Uusi rahoitusvälineiden markkinoita sääntelevä direktiivi MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) astui vuoden alussa voimaan koko Euroopan Unionin alueella. Direktiivin uudistamisen keskeisenä tavoitteena ovat sijoittajasuojan parantaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen.

”Meidän sijoitusasiantuntijoidemme tehtävänä on tuottaa sekä henkilö- että yritysasiakkaille sijoituspalvelua ymmärrettävästi, helposti ja vastuullisesti. Tahtotilamme ei direktiivin käyttöönoton myötä muutu vaan pikemminkin kirkastuu”, kertoo säästämisen ja sijoittamisen palveluista vastaava myyntijohtaja Risto Oja OP Oulusta.

Asiakkaalle enemmän vertailukelpoista tietoa

Direktiivi edellyttää, että asiakas saa aiempaa helpommin vertailukelpoista tietoa tuotteista ja niihin liittyvistä riskeistä. Sijoituspalvelua tuottavan yrityksen on ennen sijoituspäätöksen tekemistä annettava asiakkaalle tietoja sijoitustuotteiden kulujen muodostumisesta. Kuluerittelyn lisäksi tuotteiden soveltuvuus arvioidaan perusteellisesti asiakaskohtaisesti.

Oja tähdentää, että nyt tuotettava tieto on jatkossa eri toimijoiden välillä yhtenäisempää ja kattavampaa. Nykyisen lainsäädännön vallitessa sijoitusneuvonnan antamisesta myös sovitaan aina kirjallisesti.

”Muutos kasvattaa sijoituspalvelua tuottavien yritysten vastuuta varmistua siitä, että asiakkaalle tarjottu tuote soveltuu juuri hänelle. Ja sehän on asiakkaalle positiivinen asia”, sijoitusasiantuntija Tuija Piirainen jatkaa.

Käytännössä asiakkaalle esitetään aiempaa kattavammin kysymyksiä esimerkiksi hänen tavoitteistaan, sijoittamiskokemuksesta ja riskinsietokyvystä.

”Asiakas saa siis aiempaa perustellumpia vaihtoehtoja omiksi varallisuudenhoidon ratkaisuikseen”, Piirainen perustelee. ”Nyt on hyvä aika käydä läpi oma tilanne asiantuntijan kanssa ja tehdä henkilökohtainen sijoitussuunnitelma!”

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Oulun Osuuspankin säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijoihin. Kaikkien asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.op.fi/oulu > Soita suoraan OP Oulun asiantuntijalle.