Kolme vastuullista Oulun alueen toimijaa – Oulun Osuuspankki, Kaleva Media ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö – haluavat nostaa kaveritaidot, ryhmähengen ja yhteisöllisyyden aktiiviseen keskusteluun kodeissa, kouluissa ja koko paikallisyhteisössään. Niiden avulla on mahdollista yhdessä puolustautua kiusaamista vastaan.

Oulun Osuuspankin tehtävänä on edistää asiakkaidensa ja koko toimintaympäristönsä taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Pankin toimitusjohtaja Keijo Posio kertoo jo pitkään pohtineensa, miten yritykset voisivat omalla toiminnallaan puolustaa koulurauhaa ja vaikuttaa kiusaamisen kitkemiseen kouluissa.

– Yritysten liiketoiminnallinen menestys mahdollistaa yhteisöllisiä tekoja. Olen todella iloinen, että Kaleva Media ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö lähtivät yhdessä mukaan hankkeeseen, jollaista ei ole taidettu vielä missään muualla toteuttaa, hän iloitsee.

– Kaleva Median tarkoituksena on vahvistaa pohjoisen henkistä ja taloudellista virettä. Nuorten hyvinvointi on tärkeä ja kauaskantoinen asia, jolla rakennetaan parempaa elämää pohjoisessa, Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen jatkaa.

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön perustehtävän, diakonian, ytimessä on tunnistaa ihmisen avun tarvetta sekä etsiä keinoja tukea ja voimaannuttaa, joten mukaan lähteminen on heille luontevaa.

– Kiusaamisen kysymyksiin on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan paitsi yksilöiden myös rakenteiden tasolla. Tämä yhteistyöprojekti sopii siten meidän tarkoitusperiimme vallan hyvin. Ristiriitoja ja vaikeuksia tulee elämässä eteen niin lapsilla kuin aikuisilla, mutta olennaista on oppia selvittämään asioita ja katsomaan porukalla eteenpäin, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön toimitusjohtaja Mikko Lapola painottaa.

Yhteinen tavoite motivoi

Keijo Posio muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kohdatuksi oikein ja saada rauhassa kasvaa aikuisiksi.

– Uskon vahvasti yhdessä tekemisen ja positiivisen kannustamisen voimaan. Tässä hankkeessamme opettajilla ja oppilailla on vapaat kädet sopia luokkansa yhteiset pelisäännöt. Parhaimmillaan yhteinen tavoite ja yhdessä tekeminen luovat yhteishenkeä, joka ehkäisee jo ennalta kiusaamista, Posio sanoo.

Rahaa hän pitää hyvänä lisämotivaattorina. Kun luokka onnistuu yhteisessä tavoitteessaan kiusaamisen kitkemiseksi, sillä on mahdollisuus saada kannustinraha esimerkiksi yhteiseen virkistys- tai luokkaretkikassaan.

– Kun raha osoitetaan suoraan lasten omaan virkistystoimintaan, uskon sen johtavan hyvään lopputulokseen.

Oulun Osuuspankki, Kaleva Media ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ovat budjetoineet hankkeeseen tälle vuodelle 80 000 euroa, joka kohdistetaan suoraan lapsille. Mukana yhteistyössä ovat Oulun kaupungin sekä Muhoksen, Iin, Lumijoen ja Pyhännän alakoulut. Hankkeen puolustajaksi on lupautunut hienon uran Oulun Kärppien puolustajana tehnyt Lasse Kukkonen.

– Kantavana ajatuksena on, että luokka toimii yhdessä joukkueena eivätkä kaverit kiusaa toisiaan. Toki kouluvuoden aikana voi tulla ristiriitoja, mutta ne eivät ole esteenä kannustinrahan saamiselle. Asioista pitää kuitenkin pystyä keskustelemaan ja selvittämään ristiriidat yhdessä, Lasse Kukkonen summaa.

Hanke on kaksivuotinen, ja yhteistyökumppaniyritykset arvioivat sen toteutumista yhdessä koulujen kanssa lukuvuoden päätyttyä.

– Kiusaamisen vastaista työtä tehdään monella saralla, ja kaikki työ on tärkeää. Me kokeilemme tällaista lähestymistapaa. Toivottavasti se tuottaa tulosta ja saamme tulevina vuosina muita paikallisia yrityksiä mukaan, Keijo Posio maalailee.