on kokemassa saman kehityksen, joka on toteutunut aiemmin esimerkiksi Ruotsissa. Asukkaat muuttavat harvalukuiseen joukkoon suuria kaupunkeja, ja yleisesti muuton suuntana on etelä ja länsi.

Väestökasvulla on monia vaikutuksia. Konkreettisimmin kasvu vaikuttaa rakentamiseen, koska uudet asukkaat tarvitsevat asuntoja. Rakentaminen on ollut vilkasta erityisesti Oulussa, Kempeleessä ja Limingassa. Uudet asukkaat tarvitsevat palveluita, mikä on lisännyt kaupallisten tilojen rakentamista. Rakentaminen työllistää kaikki seudun rakentajat, ja alalla on jopa pulaa ammattilaisista. Seudun taloustilanteeseen rakentamisella on suora vaikutus.

Asuntojen hintakehitys on alkanut eriytyä Pohjois-Suomessa. Toisissa kaupungeissa hinnat nousevat, toisissa laskevat. Isoimmissa kaupungeissa hinnat ovat olleet suhteellisen vakaita ja jopa nousevia. Oulussa ja lähikunnissa hintataso on noussut. Tässä toimii perinteinen kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kun on kysyntää, hinnat pyrkivät nousemaan.

Onko hintakehitykselle jotakin tehtävissä? Todennäköisesti ei, sillä suomalaiset – myös pohjoissuomalaiset – ovat siirtymässä aiempaa harvempiin kaupunkeihin työn ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien perässä.

Kansainvälisen talouden suhdanne on pitkän nousukauden jälkeen kääntynyt hitaamman kasvun aikaan. Jopa jonkin asteista taantumaa pelätään. Suomi pääsi mukaan talouden nousuun myöhässä, vasta syksyllä 2015. Taantuma tulee Suomeen kuitenkin samalla aikataululla kuin muuallekin, joten lähimmät pari vuotta ovat epävarmuuden ja hitaamman kasvun aikaa. Matalat korot kuitenkin lievittävät taantuman vaikutuksia. Positiivista asiassa on se, että taantumat ovat yleensä kestoltaan alle kahden vuoden pituisia ja sen jälkeen tuleva nousukausi on kestoltaan huomattavasti pidempi ajanjakso.

Uusi vuosikymmen ja uusi johto

Omalla kohdallani työni Oulun Osuuspankin toimitusjohtajana päättyy kuluvan vuoden lopussa. On ollut innostavaa seurata, miten Oulun seutu on muuttunut näiden 23,5 vuoden aikana.

Vuonna 1996 toimialueellamme asui 180 000 asukasta, kun asukkaita on nyt yli 240 000. Työpaikkoja oli tuolloin noin 69 000, kun niitä nyt on yli 100 000. Nopeimmin väestömäärä on kasvanut Oulussa, ja yksin Oulussa työpaikkojen määrä on tänään yli 90 000. Oulun Osuuspankin toimialuekunnat ovat kehittyneet voimakkaasti vuosien aikana, ja Oulun kaupunki on uudistunut monipuoliseksi pohjoisen Suomen pääkaupungiksi.

Pankkialan kilpailijat ovat vaihtuneet, yhdistyneet ja uusia kilpailijoita on tullut Ouluun. Muista alueen kunnista kilpailijat ovat vetäytyneet. Mielenkiintoista on, että Oulun Osuuspankki on Oulussa ainoa pankki, joka on toiminut samalla nimellä vuonna 1996 ja toimii edelleen tänään.

Myös Oulun Osuuspankki on muuttunut. Toimipaikkojen määrä on supistunut 26:sta yhdeksään. Henkilöstön määrä on säilynyt ennallaan, 200 työntekijässä. Asiakasmäärä on lähes puolitoistakertainen, omistaja-asiakkaiden määrä nelinkertainen ja asiakasliiketoiminnan määrä on kahdeksankertainen. Pankki on noussut markkinajohtajaksi toimialueellaan. Olen nöyrän kiitollinen siitä, että toimialueen ihmiset ovat ottaneet pankkimme omakseen ja lähteneet näin laajasti yhteistyöhön ainoan oululaisen pankin kanssa.

Ensi vuoden alussa pankin toimitusjohtajana aloittaa kauppatieteiden maisteri Keijo Posio. Hän on monelle oululaiselle tuttu, sillä hän on aloittanut pankkiuransa Oulun Osuuspankissa vuonna 2000. Ouluun hän siirtyy Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtajan tehtävästä Rovaniemeltä.

Toivotan Keijolle mitä parhainta menestystä. Tuleva vuosikymmen on kasvun ja muutosten vuosikymmen. Hänen johdollaan uskon pankin jatkavan vakaata kasvua asiakkaiden ja koko toimialueen parhaaksi.

Toivotan jokaiselle Oulun Osuuspankin omistaja-asiakkaalle, asiakkaalle, hallintohenkilölle ja toimihenkilölle menestystä omassa elämässään.