”Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa minulle sitä, että voidaan vaurastua tulevasuutta vaarantamatta, mutta tuotoista tinkimättä. Se on siis sijoitustoimintaa, joka tuottaa mutta ei tee haittaa ympäristölle eikä yhteiskunnalle.”

Näin sanoo Annika Manninen, joka johtaa OP:n ESG-yksikköä. ESG tulee sanoista Environment Social Governance, ja sillä tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioimista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

”ESG-yksikkö vastaa muun muassa siitä, että vastuullisuusasiat on otettu huomioon kaikessa OP:n sijoitustoiminnassa. Käytännössä vaikutamme sijoituskohteina oleviin yrityksiin vastuullisuuskysymyksissä, äänestämme yhtiökokouksissa ja teemme ESG-analyyseja salkunhoitajia varten”, Manninen kuvailee.

Vastuullinen sijoittaminen voi kuulostaa äkkiseltään helpolta: sen kun suosii yrityksiä, jotka toimivat hyvien arvojen mukaisesti.

”Vastuullinen sijoittaminen ei kuitenkaan ole pelkkää omia arvoja rikkovien yritysten poissulkemista tai arvovalintoja, vaan myös aktiivista osallistumista yhtiöiden toimintaan. Joskus voi olla parempi sijoittaa yritykseen, joka ei ole niin täydellinen, ja pyrkiä vaikuttamaan siihen sisältä päin.”

Suuntana parempi tulevaisuus

OP:ssa on kattava valikoima erilaisia vastuullisia sijoituskohteita. Tarjolla on ESG-teemarahastoja, kuten OP-Ilmasto tai OP-Puhdas Vesi, joihin juuri kyseisestä teemasta kiinnostuneet voivat sijoittaa. Kaikista OP:n rahastoista on siivottu pois esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia rikkovat yritykset tai ne, jotka eivät ole sitoutuneet hiiliriskin alentamiseen.

”Ihmisillä on erilaisia arvoja, emmekä halua ottaa liikaa kantaa siihen, mikä on oikein tai väärin, vaan pikemminkin etsimme toimialojen parhaimmistoa ja kansainväliset vastuullisuusnormit täyttäviä yrityksiä.”

Toisin sanoen mikä tahansa OP:n rahasto on vastuullinen, mutta sijoittaja itse voi päättää, millaisia painotuksia salkkuunsa haluaa.

”Ajattelemme, että jos haluamme pysyä tuottavina muuttuvassa maailmassa, vastuullisuusasioita ei voi jättää huomiotta. Sijoittaminen on aina pitkän aikavälin toimintaa, joten on tärkeää ajatella sitä, millainen maailma on siinä kohtaa, kun tuotoista olisi tarkoitus alkaa nauttia.”

Suuri mahdollisuus liiketoiminnalle

Yritykset eivät ole maailman kehityksestä irrallaan, vaan maailma, kuten ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokset, luonnonvarojen ehtyminen tai väestönkasvu, vaikuttavat yrityksiin.

”Yhtiöt ymmärtävät kyllä, että vastuullisuus on myös suuri mahdollisuus liiketoiminnalle. Esimerkiksi kiinnostus vihreisiin sijoituskohteisiin on kasvanut niin paljon, että välillä kysyntä on suurempaa kuin tarjonta.”

Millaisia vinkkejä ESG-asiantuntijalla on ihmiselle, joka haluaa alkaa sijoittaa vastuullisesti?

”Ensiksi kannattaa miettiä, mitkä ovat omat arvot ja vastuullisuukriteerit. Millaisiin asioihin haluat olla vaikuttamassa?”, Manninen luettelee.

Sen jälkeen hän kannustaa tutustumaan OP:n laajaan tarjontaan ja varaamaan ajan sijoitusneuvontaan. Siellä kaikille sijoittajille tehdään sijoittajaprofiili, jonka perusteella nähdään, oletko maltillinen vai tuottohakuinen sijoittaja, ja kuinka paljon riskiä siedät.

”OP on vastuullisen sijoittamisen saralla hyvä kumppani, jolla on selkeät prosessit ja vahva tiimi, joka huolehtii, että vastuullisuuskriteerit täyttyvät. OP on myös aktiivinen omistaja, joka äänestää yhtiökokouksissa ja pystyy näin viemään yhtiöitä vastuullisempaan suuntaan.” •

[Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta.](http://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot- ja-sijoitukset/rahastot/vastuullisen-sijoittamisen-tuotteet)

Varaa aika OP Oulun säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijalle.

Juttu on julkaistu myös OP Oulun Horisontti -lehden numerossa 2/2019.